Skip to main content

Innovaatiotreffit vaikuttajien kanssa -teemapäivä

kohderyhmä: toinen aste

Innovaatiotreffit on nuorille, yrittäjille ja päättäjille järjestetty toiminnallinen työpaja, jossa nuoret pääsevät verkostoitumaan paikallisten vaikuttajien ja yrittäjien kanssa. Tavoitteena on haastaa eri tahot yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, oman alueen kehittämiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen.

Innovaatiotreffeillä osallistujille annetaan ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste, jota päivän aikana ratkotaan työpajoissa. Haaste voi liittyä esimerkiksi kunnan elinvoiman lisäämiseen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Yhteistyökumppaneiksi osallistumaan työpajoihin nuorten kanssa voi kutsua paikallisia yrittäjiä, päättäjiä ja asiantuntijoita, kuten kaupungin/kunnanvaltuutettuja, kaupungin/kunnanhallituksen jäseniä, kansanedustajia, yrittäjäjärjestön edustajia ja järjestöihmisiä.

Päivä alkaa yhteisellä alkutilaisuudella, jossa esitellään tehtävänanto, jaetaan osallistujat ryhmiin ja motivoidaan osallistujia päivään. Alkutilaisuudessa voi olla esimerkiksi opiskelijan ja yhteistyötahon puheenvuorot.

Työpajatyöskentelyn päätehtävänä on innovoida kehittämisideoita annettuun haasteeseen. Työpajatyöskentely kannattaa aloittaa helpommalla lämmittelytehtävällä. Keskustelun herättäjänä voi käyttää SWOT-työkalua (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat). Kehitetyistä ideoista ryhmät valitsevat kolme parasta esitettäväksi lopputilaisuudessa.

Lopputilaisuudessa ryhmät esittelevät parhaat ideansa, minkä jälkeen keskustellaan vielä yhteisesti annetusta haasteesta sekä siitä, miten esitettyjä ideoita voidaan viedä eteenpäin. Lopputilaisuudessa voi olla myös paneelikeskustelu.

Innovaatiotreffeillä nuori saa tilaisuuden harjoitella positiivista vaikuttamista ja keskustella päättäjien ja yrittäjien kanssa sekä ratkoa yhteistä ongelmaa. Yrittäjä saa tilaisuuden kohdata alueen nuoria ja kuulla heidän ajatuksiaan ja toiveitaan sekä mahdollisesti ideoita omaan yritystoimintaan.