Skip to main content

Amazing Business Race -yrityssuunnistus

kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu, lukio

Tämä tapahtuma tunnetaan Amazing Business Racen lisäksi ainakin nimillä City Business Race, Duunisuunnistus, Yrityssuunnistus ja Business rastit. Monet ovat nimenneet tapahtuman myös kaupungin mukaan – viime vuosina on järjestetty ainakin Joensuu Race, Turku Business Race, Laitila Business Race. Raisio Business Race, Kaarina Business Race ja Tampere Business Race.

Amazing Business Race on teemapäivä, jossa oppilaat tai opiskelijat kiertävät pienryhmissä lähiympäristön yrityksiä ja suorittavat niissä rastitehtäviä. Teemapäivän tavoitteena on lisätä koulujen ja yritysten välistä yhteistyötä, kehittää oppijoiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä heidän tietouttaan lähialueen yrityksistä ja yrittäjyydestä. Tapahtumassa sisäisen yrittäjyyden valmiudet ja taidot kuten luovuus, innovatiivisuus, itseohjautuvuus, ryhmätyötaidot, käytöstavat ja ongelmanratkaisu tulevat tutuksi.

Jokaisessa yrityksessä on tehtävärasti, jonka yritys ja oppilaitos ovat ideoineet etukäteen. Rastisuorituksen arvioivat joko toiset oppilaat, opettajat tai yrityksen edustajat. Oppilaat etenevät rasteilla 3–5 hengen ryhmissä. Kukin ryhmä suorittaa 5–6 rastitehtävää, jotka merkitään rastipassiin. Ensimmäinen rasti on ennakkoon määrätty, mutta seuraavat rastit ryhmät voivat valita itse. Tapahtuman kruunaa loppujuhla, jossa jaetaan palkintoja tehtävistä parhaiten suoriutuneille oppilasryhmille. Päivään voi suunnitella myös muuta yrittäjyysaiheista ohjelmaa alkuun ja loppuun.

Oppijat kannattaa ehdottomasti osallistaa päivän toteuttamiseen. Tapahtumaan voidaan valita vastuuoppilaita, jotka ottavat yhteyttä yrityksiin ja ovat mukana tapahtumapäivän suunnittelussa ja tehtävärastien ideoinnissa, markkinoinnissa ja rastipassien ja muun materiaalin teossa sekä osallistuvat käytännön järjestelyihin tapahtumapäivänä esimerkiksi rastien ohjaajina, lähdössä ja maaliintulossa sekä liikenteenvalvojina. Vastuuoppilaina voivat toimia esimerkiksi alumnit eli edellisenä vuotena tapahtumaan osallistuneet nuoret tai vaikkapa ylempien luokkien oppilaat tai opiskelijat.

Aikaa kannattaa varata myös tapahtuman jälkeen yhteiseen keskusteluun sekä oppilaiden ja opiskelijoiden että yhteistyökumppaneiden kesken siitä, mitä opittiin ja miten yhteistyötä voi jatkaa.

Amazing Business Race on oppilaitokselle hyvä tapa luoda kontakteja lähialueiden yrityksiin ja yrittäjiin. Yrityksille tapahtuma on tilaisuus tutustua tulevaisuuden työntekijöihin ja heidän taitoihinsa sekä kertoa työelämän tarpeista ja odotuksista oppilaitoksille.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Ensimmäinen Turku Business Race kisattiin Vasaramäessä

Lue uutinen

400 yläkoululaista teki pyrähdyksen työelämään Joensuu Racessa – ”Tästä tehdään jokavuotinen juttu!”

Lue uutinen

Kaarinassa Business Race -kisaa järjestetään 9-luokkalaisille, vuonna 2023 jo kahdeksannen kerran.

Katso vuoden 2022 kisavideo