Skip to main content

Mentorointi lukiossa

kohderyhmä: lukio

Mentorointia on käytetty työelämässä ja korkeakoulumaailmassa viime vuosina enenevässä määrin ja sen hyödyt on tunnustettu laajalti. Lukioihin mentorointi on kuitenkin vasta tulossa.

Mentorointi avaa lukiolaiselle uusia näkökulmia lukio-opintoihin, jatko-opintoihin ja elämään ylipäätään. Parhaimmillaan mentorointi kirkastaa tulevaisuuden suunnitelmia ja vahvistaa jatko-opintosuunnitelman sopivuutta. Mentorointi tuo nuorille myös uusia kontakteja.

Mentorointi kannattaa toteuttaa vapaaehtoisena mentorointiohjelmana, jossa ennalta sovitut aloitustilaisuus, välicheckit ja lopetustilaisuus. Näin kaikkien osallistujien on helpompi sovittaa tapaamiset omiin aikatauluihinsa ja hahmottaa ohjelman vaatima ajankäyttö jo ennakkoon. Koska mentoriohjelmassa lukiolaisen ja mentorin on tärkeää pystyä sitoutumaan yhteiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen, on sen tukeminen helpompaa jos toiminta on vapaaehtoista.

Mentorointiohjelma kannattaa pitää ajallisesti suhteellisen tiiviinä, jotta siihen on helpompi sitoutua, esimerkiksi muutama kuukausi tai yksi lukukausi.

Mentoreiksi voi hankkia oman koulun vahoja opiskelijoita eli alumneja tai hyödyntää korkeakouluyhteistyötä ja pyytää mentoreiksi korkeakouluopiskelijoita.

Korkeakouluopiskelijoille mentorointi antaa tilaisuuden verkostoitua, reflektoida omia kokemuksia, kehittää työelämätaitoja ja toimia kokemusasiantuntijan roolissa. Korkeakouluille yhteistyö antaa mahdollisuuden tavoittaa potentiaalisia tulevia opiskelijoita ja herättää mielenkiintoa jatko-opintoja kohtaan sekä tarjota erilaisen opiskelumetodin korkeakouluopiskelijoille.

Lukion opetushenkilöstön tärkein rooli mentorointiohjelmassa on olla taustavaikuttajana, mahdollistajana ja tukihenkilönä mahdollisten haasteiden kohtaamisen hetkellä.

Tarkempia ohjeita mentoriohjelman toteuttamiseen löytyy esimerkiksi YES-verkoston oppaasta Mentorointia lukioon, joka on maksutta ladattavissa YES-verkoston nettisivuilta.

Esimerkkejä mallin toteutuksista:

Mentorointi avaa uusia näkökulmia jatko-opintoihin, kertovat lukiolaiset – työelämästä tuttua mallia on kokeiltu menestyksekkäästi nyt myös lukioissa 

Lue uutinen

Tutustu myös:

Mentorointia lukioon -opas

Oppaaseen on koottu kaikki tarpeellinen tieto, mitä mentorointi on sekä step-by-step -ohjeet, miten saat aloitettua ohjelman ja vietyä onnistuneesti läpi. Oppaasta löydät myös kokemuksia ja arvioita ohjelmasta ja sen hyödyllisyydestä niin lukiolaisen, mentorin kuin ohjaavan opinto-ohjaajankin näkökulmasta. Oppaan avulla mentorointi on helppoa ottaa osaksi esimerkiksi oppilaitoksen opinto-ohjauksen käytänteitä.

Lataa opas