Skip to main content
15.1.2024

Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus 30 op

verkossa

Rohkaistu yrittäjyyskasvattajaksi!

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti järjestävät yhteistyössä 30 opintopisteen yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutuksen. Koulutus toteutetaan verkossa 20.3.2024 – 20.3.2025.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kehittää ja syventää yrittäjyyskasvatuksen parissa toimivien opetusalan ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta yrittäjyyspedagogiikasta.

Koulutus antaa valmiuksia jäsentää yrittäjyyskasvatusta osana muuttuvaa työelämää ja laajempaa yhteiskunnan kokonaisuutta. Koulutuksessa perehdytään yrittäjyyskasvatuksen teoriaperustaan ja sen soveltamiseen osaksi omaa yrittäjyyskasvatuksellista toimintaa.

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena ja siinä sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, ennakko- ja oppimistehtäviä, webinaareja, pienryhmätyöskentelyä ja ohjaustapaamisia verkossa sekä kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus. Koulutuksen hinta on 660 € / osallistuja.

Kenelle?

Ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, lukioiden ja perusopetuksen opetushenkilöstölle. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, jotta koulutuksen aikana tehtävä kehittämistyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja oppilaitosta hyödyntävää.

Koulutuksen hakuaika on 1.10.2023 – 15.1.2024.

Tutustu tarkemmin koulutuksen sisältöön ja hae täällä: hamk.fi/erikoistumiskoulutus/yrittajyyskasvatus.