Skip to main content

Yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalu

Digitaalinen Yrittäjämäinen ekosysteemi -keskustelutyökalu on keino kehittää yrittäjyyskasvatuksen eri osa-alueita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalu toimii verkossa Topaasian alustalla ja sitä käytetään pelillisesti. Se tarkoittaa, että keskustelu etenee pelisessiossa, jolloin voidaan keskustella valitusta aiheesta järjestelmällisesti, rakentavasti ja tuloksellisesti, kaikkien osallistujien näkemykset mukaan ottaen fasilitoijan eli pelivetäjän johtamana.

Työkalussa otetaan kantaa neljään eri teemaan. Näitä ovat verkosto-osaaminen, yrittäjämäinen osaaminen, yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja johtaminen. Yhden pelisession aikana voidaan käsitellä kaikkia teemoja tai valita esimerkiksi vain yksi, johon keskitytään tarkemmin.

Kenelle?

Työkalu on laadittu etenkin oppilaitoksille ja kunnan toimijoille yrittäjämäisen ekosysteemin rakentamisen avuksi. Se sopii kaikille niille yhteisöille, jotka tahtovat kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja rakentaa ekosysteemiajatteluun pohjautuvaa yhteistyötä.

Yrittäjämäinen ekosysteemi -työkalua voidaan käyttää esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyössä ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Työkalun tavoitteena on yhteisen ymmärryksen luominen ja ideoiden jalostaminen toimenpiteiksi. Se auttaa myös käymään arvokeskustelua.

Miten saan työkalun käyttööni?

Työkalua voi käyttää tällä hetkellä vain digitaalisena. YES-verkosto tarjoaa työkalua toistaiseksi myös vain fasilitoituna, jolloin YES-verkoston yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija toimii pelinvetäjänä ja keskustelun fasilitaattorina.

Ota yhteyttä ja kysy lisää