Skip to main content
8.11.2023 — 9.11.2023

Yrittäjyyden Ytimessä 2023

Turku, Viking Grace

Yrittäjyyskasvattajien vuoden päätapahtuma on taas täällä!

Yrittäjyyden Ytimessä 2023 järjestetään 8.–9. marraskuuta 2023 Turusta lähtevällä Viking Linen M/S Gracella. Yleisön toiveesta palaamme jälleen iltalähtöön, eli laiva lähtee Turusta keskiviikkoiltana ja palaa torstai-iltana.

Luvassa on yhdessäoloa, uusia tuttavuuksia, ideoiden vaihtoa ja innostumista. Mukaan ovat tervetulleita kaikki yrittäjyskasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt – kehitetään yhdessä vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta!

Vuoden 2023 teema on elinvoimaa yrittäjämäisella osaamisella. Muuttuvan työelämän ja teknologian kehittymisen myötä myös osaamistarpeet ovat muuttuneet. Yrittäjyyskasvatuksen tarve vain kasvaa, sillä monien haasteiden parissa kamppailevat kunnat tarvitsevat yrittäjämäistä osaamista. Yrittäjyyskasvatus yhdistää koulutuksen ja elinkeinopolitiikan yhteiseksi teemaksi. Mikä on sinun roolisi tässä yhteistyössä ja mitä uutta voimme yhdessä luoda? Miten oppilaitokset voivat avata yrittäjyyskasvatustaan koulun ulkopuolelle? Miten yrittäjyyskasvatuksesta rakennetaan vaikuttavampaa?

Risteilyllä pääset jakamaan hyvät yrittäjyyskasvatuksen käytänteesi YES-kierrätyspajassa. YES-kierrätyspajasta voit poimia mukaasi uusia ideoita ja vinkkejä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

HUOM! Risteily on täyteen varattu ja ilmoittautuminen on päättynyt. Voit tiedustella peruutuspaikkoja Johanna Vainiolta: johanna.vainio@yrittajat.fi.

Puhujat ja työpajojen vetäjät

Mona Johansson

FM; MBA in Service Innovation and Design

FM; MBA in Service Innovation and Design

Mona Johansson on oppimisen, osaamisen ja organisaatioiden muotoiluun erikoistunut palvelumuotoilija. Ihmistieteitä, muotoiluajattelua ja liiketoimintaymmärrystä optimaalisessa suhteessa työssään soveltavalla Johanssonilla on yli vuosikymmenen
kokemus osallistavan yhteiskehittämisen ja strategiatyön fasilitoinnista sekä suomalaisen koulutusosaamisen tuotteistamisesta kansainvälisiä markkinoita varten. Johansson on lisäksi kokenut kouluttaja, joka on tutustuttanut kymmeniä organisaatioita palvelumuotoilun perusteisiin osallistavien, innostavien ja käytännönläheisten työpajojen kautta.

Johanssonin erityisosaamiseen kuuluu oppijakeskeisyyttä ja osaamisen kehittymistä tukevien oppimisympäristöjen yhteissuunnittelu, ja hänellä on vankkaa kokemusta myös yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä muotoiluprojekteista sekä monialaisen,
organisaatiorajat ylittävän hanketyön fasilitoinnista.

https://aliats.fi/

Kirsi Peura

Hallituksen puheenjohtaja, Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry

Ronja Niemi

Aluepäällikkö, YES Satakunta

Johanna Vainio

Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät & Aluepäällikkö, YES Varsinais-Suomi

Johanna Vainio on vaikuttanut maakunnallisen ja kansallisen yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen toiminnan kentässä vuodesta 2000. Vahva yrittäjyyden ja yrittäjien edunvalvontatyön tuntemus on tullut useiden kehittämis- ja verkostohankkeiden sekä järjestötyön kautta. Vahvuutena on kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja luoda kokonaiskuva muutostarpeista sekä toteuttaa tarvittavia kehittämistoimia.

Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkönä Johanna vastaa maakunnan tasolla Suomen Yrittäjien koulutus- ja osaamispoliittisesta linjasta (osaamisen ekosysteemi) sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien yrittäjyyskasvatukseen, osaamiseen ja innovaatioihin liittyvissä toimenpiteistä ja hankkeista. Lisäksi tehtäviin kuuluu koulutukseen liittyvä edunvalvonta ja kehittäminen yrittäjyyden näkökulmasta sekä yleinen vaikuttamistyö, yrittäjien koulutusmahdollisuuksien ja yrittäjyyskasvatuksen edesauttaminen YES-verkoston kautta.

Innostuu muutoksesta ja verkostomaisesta toiminnasta. Intohimona osaamisen ekosysteemi, joka rakentuu dialogille ja synnyttää yrittäjämäistä osaamista ja elinvoimaa.

Anneli Frantti

Jatkuvan oppimisen alueellinen yhteistyö -hankeen projektipäällikkö, Turun kaupunki

Hei, olen Anneli Frantti ja toimin projektipäällikkönä Turun kaupungin luotsaamassa Jatkuvan oppimisen alueellisen yhteistyön hankkeessa (JOY). Työ on alkanut tänä syksynä, ja parhaillaan kokoan jatkuvan oppimisen toimijoiden yhteistyöryhmää keskustelufoorumiksi, ennakointiryhmäksi ja rakentamaan maakunnan jatkuvan oppimisen strategiaa.

Mitä yhteistä on yrittäjyyskasvatuksella ja jatkuvalla oppimisella? No, työelämä ja tavoitteet. Jatkuvalla oppimisella, eli työikäisen väestön osaamisen kehittämisellä, vastataan erityisesti osaamistarpeiden muutoksiin ja edistetään mielekkäitä työuria ja yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Jatkuva oppiminen vaatii yhteistä tekemistä ja ohjausta, jotta päästään isoihin tavoitteisiin, eli nostamaan osaamisen tasoa koko maakunnassa ja löytämään vastauksia työvoimapulaan.

Risteilylle tuon mukanani jatkuvan oppimisen näkemyksiä, kuulumisia ja ideoita, joita on kertynyt yhteistyöryhmän tapaamisista. Mukana ryhmässä ovat kaikki jatkuvan oppimisen varsinaissuomalaiset toimijat, noin 25 organisaatiota: ammatillisia oppilaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja, vapaan sivistystyön edustajia, työelämän edustajia ja viranomaisia.

Oma työhistoriani ennen tätä projektia on yritysviestinnän parista, ennakoinnin tehtävistä sekä myös koulutusalalta. Olen toiminut Otavamediassa asiakkuusryhmän vetäjänä ja myös toimitustöissä eri medioissa. Olen myös kouluttanut viestintää aikuisille ja amk-tradenomeille. Ennakointiin liittyen tunnen parhaiten osaamisen ennakointia ja koulutussuunnittelua – puhutaan niistäkin lisää laivalla.

Anu Raappana

Projektitutkija, LUT yliopisto

Minna Hämäläinen

Tutkijatohtori, LUT-yliopisto

Minna Hämäläinen toimii tutkijana LUT yliopistossa. Hänellä on pitkä kokemus yrittäjyyskasvatuksen tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt erityisesti siihen, millä tavalla yrittäjyyskasvatusta tulisi johtaa. Hän on ollut luomassa useita yrittäjyyskasvatuksen mittaristoja kuten Opettajien yrittäjyysmittaristo sekä MTEE. Lisäksi hän ollut aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen alueellisessa strategiatyössä.

” Hyvin suunniteltu ja toteutettu yrittäjyyskasvatus on sekä opettajan että oppijan etu.

John Forsman

Yrityskehittäjä, Paraisten kaupunki

John Forsman toimii Paraisten kaupungin yrityskehittäjänä. Hän palvelee alkavia yrittäjiä ja toimivia yrityksiä kaikissa yritysasioissa.

Kaupungin elinkeinopalveluihin kuuluu muun muassa yritysneuvonta, yrityksen kehittäminen, yritystontit, liiketilat, infotilaisuudet ja koulutukset.

Ainutlaatuinen, noin 15 000 asukkaan saaristokaupunki koostuu Paraisten, Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnanosista. Paraisilla on noin 1500 yritystä ja perustetaan noin 10 uutta yritystä kuukaudessa.

John Forsman haluaa lisätä kuukausittain perustettujen yritysten määrää:

"Uskon, että yritysten määrä kasvaa pitkällä aikavälillä. Lisätäkseen vastaperustettujen yritysten määrää kaupunki panostaa muun muassa yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen. Parhaillaan käynnissä on projektiyhteistyö koulujen kanssa missä tavoite on kehittää yrittäjyyskasvatusta entisestään ja nostaa esille yritteliäitä yksilöitä, jotka uskaltavat kokeilla uusia asioita, eivätkä pelkää työllistymistä."

Maria Jokela

aineenopettaja, Luostarivuoren Lyseon lukio, Turku

Moi. Olen Jokelan Maria, aineenopettaja Luostarivuoren Lyseon lukiosta Turusta. Työhistoriaani mahtuu monenlaista politiikan tutkimuksesta koulutuksen kehittämistehtäviin. Lukioon olen päätynyt puolivahingossa yrittäjyyskasvatuksen ja tulevaisuusohjauksen kautta. Vasta myöhemmin olen täydentänyt opetusrepertuaariani yhteiskuntaopin ja historian opettajan pätevyyksillä. Tämä ”vähän nyrjähtänyt” tulokulma lukiomaailmaan on kuitenkin auttanut paljon opetuksen kehittämistyössä ja antanut myös oivan tilaisuuden tarkastella lukiomaailmaa niin sanotusti laatikon ulkopuolelta.

Sanna Lehtonen

toiminnanjohtaja, YES ry

Sanna Lehtonen on Suomen merkittävimmän yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkoston, YES-verkoston johtaja.

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä eri rooleissa. Hän kokee tällä hetkellä tärkeimmäksi tehtäväksi rakentaa yrittäjämäistä toimintakulttuuria oppilaitokseen ja sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Hän näkee, että yrittäjyyskasvatuksella on merkittävä rooli alueellisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomisessa. Lehtonen kannustaa eri toimijoita aktiiviseen vuoropuheluun yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemin rakentamiseksi. Työssään YES-verkostossa hän tähtää siihen, että yrittäjämäinen toimintatapa on kiinteä osa suomalaista arkea.

Ennen yrittäjyyskasvatuksen innostajan saappaisiin astumista hän toimi luokanopettajana ja rehtorina. Lehtonen on toiminut myös yrittäjänä ja perheyrityksen osakkaana.

Janette Korpi

Projektipäällikkö, Let´s Learn Work -hanke

Keski-Pohjanmaan alueellinen yrittäjyyskasvatuksen hanke Let´s Learn Work - Centria Ammattikorkeakoulu

Sari Anttila

Historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori

Tule mukaan
verkostoitumaan,
ja hakemaan vinkkejä
omaan yrittäjyyskasvatustyöhön!

Tapahtuman alkuun on:

Ohjelma

Koko risteilyn ohjelma järjestetään Suomen ajassa.

Huom. Ohjelma on alustava ja tarkentuu myöhemmin.

Keskiviikko 8.11.

20.00 Ilmoittautuminen ja maihinnousukorttien jako
Viking Linen terminaalin 2. kerros

20.55 M/S Viking Grace lähtee Turun satamasta

21.00 YES Ope-opetreffit ja verkostoitumista
Viking Gracen kokoustilat

YES Ope-opetreffien aikana pääset luomaan uusia kontakteja, ideoimaan yrittäjyyskasvatusta ja kuulemaan toimivista yhteistyön malleista. Kuka kukin on, kenen kanssa jatkaa keskusteluja ja koska?

Torstai 9.11.

6.30–9.30 Meriaamiainen
The Buffet

9.30 Tilaisuus alkaa
Conference-tilat

Virittäyminen päivään 
Koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, Valtakunnallinen YES ry

Avaussanat
Hallituksen puheenjohtaja Kirsi Peura, Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry

10.00 YES Talk

YES Talk-ohjelmassa sovelletaan suosittua TED Talk-konseptia, jossa puhujat pitävät 3-18 minuutin napakoita ja innovatiivisia puheenvuoroja.

Teema 1: Yrittäjämäisen osaamisen hyödyntäminen kunnan elinvoimatyössä

Kehittämismallin rakentaminen kunnille
Palvelumuotoilija Mona Johansson, Aliats Oy

CASE Parainen
Yrityskehittäjä John Forsman, Paraisten kaupunki

Case Naantali
Historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori Sari Anttila, Suopellon koulu

Teema 2: Ennakoidaan – missä menet vuonna 2030?

Projektipäällikkö Anneli Frantti, Turun kaupunki

Teema 3: Elinvoimaa 4H-yrittäjydellä?

Projektitutkija Anu Raappana, LUT yliopisto

11.15–13.15 Työpajat

Voit osallistua kahteen työpajaan oman valintasi mukaan. Yhden työpajan kesto on 45 min. Lue työpajojen tarkemmat kuvaukset: Yrittäjyyden Ytimessä työpajat (pdf).

Työpaja 1: Yrittäjyyden ehjä polku
Vetäjä: Tutkijatohtori Minna Hämäläinen, LUT-yliopisto

Työpaja 2: Muotoilutyöpaja: Kohti vaikuttavampaa yrittäjyyskasvatusta
Vetäjä: Palvelumuotoilija Mona Johansson, Aliats Oy

Työpaja 3: JEKKU-osaamisympäristö yrittämäisyyttä tukemassa
Vetäjä: Aluepäällikkö Ronja Niemi, YES Satakunta 

Työpaja 4: Kysymyksiä ja kommentteja, miten oppimisesta tehdään jatkuvaa?
Vetäjät: Projektipäällikkö Anneli Frantti

Työpaja 5: Tiimityötä ja toiminnallisuutta jalkauttamassa – aineenopettajan havaintoja ja haasteita isossa lukiossa
Vetäjä: Yhteiskuntaopin, historian ja yrittäjyyden opettaja Maria Jokela, Luostarivuoren Lyseon lukio, Turun kaupunki

Työpaja 6: Miten coachausta voidaan hyödyntää yrittäjyyskasvatuksessa? 
Vetäjä: Projektipäällikkö Janette Korpi, Keski-Pohjanmaan alueellinen yrittäjyyskasvatuksen hanke Let´s Learn Work – Centria Ammattikorkeakoulu

13.15 Tärkeimmät nostot työpajoista

14.00 Seminaaripäivän päätös

14.15 VIP Shopping
Tax Free

15.00 Buffetruokailu
The Buffet

19.50 Laiva saapuu Turun satamaan

Osallistu keskusteluun somessa: #yrittäjyydenytimessä

Osallistuminen

Osallistumismaksu sisältää Yrittäjyyden Ytimessä -ohjelman, risteilyn valitsemassasi hyttiluokassa, meriaamiaisen, buffetpäivällisen ruokajuomineen sekä kokouskahvituksen.

Yöpyminen yhden hengen hytissä

175 €

Yöpyminen kahden hengen hytissä

155 €

Kahden hengen hytin hinta on laskettu sen mukaan, että hytissä majoittuu kaksi henkeä. Hinta on korkeampi, jos hytissä majoittuu ainoastaan yksi henkilö.

Saapuminen paikalle

Turun Linnasatama sijaitsee osoitteessa Ensimmäinen Linja, 20100 Turku.

Sataman parkkipaikat ovat vartioimattomia ja maksullisia. Pysäköintilippu lunastetaan etukäteen automaatista. Lue lisää Turun sataman kotisivuilta.

Turun keskustasta ja lentoasemalta kulkee bussi satamaan 7–10 minuutin välein. Turun satamalla on myös oma juna-asema.

Junalla saapuvat: Jos tulet junalla Helsingin suunnasta, voit ostaa junalipun Turun satamaan asti, mutta ratatöiden takia junien päätepysäkkinä on Kupittaa. Ratakatkon ajan VR järjestää korvaavan bussikuljetuksen Kupittaan aseman ja Turun sataman välillä. Näet korvaavan bussin aikataulun matkan tiedoissa sekä junalipussasi.

Tampereen suunnan junat saapuvat Turun Satamaan ja lähtevät sieltä normaaliin tapaan ratakatkon aikana.

Lisätiedot

Johanna Vainio
aluepäällikkö, YES Varsinais-Suomi
koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö, Varsinais-Suomen Yrittäjät
050 358 8409
johanna.vainio@yrittajat.fi

Sanna Lehtonen
toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen YES ry
045 357 2716
sanna@yesverkosto.fi

Tapahtuman järjestää YES Varsinais-Suomi, YES-verkosto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät yhteistyössä kumppanien kanssa. Tahdotko kumppaniksi? Kysy lisää: 050 358 8409 tai johanna.vainio@yrittajat.fi.

Yhteistyössä