Skip to main content

TYÖURAMENTOROINTI

Työuramentorointi on työmenetelmä, jossa kokenut ammattilainen eli mentori tukee ammatillisesti vähemmän kokenutta henkilöä eli aktoria kasvamaan ammatillisesti, vahvistamaan ja tunnistamaan osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä löytämään polkuja työelämään tai etenemään urallaan.

Alta löydät ohjeet työuramentoroinnin aloittamiseen niin mentorille, aktorille kuin organisatiolle, joka haluaa järjestää mentoriohjelman.

Kaikille yhteiset tukimateriaalit ja mentoroinnin prosessikuvauksen löydät sivulta Työuramentoroinnin vaiheet ja tukimateriaalit.

Nämä materiaalit löytyvät myös englanniksi (klikkaa ylälaidan kielivalikosta englannin lippua).

Haluatko järjestää mentoriohjelman?

Mitä mentorointiohjelman järjestäminen vaatii organisaatiolta? Materiaalit, ohjeet ja mentorointiohjelman prosessikuvaus.

Ohjeet järjestäjälle

Haluatko itse mentoriksi?

Mitä mentorointi vaatii mentorilta? Mitä on hyvä ottaa huomioon? Kuka voi ryhtyä mentoriksi? Tietoa mentoroinnista, muistilista ja mentorin usein kysytyt kysymykset.

Ohjeet mentorille

Haluatko oman mentorin avuksesi?

Mitä voit odottaa mentoroinnilta? Mitä on hyvä ottaa huomioon? Mistä löydät mentorin? Tietoa mentoroinnista, muistilista ja aktorin usein kysytyt kysymykset.

Ohjeet aktorille

Työuramentorointi pähkinänkuoressa

Mentorointi on menetelmä, jossa voidaan jakaa tietoa, tukea ja ajatuksia kokeneemman ammattilaisen ja vähemmän kokeneen osaajan, joka haluaa kehittyä ja kasvaa ammatillisesti sekä haluaa tukea työelämään liittyviin kysymyksiin, välillä.

Mentori on kokenut oman alansa ammattilainen, joka haluaa tukea kokemattomampaa osaajaa työurallaan ja ammatillisessa kehittymisessä. Aktori on vähemmän kokenut osaaja, joka toivoo henkilökohtaista apua työnhakuun ja ammatilliseen kasvuun.

Mentoroinnin avulla voidaan muun muassa jakaa alaan ja yleisesti työelämään liittyvää hiljaista tietoa, tarkastella ja suunnitella aktorin työelämäpolkua, tukea ja auttaa työnhaussa sekä verkostoitua ja kehittää aktorin ammatillisia verkostoja.

Mentorointiin voi kuulua esimerkiksi verkostoitumista, osaamisen tunnistamista, työhakutaitojen kehittämistä, työelämäkulttuuriin tutustumista, oman alan vaatimuksiin perehtymistä sekä työnhaussa tukemista.

Mentorointi perustuu luottamukselliselle mentorin ja aktorin väliselle vuorovaikutussuhteelle, jossa yhdessä keskustellen, pohtien ja vastauksia etsien pyritään löytämään väyliä aktorin ammatilliselle kasvulle ja työuralle. Mentoroinnin periaatteita ovat sitoutuminen, vapaaehtoisuus, kunnioitus, tasa-arvoisuus luottamuksellisuus ja tavoitteellisuus.

Mentorointia voidaan järjestää niin maahanmuuttajataustaiselle kuin kantaväestöön kuuluvallekin henkilölle. Mentoroinnin tavoitteet pohjautuvat aktorin toiveille ja tarpeille.

Sivun materiaalit on kehitetty MESH-hankkeessa (ESR 2019-2021). Lisätietoa MESH-hankkeen tuloksista löydät täältämesh.turkuamk.fi.