Skip to main content

Diili / Yrittäjyysrastit

kohderyhmä: yläkoulu, lukio, korkea-aste

Diili (käytetään myös nimeä yrittäjyysrastit) on kilpailu, jossa oppijat suorittavat 3–4 hengen ryhmissä yritysten antamia tehtäviä Diili-televisioformaatin hengessä.

Diili voidaan toteuttaa esimerkiksi lukiossa yrittäjyyskurssina, jolloin opiskelijat saavat yhden tehtävän viikossa. Peruskoulussa Diili voidaan järjestää jopa lukukauden mittaisena, ja tehtävien määrä riippuu siitä miten laajoja tehtävät ovat ja miten monta yritystä saadaan mukaan. Diilin lopuksi voidaan pitää yhteinen tilaisuus, esimerkiksi business-lounas, jossa voittajat palkitaan.

Diilin tavoitteena on kehittää oppilaiden projektiosaamista, vastuunottoa, luovuutta ja ideointikykyä. Tehtävästä riippuen oppijat pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi projektijohtamista, budjetointia, aikataulutusta ja työnjakoa. Oppijoiden pitää muun muassa uskaltaa soittaa yrityksiin, oppia pysymään projektiaikataulussa ja tehdä töitä ja päätöksiä itsenäisesti ja oma-aloitteellisesti.

Diilin tehtävät tulevat yrityksiltä, mutta niistä sovitaan etukäteen oppilaitosten kanssa. Yritys arvioi oppijoiden suorituksen ja antaa niistä palautetta.

Tehtävä voi olla vain ideointia, mutta siihen voi liittyä myös käytännön toteutusta. Tehtävä voi olla esimerkiksi liikelahjan, joulukalenterin tai tapahtuman suunnittelua ja toteuttamista, yrityksen markkinointiin osallistumista, paikallisen liikkeen näyteikkunan somistamista jne. Diili muodostuu joka kerta omanlaisekseen riippuen siitä, minkälaiset yritykset tulevat mukaan. Diilin voidaan valita myös teema, esimerkiksi kestävä kehitys, vastuullisuus tai jokin paikkakunnan omaleimaisuuteen liittyvä teema.

Diili on hyvä keino toteuttaa yritysyhteistyötä, ja mukaan voi sitouttaa esimerkiksi paikallisen yrittäjäjärjestön. Oppijat saavat Diilistä käytännön tietoa yritystoiminnasta ja paikallisesta elinkeinotoiminnasta sekä kehittävät yrittäjyys- ja työelämäosaamistaan. Yrityksille Diili on tilaisuus tutustua tulevaisuuden työntekijöihin ja heidän taitoihinsa sekä kertoa työelämän tarpeista ja odotuksista oppilaitoksille.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Diili-työskentely tutustutti lukiolaiset HAMKin opintoihin

Lue uutinen