Skip to main content

Elävä työelämäkirjasto

kohderyhmä: yläkoulu, lukio

Elävä työelämäkirjasto on oppilaitoksessa järjestettävä tempaus, jonka aikana nuoret saavat oppilaitokseen kutsutuilta ”teoksilta” eli yrittäjiltä ja muilta työelämän edustajilta kokemuksia ja tarinoita työelämästä ja erilaista ammattiin johtaneista poluista.

Elävä työelämäkirjasto kootaan paikallisista eri alojen edustajista, jotka ovat valmiita kertomaan nuorille omasta työstään. Lainattavien teosten ei tarvitse valmistautua tilaisuuteen millään tavalla, oma innostava asenne riittää.

Kukin luokka tai oppilasryhmä saa vuorollaan tutustua työelämäkirjastoon yhden oppitunnin ajan. Nuoret saavat lainata joko yksin tai 2–3 hengen ryhmissä haluamansa teoksen 10–15 minuutiksi ja esittää tälle kysymyksiä koulutuksesta, työelämästä jne. Yhden oppitunnin aikana oppilaat ehtivät siis jututtaa 3–4 eri asiantuntijaa. Lainattavia teoksia kannattaa pyytää tempaukseen enemmän kuin mitä on lainaavia ryhmiä.

Elävään kirjastoon varataan koulun kirjasto tai muu vastaava tila, jonne järjestetään sopivat tilat keskusteluille. Tarvitaan myös tila, josta lainat noudetaan ja jossa teokset voivat vaihtaa kokemuksiaan. Teoksille kannattaa varata pieniä virvokkeita.

Ennen tempausta nuorten kanssa keskustellaan tapahtumasta ja siitä mitä Elävässä työelämäkirjastossa voi oppia. Tässä yhteydessä voi kertoa, miten yrittäjän ja toisen palveluksessa työtä tekevän työ eroavat toisistaan ja esimerkiksi käydä läpi nuorten urahaaveita ja unelma-ammatteja. Nuorille annetaan tehtäväksi valmistella kysymyksiä teoksille.

Nuoret kannattaa osallistaa Elävän työelämäkirjaston toteuttamiseen. Esimerkiksi ylemmän vuosiluokan oppilaat tai tempaukseen aiemmin osallistuneet nuoret voivat toimia kirjastonhoitajina, jotka järjestävät tilat, ottavat vastaan lainauspyynnöt ja noutavat lainatut teokset. Koko työelämäkirjaston voi myös kokonaan antaa esimerkiksi yrittäjyysluokan tai -kurssilaisten järjestettäväksi, jolloin nuoret huolehtivat myös yrittäjien ja työelämän edustajien kontaktoimisen ja pyytämisen kirjastoon.

Tempauksen jälkeen kannattaa vielä keskustella yhdessä, mitä elävässä työelämäkirjastossa opittiin. Nuorille voi myös antaa tehtäväksi kirjoittaa lyhyet referaatit lainatuista teoksista, jotka esitellään toisille.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Ensimmäinen Turku Business Race kisattiin Vasaramäessä

Lue uutinen

400 yläkoululaista teki pyrähdyksen työelämään Joensuu Racessa – ”Tästä tehdään jokavuotinen juttu!”

Lue uutinen