Skip to main content

YES-kierrätyspaja: opettajien asiantuntemus jakoon

kohderyhmä: opetushenkilöstö

YES-kierrätyspaja on opettajille suunnattu tilaisuus, jossa vaihdetaan opettajien yrittäjyyskasvatuksen osaamista, ideoidaan yhdessä etukäteen sovitun teeman mukaisesti ja tuetaan yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneiden opettajien verkostoitumista keskenään.

YES-kierrätyspaja voidaan suunnata tietyn kouluasteen opettajille tai vaikka koko kunnan opetushenkilöstölle esiopetuksesta korkea-asteelle.

YES-kierrätyspajan tavoitteena on saada yrittäjyyskasvatusta toteuttaneiden opettajien asiantuntemus, hyvät käytännöt ja opit muiden opettajien tietoon sekä kehittää yrittäjyyskasvatusta yhdessä. Verkostomaisen toimintatavan tukeminen edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista ja parantaa yksittäisen opettajan yrittäjyyskasvatusvalmiuksia.

Kierrätyspajalle valitaan teema, esimerkiksi ”yläkoulun yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt”. Pajaan pyydetään 3–4 opettajaa esittelemään muille opettajille hyväksi havaittuja käytäntöjä teemaan liittyen. Puheenvuorot kestävät kukin 15 minuuttia, joiden jälkeen on aikaa 5 minuuttia osallistujien kysymyksille.

Puheenvuorojen jälkeen alkaa yhteinen ideointi, jossa opettajat jaetaan noin viiden opettajan ryhmiin. Ryhmät voidaan muodostaa tiettyjen kriteerien mukaan (esimerkiksi yhteen ryhmään mahdollisimman paljon eri koulujen opettajia) tai esimerkiksi hyödyntämällä ”Millainen yrittäjyyskasvattaja olet?” -testiä, jolloin jokaisessa ryhmässä on edustus kustakin roolista. Testin voi tehdä joko pajan aluksi tai antaa ennakkotehtäväksi.

Aluksi osallistujat voivat tutustua toisiinsa kertomalla vieruskaverilleen jonkin käyttökelpoisen pajan teemaan liittyvän asian. Esimerkiksi jos teema on yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö, opettajat voivat kertoa muistonsa parhaasta mahdollisesta oppimisympäristöstä.

Ideointi toteutetaan etukäteen mietityn ideointikysymyksen avulla. Jos esimerkiksi pajan tarkoitus on avata yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön käsitettä, kysymys voi olla: ”Miten oppija haastetaan oppimaan vastuun kantamista, hallitun riskin ottamista, innovointikykyä ia tavoitteiden saavuttamista yhdessä muiden kanssa?”

Ryhmät kehittelevät uusia ideoita ja kirjoittavat 30 minuutin ajan hulluiltakin tuntuvat ideat ylös. Tämän jälkeen yksi ryhmän jäsenistä vaihtaa pöytää ja esittelee ideat uudelle ryhmälle. Uusi ryhmä lajittelee ideat kierrätystä varten.

Lajitteluun käytetään 10 minuuttia. Ideat lajitellaan ihastuttaviin, erittäin hyviin ja täyttä asiaa oleviin ideoihin ja raivostuttaviin ideoihin – ristiriitaisia tunteita herättävässä ideassakin voi olla jokin hyvä puoli.

Opettajat merkitsevät ideat seuraavilla symboleilla:

  • Sydän: aivan ihana idea
  • Timantti: erittäin hyvä idea, täyttä asiaa.
  • Huutomerkki: raivostuttava idea.

Kullakin opettajalla on käytössään kaksi sydäntä, timanttia ja huutomerkkiä.

Lopuksi ryhmät esittelevät kaikille eniten sydämiä, timantteja ja huutomerkkejä saaneet ideat. Kierrätyspajan fasilitaattori voi vielä tilaisuuden lopuksi pitää yhteenvedon esitetyistä ideoista. Ideat myös lähetetään tilaisuuden jälkeen osallistujille.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Ensimmäinen Turku Business Race kisattiin Vasaramäessä

Lue uutinen

400 yläkoululaista teki pyrähdyksen työelämään Joensuu Racessa – ”Tästä tehdään jokavuotinen juttu!”

Lue uutinen