Skip to main content
  Uutinen

Työelämää ei ole varaa sivuuttaa – lukiot tarvitsevat toimintakulttuurin muutosta

By 24.5.2016 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat edelleen kouluun lisää työelämätietoja. YES muistuttaa, että työkaluja, tukea ja verkostoja koulujen työelämäyhteistyöhön on tarjolla.

Jopa 65 % lukiolaisista kaipaa kouluun lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta, käy ilmi Taloudellisen tiedotustoimiston TATin teettämästä Kun koulu loppuu 2016 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan on huolestuttavaa, että vaikka lisää työelämätietoa kaipaavien nuorten määrä on ollut suuri jo usean vuoden ajan, näyttää tilanne pysyvän vuodesta toiseen samana. Myös välivuoden suosio on vakiintunut: neljännes lukiolaisista aikoo pitää välivuoden ylioppilaaksi valmistuttuaan, tytöistä jopa joka kolmas. Vielä vuonna 2014 välivuotta suunnitteli viidennes lukiolaisista.

Lukiolaisista 78 % kokee saavansa hyvin ohjausta lukio-opintoihin, mutta vain 43 % koki saaneensa riittävästi ohjausta jatko-opintoihin ja 30 % uravalintoihin liittyen.

– Nuoren työelämään valmentaminen on koko koulun ja jokaisen opettajan tehtävä, ei vain opon. Meillä on Suomessa paljon edelläkävijäkouluja, joissa tehdään paljon työelämäyhteistyötä ja joiden koko toimintakulttuuria on kehitetty yrittäjämäisemmäksi, mutta yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöinen opetus on jokaisen nuoren oikeus, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Lehtonen muistuttaa, että uudet opetussuunnitelmat antavat mahdollisuuden muuttaa lukion toimintakulttuuria, kunhan uudistukseen sitoutuu koko koulu ja etenkin sen johto.

–  Näistä asioista tulee keskustella yhdessä koko koulun kesken, jotta kaikki saadaan mukaan ja jokainen opettaja tietää saavansa tukea. Työkaluja, tukea ja verkostoja koulujen työelämäyhteistyöhön on tarjolla.

Hyviä työelämäyhteistyön malleja ovat esimerkiksi YES Ope-yrittäjätreffit, joissa opettajat ja paikalliset yrittäjät pääsevät keskustelemaan ja suunnittelemaan yhteistyötä. YES Kummit puolestaan ovat yrittäjiä ja työelämän vapaaehtoisia, jotka tekevät työelämäyhteistyötä koulujen kanssa ja antavat nuorille tietoa työelämästä. Koulujen on mahdollista myös pyytää virtuaalista vierailua oppitunnille TATin asiantuntijaverkostolta.

– Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan nuorten toivelistassa ovat kohtaamiset eri alojen ammattilaisten kanssa sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö kaikissa oppiaineissa. Siksi YES Kummeja ja muita työelämäkontakteja kannattaa hyödyntää pitkin lukuvuotta ja eri oppitunneilla, ei vain vuosittaisilla työelämä- tai yrittäjyyspäivillä. YES Kummit tuovat kouluun tuoretta tietoa yrittäjyydestä ja työelämässä tarvittavista taidoista. Opettajan ei itse tarvitse tietää ja osata kaikkea, Lehtonen muistuttaa.