Skip to main content
  Uutinen

Uutta lukioiden yrittäjyysopetukseen: NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta kehitettiin lukioystävällisempi malli

By 13.9.2017 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Tätä on toivottu: Yrittäjyyskurssilla opiskelijat voivat suorittaa Nuori Yrittäjyys ry:n NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman kahden jakson aikana. Uusi malli on kehitetty YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, joka tähtää työelämälähtöisempään lukioon.

Tästä syksystä lähtien on mahdollista toteuttaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma uudenlaisena, lukioille kehiteltynä kurssina.

– NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on erittäin suosittu etenkin yläkoulussa ja ammatillisella puolella, mutta lukiossa sen käyttöönottoa on hidastanut sen sovittamisen vaikeus lukion toimintakulttuuriin. Olemme kehittäneet ohjelmasta kokonaisuuden, joka ottaa huomioon lukioilta saamamme palautteen, sanoo YES ry:n Lukiot työelämään -hankkeen projektityöntekijä Eeva Korhonen.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman voi toteuttaa lukion jaksojärjestelmän mukaisesti

Merkittävin uudistus ohjelmaan on, että lyhimmillään sen voi nyt suorittaa kahden jakson mittaisena.

– Tavoitteena on helpottaa niin opiskelijan kuin opettajankin työtä. Kahden jakson mittaisena ohjelman saa sovitettua vaivattomammin lukujärjestykseen. Toki sen voi edelleen suorittaa lukiossa koko lukuvuoden tai lukukauden mittaisena, Korhonen sanoo.

Opettajille on tehty valmiiksi kahden jakson mittainen aikataulu, johon on suunniteltu kurssisisällöt tunti- ja viikkokohtaisesti.

Ohjelma mahdollistaa oppiainerajat yhdistävän opetuksen

Korhonen rohkaisee lukioita kokeilemaan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa, ja jakamaan sen toteuttamisen usealle opettajalle.

– Tavoitteenamme oli myös tehdä ohjelmasta entistä helpommin toteutettava tiimiopettajuudella, jolloin yksittäisen opettajan työmäärä vähenee. Yksin koko kurssin vetäminen on usein ollut se seikka, joka on vähentänyt Vuosi yrittäjänä -ohjelman toteuttamista lukioissa, Korhonen kertoo.

Samalla lukio pystyy toteuttamaan myös oppiainerajat yhdistävää opetusta.

– Uskon, että yrittäjyyskurssi innostaa aineenopettajiakin käyttämään laajemmin omaa osaamistaan ja tietotaitoaan. Kuvaamataidon opettaja voi käydä opiskelijoiden kanssa läpi mainontaa ja yritystoiminnan visuaalista puolta, äidinkielen opettaja puolestaan esimerkiksi tekstin tuottamista, myymistä ja esiintymistaitoja. Myös kieltenopiskelussa yrittäjyyskurssi on luonteva oppimisympäristö: omasta yrityksestään innostunut nuori voi kertoa yrityksestään esimerkiksi ruotsiksi, jolloin kieltenopetuksesta tulee konkreettista.

Korhonen muistuttaa, että NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden harjoitella myös kansainvälisyyttä, sillä se tarjoaa niin opiskelijalle kuin opettajillekin valmiit kansainväliset verkostot, joissa pystyy harjoittelemaan vieraiden kielten käyttöä luontevasti.

– Tähän tilaisuuteen kehottaisin etenkin harvinaisten kielten opettajia tarttumaan. Esimerkiksi Saksa on iso markkinamaa, ja yrittäjyyskurssin puitteissa sitä voi opetella myös bisneskielenä.

Kotikansainvälisyyttä eli kansainvälistymistä kotimaassa pitäisi muutenkin Korhosen mielestä harjoitella enemmän lukiossa.

– Tulevaisuuden työelämässä kansainvälisyys on merkittävää, ja sitä voi jo koulussa harjoitella. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma tarjoaa siihen erinomaiset puitteet. Kurssin vetäminen tuo myös opettajalle uusia taitoja, verkostoja ja osaamista.

Tahdotko toteuttaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman omassa lukiossasi?

Jos tahdot toeuttaa NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman omassa lukiossasi kahden jakson mittaisena valmiin rungon mukaisesti, kysy lisää: Eeva Korhonen, eeva@nuoriyrittajyys.fi, p. 045 104 4677.

Helsingin lukioissa teemaopintoihin kuuluva TO2-kurssi Ideasta yritykseksi – Vuosi yrittäjänä on valittavana Kaupunkitarjottimella ja sille voivat osallistua kaikki Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijat.

Uusi NY Vuosi yrittäjänä -malli lukioon on kehitetty YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jossa rakennetaan työelämälähtöisempää lukiokoulutusta ja luodaan malleja lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoiksi. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).