Skip to main content
  Uutinen

YES Kummit toivovat kouluilta lisää yhteydenottoja – Varsinais-Suomessa käynnistyi myös kansainvälisten osaajien mentorointi

By 23.1.2020 No Comments

Millaisia kokemuksia YES Kummeilla on oppilaitosyhteistyöstä? Intoa ja auttamishalua ei kummeilta haastatteluiden perusteella puutu. Varsinais-Suomessa YES Kummit ovat kokeilleet myös pidempiaikaista mentorointia maahanmuuttajille ja muille kansainvälisille osaajille yhteistyössä MESH-hankkeen kanssa.

YES-verkoston yeskummit.fi -palvelu on verkottanut yrittäjiä ja työelämän edustajia jo vuosien ajan. Palvelussa opettajat, opiskelijat ja oppilaitokset voivat etsiä kumppania työelämäyhteistyöhön.

Viime vuonna YES aloitti Varsinais-Suomessa yhteistyön MESH-hankkeen kanssa, joka kehittää mentorointia korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

MESH-hanke järjesti syksyllä 2019 mentorointiohjelmia, ja niihin löydettiinkin innokkaita mentoreita myös YES-kummeista.

Mentorointi helpottaa verkostojen luomista ja sitä kautta työllistymistä

Kansainvälinen osaaja Eva Immonen ja luovien alojen yrittäjyysvalmentaja Petri Katajarinne lähtivät MESH-hankkeen ensimmäiseen mentorointiohjelmaan mukaan syksyn 2019 alussa.

Ohjelma päättyi joulun alla, joten kokonaiskestoksi tuli noin kolme kuukautta. Molemmille ohjelma oli positiivinen ja onnistunut kokemus.

Mentoroinnin tavoitteet lähtevät aina aktorin – tässä tapauksessa kansainvälisen osaajan – tarpeista ja toiveista.

Eva olikin asettanut tavoitteekseen tulevaisuudensuunnitelmien selvittämisen sekä vahvuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamisen.

– Suurin Petriltä oppimani asia on, että minun on tehtävä suunnitelma. Vuoden lopussa otan aikaa käydäkseni läpi, mitä olen saavuttanut tänä vuonna ja tehdäkseni suunnitelman siitä, mitä haluan saavuttaa seuraavana vuonna, kertoo Eva.

Kansainvälisiltä osaajilta usein puuttuu ammatillisia verkostoja, joiden avulla työllistyä. Tähän myös Eva ja Petri keskittyivät mentorointiohjelman aikana. He esimerkiksi vierailivat ohjelman aikana turkulaisessa järjestössä, Daisy Ladiesissa.

– Maahanmuuttajille Suomessa työnsaannin avaimena on verkostoituminen. Petri on auttanut minua sen kanssa, Eva sanoo.

Millainen ihminen sopii mentoriksi? Entä aktoriksi?

Petri Katajarinne korostaa aitoa auttamishalua ja sosiaalisia taitoja, kuten kuuntelu- ja läsnäolotaitoja sekä empatiakykyä.

– Taikatemppuja ei tarvitse osata, vaan arkinen elämänkokemus ja toisen huomioon ottaminen riittävät mentorina toimimiseen. Aktorin on tärkeä olla motivoitunut ja halukas asettamaan tavoitteita sekä avoin oppimaan uutta. Aikaa ja sitoutumista mentorointi vaatii kuitenkin molemmilta osapuolilta.

Mentorina Petri on oppinut myös aktoriltaan. Mentoroinnin myötä hän on tutustunut muun muassa erilaisiin maailmankuviin ja ajattelutapoihin. Mentorointi on antanut hänelle uusia ajatuksia ja kokemuksia.

– Olen kokenut saaneeni paljon, summaa Petri.

Mitä YES Kummit toivovat oppilaitosyhteistyöstä?

Osana YESin kanssa tehtävää yhteistyötä MESH-hanke haastatteli kummeja heidän kummikokemuksistaan ja kehittämisajatuksistaan Varsinais-Suomessa.

– Pääsääntöisesti haastatellut kummit ovat kokeneet YES-kummitoiminnan ongelmattomaksi ja toimivaksi. YES-kummit ovat olleet muun muassa yrittäjyyskilpailujen tuomareina, käyneet kouluvierailuilla, kouluttaneet opettajia yrittämisestä, tarjonneet yritysvierailuita sekä TET-harjoitteluja ja kesätyöpaikkoja, kertoo MESH-hankkeen projektityöntekijä Janna Peltola.

Haastattelujen perusteella YES Kummeja motivoi halu auttaa ja tarjota mahdollisuuksia muille sekä jakaa omaa osaamistaan eteenpäin.

– YES-kummitoiminnan avulla voi kantaa yhteiskuntavastuunsa, vaikuttaa kouluissa tehtävään yrittäjyyskasvatukseen ja tutustua tämänhetkiseen koulutukseen. Toiminta on mahdollisuus niin opiskelijoille kuin yrittäjillekin verkostoitua, Peltola sanoo.

Kummitoiminnassa nähdään paljon potentiaalia ja kehittämismahdollisuuksia.

– Erityisesti yhteydenottoja toivotaan aikaisempaa enemmän! Kummitoiminnassa on paljon potentiaalia, jota ei tällä hetkellä hyödynnetä niin paljon kuin olisi mahdollista. Kummit toivovat, että YES-kummitoiminnan tunnettaisiin laajemmin ja että yhteistyötä rakennettaisiin korkeakoulujen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Myös mentorointi herätti kiinnostusta haastatelluissa kummeissa.

– Kummit kokivat, että he voisivat mentoreina tukea kansainvälisiä osaajia – ja miksei muitakin – muun muassa oman potentiaalin löytämisessä, resurssien tunnistamisessa ja pelkojen hälventämisessä, yrittäjyyden eri vaiheissa ylä- ja alamäissä sekä yleisesti työelämään liittyvissä asioissa, kuten työhakemuksissa ja lomakkeissa.

 

Yrittäjä tai työelämän edustaja, kiinnostaako lähteä YES Kummiksi? Rekisteröityminen käy viidessä minuutissa täällä: yeskummit.fi/ryhdy-kummiksi.

Turussa alkaa uusi mentorointiohjelma maaliskuussa 2020. Lue lisää ja lähde mukaan mentoriksi tai aktoriksi: mesh.turkuamk.fi/ajankohtaiset.

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän edustajia, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä. Hae YES Kummeja ja pyydä heitä yhteistyöhön koulusi kanssa: yeskummit.fi. Voit myös itse rekisteröityä YES Kummiksi.

MESH on kansainvälinen ESR-hanke, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille mentoroinnin ja verkostojen kehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Lue lisää: mesh.turkuamk.fi.