Skip to main content

Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat

YES-verkoston tavoitteena on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Osallistumme monella alueella yrittäjyyskasvatuksen strategiatyöhön, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta asuinpaikasta, oppilaitoksesta tai kouluasteesta riippumatta.

Strategiat ja muut maakunnalliset julkaisut

Satakunnan yrittäjyyskasvatustyön strategia 2020-2022

Yrittäjyyskasvatuksen strategia on luotu lapsille ja nuorille, jotka työskentelevät työelämässä vielä 2070-luvulla. Meidän on mahdotonta ennustaa millaisessa työelämässä he ovat vuosikymmenien kuluttua. Yrittäjyyskasvatustyömme tavoitteena onkin kehittää heidän valmiuksiaan sellaisiksi, että he pärjäävät tulevaisuuden työelämässä – oli se millainen tahansa. Onnistunut yrittäjyyskasvatustyö edellyttää yhteistä tahtotilaa tulevaisuudesta kaikilta maakunnan toimijoilta. Yhteistyön ja vahvan toimijoiden verkoston tavoitteena on huolehtia, että jokainen satakuntalainen lapsi ja nuori löytäisi oman paikkansa tulevaisuuden työelämässä.

Lue tästä

Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus

Julkaisussa Etelä-Savon kuntien yrittäjyyskasvatuksen ehjiä polkuja sekä koko Etelä-Savon yhteinen polku. Julkaisu esittelee vahvuusperustaisen yrittäjyyskasvatuksen ehjien polkujen rakentamisen käytännön.

Lue tästä

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Julkaisu sisältää Varsinais-Suomen maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen vision ja konkreettiset tavoitteet.

Lataa tästä (pdf)

Kolarin seudun yrittäjyyskasvatuksen alueelliset suuntaviivat

Väylänvarren yrittäjyys- ja osallisuuskasvatuksen strateginen ja pedagoginen toimintaohjelma vuoteen 2027. Julkaisuun on koottu Pellon, Muonion ja Kolarin kuntien alueen yrittäjyyskasvatuksen visio, tavoitteet ja polut aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun.

Lataa tästä (pdf)

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2016–2020

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen. Se tähtää sisällöllisesti yhtenäiseen yrittäjyyskasvatuksen polkuun, jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti ja opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään realistisena vaihtoehtona.

Lue tästä (pdf)

Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011–2015

Ohjelmassa kuvataan suuntaviivoja ja tavoitteita yrittäjyyskasvatukselle Keski-Suomessa sekä mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua. Ohjelma kuvaa yrittäjyyskasvatuksen monipuolista kenttää ja sen moninaisia mahdollisuuksia ja rakentaa kehittämispolkuja tuleville vuosille.

Lue tästä (pdf)

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin kaupungin, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Esitteeseen on koottu visio ja keskeiset tavoitteet, joiden avulla rakennetaan yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua perusopetuksesta korkea-asteelle.

Leue tästä (pdf)

Väylä Yrittäjyyteen – Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020

Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia tavoittelee talouskasvua ja menestymistä hyödyntämällä Kaakon ihmisissä, organisaatiossa ja yrityksissä oleva potentiaali. Keinoina ovat yrittäjyys, osaaminen ja kansainvälisyys. Laajamittaisella ja tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella sekä kielitaidolla vaikutetaan suoraan maakunnan tulevaisuuteen.

Lue tästä (pdf)

Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia

Opin, onnistun, otan vastuun – yhdessä, yrittäen. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia kuvaa niitä käytännön toimenpiteitä, joita alueen toimijat ja sidosryhmät tekevät jalkauttaakseen yrittäjyyskasvatuksen.

Lataa tästä (pdf)

Strategiajulkaisun rinnalle on myös koottu case-esimerkeistä Kimmoke-katalogi.

Lue tästä

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma 2020

Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet. Strategian tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, jotka määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka, sekä tiekartta kuntien toimenpiteitä varten.

Lue tästä (pdf)