Skip to main content

TYÖURAMENTOROINTI

Ohjeet aktorille

Hankkisitko itsellesi työuramentorin? Mentorointi sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä ammatillisesti ja haluavat keskustella työhön ja työelämään liittyvistä kysymyksistä.

Voit odottaa mentorilta tukea ja kannustusta työhön liittyviin asioihin ja itsesi kehittämiseen. Mentori voi auttaa sinua löytämään tietoa ja neuvoa ammatillisissa kysymyksissä. Mentorin tehtävä on tukea sinun toimiasi kohti ammatillisia tavoitteitasi.

Tiedätkö, mitä työuramentorointi on? Tutustu mentorointiin ensin täältä.

Ennen mentorointia varmista, että sinulla on aikaa ja energiaa sitoutua mentorointiin. Mentoroinnista voi olla arvokasta apua työelämän kannalta. Mentorointi on pitkäaikainen prosessi, johon kuuluu säännöllisesti tapaamisia mentorin kanssa sekä mahdollisesti tukea antavia tehtäviä.

Mentorin löytäminen

Moni organisaatio järjestää mentorointiohjelmia eri kohderyhmille. Alta löydät joitain esimerkkejä mentorointia järjestävistä organisaatioista Suomessa. Lisää mentorointiohjelmia kannattaa etsiä netistä. Myös moni ammattiliitto tai ammatillinen järjestö järjestää myös mentorointia jäsenilleen.

Väestöliitto: https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/womento/
Suomen Mentorit: https://suomenmentorit.fi/
Auroras: https://auroras.fi/auroras/aktoriksi/
Luckan Integration: https://integration.luckan.fi/mentoring-networking/
Suomen yrittäjien mentorointipankki: https://www.mentorisi.fi/

Suomalaiset yliopistot, esim.

Jos tahdot aloittaa mentorointiprosessin itsenäisesti ilman ohjelmaa, voit myös etsiä mentorin itse omista verkostoistasi tai pyytää opettajaa, työuravalmentajaa tai muuta henkilöä auttamaan mentorin etsimisessä.

Jos tahdot lisää tietoa mentorin ja aktorin rooleista sekä parien muodostamisesta, voit tutustua Järjestäjälle-sivun Mentoriparien muodostaminen -osioon.

Mentoroinnin vaiheet

Mentoroinnin prosessiin ja mentorien ja aktorien tueksi tehtyihin materiaaleihin voit tutustua Työuramentoroinnin vaiheet ja tukimateriaalit -sivulta, jossa kerrotaan mm.:

 • Miten mentorointi on hyvä aloittaa
 • Mistä hyvä mentorointisuhde on tehty
 • Millaista mentorointi on käytännössä
 • Miten työskentelemme tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Millaiset pelisäännöt ja tavoitteet mentoroinnille kannattaa asettaa.

Sivulta löydät myös mentorointisopimuspohjan, videoesimerkin mentorointitapaamisen kulusta ja arviointilomakepohjan.

Mentorointi on prosessi, jolla on myös päätös. Mentorin kanssa voi pitää yhteyttä myös mentorointiohjelman jälkeen, jos näin on mentorin kanssa sovittu. Mentoroinnin päättyminen ei tarkoita, että kehittymisen pitäisi loppua siihen. Kehittymistä ja työuran edistämistä on hyvä jatkaa itsenäisesti mentoroinnin jälkeen. Muista työskennellä ahkerasti unelmiesi ja tavoitteidesi eteen.

Aktorin muistilista

 • Mentorointisuhde on kahden ihmisen välinen tasavertainen suhde, jossa mentori tukee aktoria ammatillisessa kehityksessä.
 • Suhteen on hyvä pohjautua avoimelle ja aktiiviselle vuorovaikutukselle sekä luottamuksellisuudelle.
 • Mentorointisuhteen rajoina toimivat aktorin toiveet ja tavoitteet.
 • Mentorointisuhteen alussa on hyvä asettaa tavoitteet: sekä isot tavoitteet että pienemmät välitavoitteet.
 • Sopikaa pelisäännöt tapaamisillenne ja mentorointisuhteellenne: miten pidätte yhteyttä, kuinka usein, valmistaudutteko tapaamisiin, miten toimitte tapaamisissa?
 • Kohtaa ihminen avoimesti ja ennakkoluulottomasti.
 • Mentorin ei tarvitse antaa tai löytää aktorille työ- tai harjoittelupaikkaa eikä tehdä asioita toisen puolesta.
 • Jos jokin ei toimi mentoroinnissa, ota se puheeksi mentorin kanssa. Tarvittaessa ota yhteyttä järjestävään tahoon, jos sellainen on.

Aktorin usein kysytyt kysymykset

1. Mitä mentorointi vaatii minulta?

Aktorin tulee olla aktiivinen. Mentorointi vaatii aikaa ja vaivaa. Mentorointi ei tapahdu itsestään, vaan siihen täytyy panostaa ja sitoutua. Mentorointiin kuuluu tapaamisia oman mentorin kanssa sekä mahdollisesti tehtäviä tai pohdintoja tapaamisten välillä.

2. Mitä jos yhteistyö mentorin kanssa ei toimikaan?

Mentorin kanssa kannattaa keskustella avoimesti alusta lähtien, sillä rehellinen ja avoin vuorovaikutus vähentää ongelmia mentoroinnissa. Kuitenkin jos yhteistyö ja kommunikaatio mentorin kanssa ei toimi, on se hyvä ottaa puheeksi. Ongelmista voidaan keskustella. Jos keskustelusta huolimatta yhteistyö ei toimi, voi mentorointisuhteen lopettaa kesken, mutta tästä on tärkeä puhua yhdessä. Keskeyttäminen on hyvä sopia yhdessä ja miettiä, miten jatkat ammatillista kasvuasi ilman kyseistä mentoria. Jos olet mukana jonkin tahon järjestämässä mentorointiohjelmassa, ota yhteyttä järjestäjään.

3. Voinko saada työpaikan mentorilta?

Lähtökohtaisesti et. Mentorin tehtävä ei ole antaa tai löytää sinulle työ- tai harjoittelupaikkaa. Hyvä mentori pystyy auttamaan sinua työnhaussa tai jakamaan verkostojaan. Mentoroinnista on toivottavasti sinulle apua työpaikan löytymisessä.

4. Millä kielellä mentorointia voidaan tehdä?

Mentorointia voidaan tehdä millä kielellä tahansa. Suomessa mentorointia usein toteutetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ennen mentorointisuhteen aloittamista on tärkeä keskustella, millä kielellä mentorointia toteutetaan. Mentorin kanssa voi yrittää rohkaistua käyttämään myös kieltä, joka on itselle heikompi, esimerkiksi kansainvälisellä osaajalla suomen kieli.

Palaa työuramentoroinnin pääsivulle