Skip to main content

Yrittäjyysleiri/Hackathon -innovointitapahtumat

kohderyhmä: toinen aste, korkea-aste

Yrittäjyys- tai innovaatioleiri on yhden tai useamman päivän innovointitapahtuma, jossa osallistujat ratkaisevat tiimeissä annettuja kehittämishaasteita.

Työelämäyhteistyön toimintamallina yrittäjyysleiri järjestetään yhteistyössä oppilaitoksen ja yrityksen (tai yritysten) kanssa, jolloin haaste tai haasteet tulevat yritykseltä. Haasteet ovat esimerkiksi arkisia ongelmia, joihin haetaan luovia ratkaisuja, tai yrityksen toiveena voi olla, että opiskelijat ideoivat kokonaan uutta.

Työskentely tapahtuu 3–5 henkilön tiimeissä, ja yritys antaa tiimien hyödynnettäväksi erilaisia materiaaleja, joiden avulla haastetta voi tarkastella monipuolisesti.

Tiimit kilpailevat keskenään ratkaisujen paremmuudesta, ja ratkaisut voivat olla esimerkiksi toimintamalleja, palveluja tai tuotteita. Leirin lopuksi tiimit kiteyttävät ratkaisunsa ja esittävät ne muille osallistujille.

Sama tapahtumakulku on myös Hackathoneissa. Termi hackathon on muodostettu yhdistämällä englannin kielen sanat hacking ja marathon. Alkujaan hackathon tarkoitti erityisesti ohjelmistokehityksen ja teknologian alan tapahtumaa, mutta nykyään sitä käytetään myös muilla aloilla, kuten yrittäjyyskasvatuksessa.

Hackathonin aika on rajattu, parista tunnista yhteen tai useampaan päivään. Tavoitteena on rento, epämuodollinen, nopea ja intensiivinen ideoiden synnyttäminen tietyssä paikassa tai verkkoalustalla. Hackathonin tuloksia voidaan jatkokehittää innovaatioiksi, keksinnöiksi tai start-upeiksi.

Yrittäjyysleirin tai Hackathoniin voi sisältyä haasteen parissa työskentelyn lisäksi yrittäjän tai yrittäjien aloituspuheenvuoro ja esimerkiksi opastus hyvän hissipuheen pitämiseksi. Tapahtumassa voi myös hyödyntää eri kouluasteiden yhteistyötä. Eri kouluasteen oppijat voivat esimerkiksi saada saman haasteen, jolloin harjoitellaan eri tasoisten oppijoiden yhteistyötä, tai ylemmän asteen oppijat voivat ohjata nuorempiaan.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

YES Hack goes Varsinais-Suomi

Lue uutinen