Skip to main content
Näkökulma

Miten saamme yrittäjyyden strategioista käytäntöön – vetoapua täydennyskoulutuksesta?

By 7.4.2021 No Comments

Miten oppilaitosten yrittäjyystavoitteita voidaan tukea? Tässä blogikirjoituksessa Suomen Yrittäjien projektipäällikkö Päivi Ojala kertoo, miten täydennyskoulutus on luonut positiivisia kehityskulkuja.

Yrittäjyys on tuttu termi oppilaitosten strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Paikkansa se on ansainnut vahvoin perustein. Yrittäjyyden matka strategiapaperista toimintakulttuuriin ja opettajien oppitunneille on kuitenkin pitkä ja työntäyteinen.

Haaste on monimutkainen ja monisyinen, eikä yksinkertaista taikalääkettä ole, vaikka sellaista monesti toivotaan.

Viimeisen kuuden vuoden aikana olen tarttunut lukuisten oppilaitosten ovenkahvoihin eri puolilla Suomea. Viemisinä minulla oli oppilaitoskohtaista yrittäjyyden täydennyskoulutusta opettajille.

Suunnittelimme ja toteutimme suuren osan koulutuksista yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Keskeisinä tavoitteina oli lisätä opettajien ymmärrystä yrittäjyydestä, kehittää toiminnallisen yrittäjyyspedagogiikan taitoa sekä vahvistaa liiketoimintaopetuksessa tarvittavaa osaamista.

Koulutukset tukivat opettajien tietojen, taitojen ja motivaation vahvistumista. Opettajat kuvasivat saaneensa innostusta ja uskoa yrittäjyyskasvatukseen sekä tahtoa oman osaamisen kehittämiseen.

Lisäksi opettajat kertoivat saaneensa ymmärrystä ja ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta. Mukaan tarttui myös käytännön työkaluja oppimisen ohjaamiseen sekä hyödyllisiä vinkkejä ja ideoita pedagogiikan kehittämiseen.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Kuvassa esitellään Osaavia opettajia -hankkeen tuloksia.

Näin oppilaitostasolla monia positiivisia kehityskulkuja. Yhä useampi opettaja kiinnostui aiheesta ja he muodostivat yhteistoiminnallisia tiimejä ja verkostoja. Lisäksi opettajat muotoilivat yhteistä käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta ja siitä, mitä ja miten yrittäjyysteemaa pitää opettaa.

Tätä kautta syntyi joukkovoimaa, mikä on sujuvoittanut opetussuunnitelmien toteuttamista.

Oppilaitokset ja opettajat ovat lisänneet yrittäjyyskasvatusta käytännön tekoina. Oppilaitokset ovat toteuttaneet uusia kursseja ja muokanneet olemassa olevia.

Oppilaitokset ovat myös lisänneet yrittäjyysopintojen määrää ja saaneet niihin lisää opiskelijoita. Yrittäjyysopetusta on myös laajennettu uusille aloille.

Syntyy hyviä tuloksia, kun oppilaitoksen ote yrittäjyyden ohjaksista vahvistuu ja suunta selkiytyy.

Kiertueelta keräämäni kokemukset ja opit näyttävät, että täydennyskoulutuksella voidaan vahvistaa opettajien osaamista sekä tukea oppilaitosten yrittäjyystavoitteiden toteuttamista.

Vaikuttavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että oppilaitoksen yrittäjyyteen liittyvät arvot ja tekeminen ovat samassa linjassa. Täydennyskoulutus on tarpeellinen askel kehittämismatkalla, mutta sen lisäksi tarvitaan koko joukko muita tekoja sekä asiantuntijakumppaneita.

Päivi Ojala

Päivi Ojala tuottaa opettajien täydennyskoulutuksia yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta Suomen Yrittäjissä. Hän on toiminut yrittäjyyskasvatuksen erilaisissa tehtävissä vuodesta 2004 alkaen, opettajana toisella ja korkea-asteella sekä projektipäällikkönä erilaisissa yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeissa.

Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hankkeen mahdollisti lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoitus. Hankkeen toteuttamisessa on ollut mukana myös YES-verkosto. Lue lisää: yrittajat.fi/osaaviaopettajia