Skip to main content
 Yrittäjämäinen lukio  Uutinen

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

By 25.10.2017 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista. Tässä YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirjassa Mäntsälän lukio kertoo, miten yrittäjyyskasvatus näkyy heidän arjessaan.

Tämän ystäväkirjan täyttivät Mäntsälän lukion rehtori Tuula Ilvonen sekä opinto-ohjaaja ja YES – Lukiot työelämään -hankkeen yhteysopettaja Sirpa Repo.

lukion nimi: Mäntsälän lukio
paikkakunta: Mäntsälä
opiskelijoita: noin 300
opettajia: 17

Miten meidän lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy oppiaineissa?

Uudessa opetussuunnitelmassa ei ole enää yrittäjyyskurssia, koska se voidaan toteuttaa valtakunnallisena teemakurssina. Tänä syksynä muodostimme tiimikurssin viidestä pakollisesta kurssista, ja kurssilla työskenneltiin hyvin yrittäjyyskasvatuksellisesti. Myös opinto-ohjauksessa käsittelemme itsensä työllistämisen eri muotoja ja opiskelijat tekevät siihen liittyviä harjoituksia.

Onko meidän lukiossa teemaopintoja?

Kyllä, uudessa opetussuunnitemassa on kaksi koulukohtaista teemakurssia: Arjen hyvinvointi ja Kulttuurien vuorovaikutus.

Onko meidän lukiossa erilaisia oppimisympäristöjä?

Vapaaehtoistyön kurssilla ja työelämäjaksolla työpaikat toimivat oppimisympäristöinä. toteutetaan työpaikoilla. Fyysisiä tiloja normaalien luokkien lisäksi ovat kirjastotila, lukuhuoneet, tiimiluokka ja aulat.

Miten meidän lukiossa tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa?

Eri oppiaineissa tehdään säännöllisesti yritys- ja oppilaitosvierailuja, esimerkiksi kemian laitokselle Helsingin yliopistolla, neuvontapalveluihin terveystiedossa ja uskonnollisiin yhdistyksiin uskonnossa.

Opiskelijat käyvät myös vierailuilla alueen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, ja koko maan yliopistojen opiskelijat käyvät esittelemässä opintojaan oppitunneilla.

Eläimellistä menoa -kurssimme toteutetaan yhteistyössä paikallisen yrityksen ja Helsingin yliopiston Mäntsälän yksikön kanssa ja siihen sisältyy asiantuntijaluentoja ja vierailuja eri toimipaikoissa. Oppitunneilla käy työelämän edustajia esittelemässä omaa työtään.

Paikallinen Lions-yhdistys ostaa oppikirjoja opiskelijoille, joiden perheillä on taloudellisesti tiukkaa.

Onko meidän lukiossa mahdollista perustaa oma harjoitusyritys osana opiskelua? Mitä valmiita malleja tai työkaluja meidän lukiossa käytetään?

Jos yrittäjyyskurssi toteutuu, silloin voi perustaa NY-harjoitusyrityksen. Otimme myös TATin uudet verkkokurssit käyttöön tänä syksynä. NY Vuosi yrittäjänä -materiaaleja käytetään yrittäjyyskurssilla.

Onko meidän lukiossa osuuskuntatoimintaa tai lukion oma yritys?

Kyllä, opiskelijakunnan hallitus pyörittää kioskitoimintaa.

Pääsevätkö meidän lukiossa oppilaat osallistumaan kurssisisältöjen tai teemapäivien suunnitteluun?

Kurssien alussa opettajat esittelevät kurssin sisältöä, työtapoja ja arviointia, ja tässä vaiheessa opiskelijoilla on yleensä mahdollisuus vaikuttaa jonkin verran kyseessä oleviin asioihin. Teemapäivissä ja muussa lukion toiminnassa ovat aina mukana opiskelijakunnan edustajat.

Onko meidän lukiossa työelämään tutustumisjaksoa?

Opinto-ohjauksen kurssiin sisältyy kaksi pakollista TET-päivää: toinen jatko-opintopaikkaan ja toinen työpaikkaan. Lisäksi voi kerätä neljä vapaaehtoista TET-päivää. Kokeilussa on myös työssäoppimisjakso, josta voi saada 1–7 kurssia.

Onko meidän lukiossa omaa yrityskummia?

Paikallinen yrittäjäyhdistys tukee ja toimii Mäntsälän lukion yhteistyökumppanina.

Onko meidän lukiossa vieraillut yrittäjiä? Kuka on ollut mieleenpainuvin yritysvieras?

Järjestämme joka vuosi Ammattien aamu -tapahtuman, jossa on mukana myös yrittäjiä eri aloilta. Mieleenpainuvin yritysvieran on ollut mediakasvattaja Tommi Tossavainen (Nettiguru.fi).

Harjoitellaanko meidän lukiossa työnhakutaitoja?

Kyllä, erityisesti opinto-ohjauksen kurssien tehtävissä. Myös englannin kielessä tehdään työpaikan hakuun liittyviä tehtäviä.

Onko meidän lukiossa pohdittu omia, koulun ulkopuolella hankittuja taitoja ja vahvuuksia ja miten niitä voisi hyödyntää opiskelussa tai työelämässä?

Olemme pohtineet erityisesti opiskelijoiden työssä käymisen liittämistä opintoihin. Olemme jopa tutkineet mahdollisuutta saada suoritettua ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia näyttönä.

Saako meidän lukiossa yrittää, epäonnistua ja oppia epäonnistumisista?

Tämä on tavoitteemme ja siihen rohkaistaan!

Onko meidän lukiossa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Opettajia kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään omaa työtään kaikilla tavoilla.

 

Mäntsälän lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta.