Skip to main content
 Ystäväkirja  Uutinen

Turun ammatti-instituutti kannustaa kohti yrittäjämäistä työelämäotetta – myös opettajien yrittäjyysosaamiseen panostetaan

By 11.12.2019 No Comments

Tässä YESin yrittäjyyskasvatuksen ystäväkirja -juttusarjassa oppilaitosten edustajat kertovat, miten yrittäjyyskasvatus heillä toteutuu. Vuorossa on Turun ammatti-instituutti.

Ystäväkirjan täyttivät yrittäjyysvalmentajat Anna-Maija Lassila ja Sari Keskitalo.

oppilaitoksen nimi: Turun ammatti-instituutti
paikkakunta: Turku  
opiskelijoita: 10 000
opettajia: 450

Miten meidän koulussa yrittäjyyskasvatus näkyy eri oppiaineissa?

Kaikkiin ammattiaineiden opintoihin sisältyy yrittäjyyttä. Wisio, Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö tarjoaa yrittäjyyden ideointileirejä kaikille ammatti-instituutissa opiskeleville opiskelijoille.

Mitä erilaisia oppimisympäristöjä meillä on?

Meillä on yrittäjyyden oppimistila Wisio, jossa valmennetaan opiskelijoita sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. Sen lisäksi käytössä on hostelli-laiva Bore Aurajoessa Turun linnan tuntumassa. Opiskelijat toimivat Boressa vastaanottovirkailijoina, valmistavat aamiaista ja hoitavat kokouksia ja tapahtumia. Opiskelijat myös siivoavat hostellihuoneet ja huolehtivat yleisten tilojen puhtaudesta.

Työelämä muuttuu, tarvitaan yrittäjämäistä asennetta. Miten valmistamme opiskelijoita tähän?

Wisiossa opiskelijat saavat toimeksiantoja yrittäjiltä. Opiskelijat voivat näin suorittaa opintojaan toimien yrityksissä jo opintojen aikana. Wision yrittäjyysvalmennuksissa palkitaan parhaat ideat ja paras tiimityöskentely.

Millaisia mahdollisuuksia opiskelijoillamme on testata yrittäjyyttä tai kehittää omaa yritystoimintaa?

Esimerkiksi Wision yrittäjyysvalmennuksissa sekä opiskelijat että opettajat voivat vahvistaa yrittäjyysosaamistaan, tehdä kokeiluja ja tuotetestausta oikeilla asiakkailla.

Jos saisimme päättää ilman rajoituksia, miten tahtoisimme tehdä yhteistyötä työelämän kanssa?

Lisäisimme työelämälähtöisten projektien tekemistä!

Turun ammatti-instituutin opiskelijoita työskentelemässä Yrittäjyyden ytimessä -seminaariin järjestetyssä popup-kauneudenhoitopisteessä.

Oppilaitoksemme saa miljoona euroa käytettäväksi yrittäjyyskasvatukseen. Mitä teemme?

Kehitämme bisnesenkelijärjestelmän ja voimme aloittaa uusien yritysideoiden sparrauksen ja tukemisen.

Millaista yhteistyötä teemme työelämän tai muiden koulutustoimijoiden kanssa?

Opiskelijamme tekevät työelämästä saatuja oikeita toimeksiantoja esimerkiksi yrittäjyyden valmennusleireillä Wisiossa. Opiskelijat myös harjoittelevat oman alan taitoja yrityselämässä työelämäohjaajan perehdytyksellä.

Mitä yrittäjyyskasvatukseen liittyvää toimintaa haluaisimme enemmän omaan kouluumme?

Yrittäjyyden ideointileirit ovat tarjolla kaikille ammatti-instituutin opiskelijoille, ja tahtoisimme, että jokainen opiskelija voisi sisällyttää ne opintoihinsa. Myös oppimisympäristöt tulee kehittää mahdollisimman helposti muokkautuviksi erilaisille oppimistilanteille.

Leirien ja opevalmennuksien myötä opettajat ovat päässeet osallistumaan tiimivalmennuksiin, ja opettajat ovat kokeilleet myös pariopettajuutta. Näitä toivotaan lisää. Opettajat toivovat myös lisää erilaisia yrittäjyystarinoita ja työelämälähtöisiä projektitöitä opiskelijoille.

Wision verkostovalmennuksessa opettajat ideoivat työelämässä toteutettavia opintokokonaisuuksia.

Onko meidän koulussa opettajilla mahdollisuus kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa oppiaineessaan?

Ehdottomasti on! Wisio-valmennukset tarjoaa valmennuksia yrittäjyyskasvatusosaamiseen. Teemme tiiviisti yhteistyötä YES Varsinais-Suomen kanssa ja heidän kanssaan toteutamme tilaisuuksia, johon koko Suomen yrittäjyyskasvatusopettajat osallistuvat. Loistava esimerkki tälläisestä tilaisuudesta on Yrittäjyyden Ytimessä seminaariristeily, jonka pre-tilaisuus järjestetään Turun Wisiossa.

Bonuskysymys: Antakaa joku vinkki muille kouluille yrittäjyyskasvatukseen!

Valitkaa kaikkein innostuneimmat opettajat mukaan yrittäjyyskasvatustyöhön. Muodostakaa tiimejä ja luokaa yrittäjäverkostoja. Ilolla ja innokkuudellamme kannustamme opiskelijoitamme kohti yrittäjämäistä työelämäotetta ja miksei kohti yrittäjyyttäkin.

Tutustu Wision yrittäjyyskasvatusesitteeseen: Yrittäjyyskasvatusesite 2019 (pdf)

Tässä juttusarjassa esittelemme suomalaisten oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta eri kouluasteilta. Tämä esittely aloittaa juttusarjan. Tutustu myös aiemmin ilmestyneeseen lukioiden ystäväkirja -juttusarjaan.