Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyyden ytimessä keräsi joukon innokkaita yrittäjyyskasvattajia yhteen

By 25.11.2016 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Yrittäjyyden ytimessä -tapahtuma rakentui tänä vuonna teeman koulutuksen muutos ja uudistuminen ympärille.

Yrittäjyyden ytimessä -yrittäjyyskasvatusristeily laajeni aiempaa suuremmaksi. Risteilyä ennen järjestettiin pre-tilaisuus, jossa useat puhujat kertoivat suomalaisen koulutuksen muutoksesta ja uudistumisesta. Yhteensä koko tilaisuuteen osallistui 130 henkeä ympäri Suomea.

Pre-tilaisuus pidettiin Turun ammatti-instituutin uudella yrittäjyyden kampusalueella Wisiolla. Tilaisuudessa puhumassa olivat Mika Tuuliainen, Maarit Korhonen sekä Satu Korhonen.

Suomen Yrittäjien koulutuspäällikkö Mika Tuuliainen kertoi työelämän muutoksesta sekä siihen liittyvästä osaamistarpeiden muutoksesta.

– Työpaikat ovat syntyneet pk-kenttään ja yrittäjyys on haluttua, Tuuliainen kertoo. Globalisaatio ja digitalisaatio ovat työelämän muutoksen taustalla näkyviä trendejä ja niihin tulevaisuudessa pyritään vastaamaan myös koulutuksen muutoksilla.

Useankin teoksen aiheesta kirjoittanut opettaja Maarit Korhonen esitteli omia havaintojaan koulumaailmasta ja sen muutoksesta. Maarit esitti huomioita siitä, kuinka perinteiset luokkatilat eivät palvele oppimista eivätkä opettajat pysty aina tukemaan oppilaita heidän tarpeidensa mukaan. Kasvatustieteen tohtori ja TedxTurussakin puhunut Satu Korhonen kertoi kokemuksiaan pedagogiikan muutoksesta ja osallisti myös kuuntelijoita mukaan.

Myös opiskelijat näkyivät tilaisuudessa

Pre-tilaisuudessa oli mukana eri koulutusalojen opiskelijoilta. NY-yritykset myivät tauolla omia tuotteitaan ja Taito-opetusravintolassa opiskelijat huolehtivat muun muassa tarjoilujen järjestämisestä. Pikkuyrittäjät pääsivät puolestaan esittelemään omaa ohjelmaansa osallistujille.

– Oli upeaa saada myös opiskelijoita osallistumaan mukaan järjestelyihin. Näin osallistujat pääsivät näkemään suoria esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta, iloitsee YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio.

Työpajat antoivat ideoita yrittäjyyskasvatuksen ehjälle polulle

Torstaiaamuna risteilyllä tilaisuuden avasivat Taloudellisen tiedotustoimiston johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen sekä pedagoginen asiantuntija Lauri Vaara, joka esitteli osallistujille tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Vaaran mielestä opiskelijoita pitäisi osallistaa mukaan oppimisympäristöjen suunniteluun ja hän kertoi kokeiluista, joissa oli kehitetty uusia oppimisympäristöjä.

Risteilyllä puhujana oli myös Metsämarja Aittokoski, joka kertoi kehittämistään opetuksellisista sähköisen median kokonaisuuksista. Näitä opettajat pystyvät hyödyntämään opettaessaan oppilaille sosiaalisia ja tunnetaitoja.

Tämän jälkeen risteily jakautui työpajoihin, joissa työstettiin omaa kouluastekohtaista polkua. Pajojen vetäjinä toimi asiantuntijoita sekä yrittäjyyskasvatuksen polkujen toteuttajia, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen polun työpajan toteuttajana toimi Salon seudun ammattiopisto. Poluilla esiteltiin myös eri caseja, miten yrittäjyyskasvatusta on toteutettu näillä kouluasteilla. Aikaisemminkin tilaisuudessa puhunut YES Kummi Ville Mattila Eventio Oy:stä esitteli perusasteen osallistujille järjestämäänsä Kaarina Business Racea, jossa nuoret jalkautuivat eri yrityksiin suorittamaan rasteja ja tutustumaan paikalliseen yritystoimintaan.

Tilaisuuden päätteeksi rakennettiin yhdessä yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Polulla tarkasteltiin niin omaehtoista, sisäistä kuin ulkoista yrittäjyyttä sekä työkaluja, kuinka yrittäjyyskasvatusta voi toteuttaa.

Risteilylle osallistuneet olivat ilahtuneita risteilyn suomista verkostoitumismahdollisuuksista sekä uusista ideoista yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.