Skip to main content

Johtajavarjostus/Työvarjostus

kohderyhmä: toinen aste, korkea-aste

Johtajavarjostus on toimintamalli, jossa nuori saa seurata johtajan työtä päivän ajan. Päivän aikana yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ottavat yhden tai useamman nuoren tutustumaan työtehtäviinsä työpäivän ajaksi.

Tavoitteena on antaa nuorelle tietoa johtajuudesta käytännön tasolla ja parantaa nuoren ymmärrystä työelämästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Nuorelle johtajavarjostus on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua kiinnostavaan toimialaan ja nähdä sen toiminta ylhäältä päin. Toisin kuin vaikka kesätyöpaikassa, jossa nuori on usein alimpana hierarkiassa, johtajavarjostuksen aikana nuori näkee työn johtajan silmin. Parhaimmillaan nuori saa kokonaiskuvan työpaikasta ja pääsee sisälle niihin päätöksiin, haasteisiin ja vastuuseen, joita johtaja kohtaa päivittäin. Kokemus antaa nuorille näkökulmia myös omiin tulevaisuudensuunnitelmiin.

Mukana olevat johtajat saavat mahdollisuuden tuoda esiin johtajuuden haasteita ja kokemuksia ja antaa näin nuorille eväitä oman tulevaisuuden pohdintaan. Johtajat pääsevät myös tutustumaan nuorten näkemyksiin ja ajatuksiin työelämästä, ja voivat vahvistaa nuorten kiinnostusta toimialaan tai mahdollisesti yrittäjyyteen.

Johtajavarjostus kannattaa toteuttaa vapaaehtoisena, jolloin halukkaat nuoret voivat hakea mukaan. Nuori-johtaja -pareja voidaan muodostaa niin monta kuin kiinnostuneita saadaan mukaan. Yhdellä johtajalla voi olla seuraajanaan myös useampi nuori.

Johtajavarjostus voidaan lopettaa yhteiseen nuorten ja johtajien tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus tutustua muihin päivän osallistujiin ja vaihtaa kokemuksia. Johtajavarjostus voi toimia myös pienimuotoisena TETinä tai lähtölaukauksena pidempään yhteistyöprojektiin. Myös opettaja voi osallistua johtajavarjostukseen ja seurata jonkin itseään kiinnostavan tai omaa työtään lähellä olevan johtajan päivää.

Johtajavarjostusta ovat toteuttaneet ainakin Nuori Yrittäjyys ry Job Shadow -nimellä ja Nuorkauppakamarit Päivä Johtajana -nimellä, mutta oppilaitos voi järjestää päivän myös itsenäisesti.

Toimintamallista käytetään myös nimeä työvarjostus tai uravarjostus, jolloin nuori voi seurata myös kenen tahansa työntekijän tai yrittäjän työpäivää.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Päivä Johtajana antaa nuorelle näkökulmaa yritysjohtajan arkeen ja haasteisiin

Lue uutinen

Job Shadow -tapahtuma avasi nuorille ovet huippujohtajien työpäivään – katso kuvat ja tunnelmat

Lue uutinen