Skip to main content

Yrittäjyysstipendi

kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, toinen aste, korkea-aste

Stipendejä on perinteisesti jaettu etenkin koulumenestyksen perusteella, mutta nykyään niitä jaetaan myös esimerkiksi aktiivisuudesta, positiivisesta asenteesta tai erityslahjakkuudesta.

Stipendin voikin antaa esimerkiksi yritteliäästä toiminnasta. Stipendin voi myöntää esimerkiksi oppijalle, joka on osoittanut sinnikkyyttä ja toteuttanut koulunkäynnissään yrittäjämästä asennetta, kokeillut rohkeasti uusia asioita eikä lannistunut epäonnistumisista.

Yrittäjyysstipendin voi lahjoittaa esimerkiksi säätiön, seuran, yhdistyksen tai yrityksen puolesta. Paikalliset yrittäjät voivat esimerkiksi päättää yhteisesti rahoittaa stipendiä. Myös yksityishenkilöt voivat lahjoittaa stipendejä, vaikka vain yhtenä keväänä.

Stipendin myöntävä taho voi määritellä kriteerit vastaanottajalle, ja oppilaitosten henkilökunta valitsee stipendin saajan kriteerien perusteella.

Usein oppilaitoksilla ja kunnilla on stipendirahastoja, joista stipendejä rahoitetaan, ja esimerkiksi pysyvän stipendin myöntämisestä rahastolle voidaan laatia stipendistä säännöt sekä myöntämisperusteet.

Yrittäjyysstipendi voi olla hieno keino palkita oppilas yrittäjämäisestä asenteesta, etenkin jos stipendin saaja ei koulumenestyksensä puolesta sellaista saa. Stipendi voi tuoda itsevarmuutta ja uskoa omiin kykyihin ja osaamiseen. Stipendi saattaa jopa innostaa entistä suurempaan yrittäjämäiseen asenteeseen.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Yrittäjä, lahjoita stipendi nimissäsi valmistuville opiskelijoille! – ”Kiitä kouluasi, sijoita nuorisoon”

Lue uutinen

Kouvolan yrittäjähenkisille koululaisille aletaan jakaa stipendejä

Lue uutinen

Kaarinan yrittäjien stipendi

Lue Facebook-päivitys