Skip to main content

Ideakilpailu: tuotteen suunnittelu oppilaitokselle, kunnalle tai yritykselle

kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, korkea-aste

Tässä mallissa oppilaat tai opiskelijat pääsevät suunnittelemaan tuotteen tai sen ulkoasun oppilaitokselle, yhteistyökumppaniyritykselle tai kunnalle.

Tuote voi olla esimerkiksi liikelahja tai pienempi tuote kuten avaimenperä, heijastin tai muki, jolloin oppijat suunnittelevat siihen painettavan kuvan. Tuote voi myös olla kokonainen esine, jonka oppijat valmistavat alusta loppuun asti jossakin oppiaineessa.

Suunnittelun voi toteuttaa ideakilpailuna, jossa oppijat ideoivat tuotteen luokkina tai pienempinä ryhminä. Opettajista ja yhteistyökumppaneista tai muista ulkopuolisista toimijoista koostuva raati valitsee parhaan idean, joka toteutetaan ja suunnitelman tehnyt ryhmä palkitaan. Kaikista ehdotuksista voidaan tehdä myös näyttely oppilaitoksen tiloihin.

Jos tuote tehdään oppilaitokselle, sen tehtävänannossa voidaan painottaa oppilaitoksen arvoja, tavoitteita ja henkeä. Kunnalle suunniteltava tuote voi liittyä esimerkiksi kunnan matkailun edistämiseen, juhlavuoteen tai tiettyyn tapahtumaan. Tällöin tehtävänantoon voi liittyä tiedonhakua tai tutustumista kunnan toimintaan.

Yritykselle toteutettavan tuotteen tehtävänanto tulee yritykseltä, ja siihen voidaan myös liittää yritykseen ja sen toimialaan liittyvää perehtymistä, kohderyhmään tutustumista tms.

Oppilaitokselle suunniteltava tuote voi olla myös sellainen, jota on tarkoitus myydä eri tapahtumissa. Tällöin voidaan harjoitella myös hinnoittelua, markkinointia ja mainosten tekoa.

Jos intoa riittää, oppilaat tai opiskelijat voivat suunnitella kokonaisen brändin, joka yhdistää opiskelijoita ja jonka alla voi toteuttaa useita eri tuotteita.

Ideakilpailussa ja tuotteen suunnittelussa oppijat pääsevät harjoittelemaan luovuutta, tuotteistamista, tiimityötä ja yhteistyötä.