Skip to main content

Yhteistyö kunnan matkailutoimialan kanssa

kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, korkea-aste

Oppilaitosten yhteistyö kunnan matkailutoimialan kanssa tutustuttaa nuoret paikallisiin matkailumahdollisuuksiin ja vetovoimatekijöihin, ja yhteistyöstä riippuen mahdollistaa opintojen kautta saadun teoriaosaamisen käytännön tekemiseen.

Yhteistyö voi olla esimerkiksi sloganin, mainoskampanjan tai muun markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, maskotin tai matkamuistoesineen suunnittelukilpailu, tapahtuman käytännön järjestelyihin osallistumista, benchmarking-selvitysten tekemistä tms.

Yhteistyötä ideoidessa kannattaa hyödyntää kunnan tapahtumakalenteria: järjestetäänkö kunnassa isoja kulttuuri-, musiikki- tai muita tapahtumia tai messuja, joiden järjestämiseen nuoret voisivat osallistua? Tai onko jotain vasta suunnitteilla, jonka ideoinnissa voitaisiin ottaa myös nuorten näkemykset huomioon?

Yhteistyössä voidaan hyödyntää myös mahdollisia kunnan vapaita tiloja: voisiko tilat antaa nuorten kesäkahvilan pyörittämiseen tai popup-myymälätoimintaan? Onko kauppakeskuksissa tilaa nuorten yrittäjämäiselle toiminnalle? Minkälaisia muita oppimisympäristöjä kunta voisi tarjota?

Yhteistyötä kannattaa suunnitella yhdessä oppilaitosten, kunnan ja yrittäjäjärjestön kanssa.