Skip to main content

YES-pakka: Yrittäjämäinen ekosysteemi

YES Pakka: Yrittäjämäinen ekosysteemi -keskustelutyökalu on keino kehittää yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

YES-pakkaa voi käyttää joko fyysisenä pelipakkana tai digitaalisesti. Digitaalinen versio toimii verkossa Topaasian alustalla.

Keskustelutyökalua käytetään pelillisesti. Se tarkoittaa, että keskustelu etenee pelisessiossa, jolloin voidaan keskustella valitusta aiheesta järjestelmällisesti, rakentavasti ja tuloksellisesti, kaikkien osallistujien näkemykset mukaan ottaen fasilitoijan eli pelivetäjän johtamana.

YES-pakassa otetaan kantaa neljään eri teemaan. Näitä ovat verkosto-osaaminen, yrittäjämäinen osaaminen, yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja johtaminen. Yhden pelisession aikana voidaan käsitellä kaikkia teemoja tai valita esimerkiksi vain yksi, johon keskitytään tarkemmin.

Kenelle?

YES-pakka on laadittu etenkin oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi. Se sopii kaikille niille yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rakentaa ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa yhteistyötä.

YES-pakkaa voidaan käyttää esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Työkalun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen ja ideoiden jalostaminen toimenpiteiksi. Se auttaa myös käymään arvokeskustelua.

Miten saan YES-pakan käyttööni?

YES-verkosto tarjoaa työkalua toistaiseksi vain fasilitoituna, jolloin YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija toimii pelinvetäjänä ja keskustelun fasilitaattorina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää