Skip to main content
  Uutinen

Sanna Lehtonen ny verksamhetsledare för YES

By 9.1.2014 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Sanna Lehtonen har börjat som verksamhetsledare för Nationella YES rf från årets början.

Lehtonen har tidigare fungerat som utbildningschef hos YES. Hon har jobbat inom fostran till företagsamhet i 14 år.

– Det är fint att få vara med i ett enastående nätverk där man tillsammans för framåt finländsk företagsamhetsfostran. YES-nätverket som bildas av över 20 regionala aktörer vill vara med och erbjuda varje ung finländare en möjlighet att ta del av entreprenörskaps- och arbetslivsfostran oberoende av utbildningsstadium. YES är stadigt med och skapar modeller med vilka man kan förverkliga företagsamhetsfostran och få till stånd samarbete mellan näringslivet och läroinrättningar, säger Lehtonen.

Nationella YES rf koordinerar Finlands regionala YES-nätverk. Föreningen stöder nätverkets verksamhet och samarbetar med sina olika samarbetsparter både regionalt, nationellt och internationellt.

– YES rf står tillsammans med sina bakgrundsorganisationer på en utkiksplats där man kan påverka hur företagsamhets- och arbetslivsfostran syns i det finska samhället så att finländska unga växer upp och blir aktiva, företagsamma medborgare som har kontroll över sitt liv.

Förutom vikten av nationellt inflytande betonar Lehtonen också betydelsen av regionalt strategiarbete.

– Genom att anteckna företagsamhetsfostran i läroplanerna och utforma lokala strategier skapar vi förutsättningar för samhällelig utveckling och välmående bland ungdomar, säger Lehtonen.

Medlemmar i Nationella YES rf är Företagarna i Finland, Ekonomiska informationsbyrån TAT, Ung Företagsamhet rf, Näringslivets centralförbund EK, OAJ, Perheyritysten liitto, Utvecklingscentralen Lärorik och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Virpi Utriainen som fungerat som tf. verksamhetsledare fortsätter som sakkunnig i YES.