Skip to main content
  Uutinen

Yhteistyö keventää opettajan taakkaa – yksinäisen puurtamisen aika on ohi, sanovat tulevat YES Tutoropet

By 16.5.2019 28 elokuun, 2019 No Comments

Opettajan työ on jatkuvasti kehittyvää asiantuntijatyötä. Millä työkaluilla opettaja kohtaa muutoksen ja valmentaa oppijat tulevaisuuteen? Yrittäjyyskasvatus voi toimia henkireikänä ja uusien näkökulmien avaajana.

(yläkuvassa YES ry:n koulutuspäällikkö Elli-Noora Lassy)

Mikä saa opettajan innostumaan yrittäjyyskasvatuksesta?

Ainakin opettajuuden muutos, digitalisaation tuomat haasteet ja mahdollisuudet, ajan hengessä mukana pysyminen ja työelämälähtöisen opetuksen vaatimukset.

Ja tietenkin mahdollisuus kehittää nuorissa yrittäjämäistä asennetta. Yrittäjyyskasvatus on passiivisuuden poistamista ja asennekasvatusta: sen avulla nuoria kasvatetaan löytämään omat voimavaransa, jotta he pärjäävät elämässä.

Näin sanovat tulevat YES Tutoropet, jotka kokoontuivat viime torstaina Helsinkiin syventämään omaa yrittäjyyskasvatusosaamistaan.

Vuoden aikana he kouluttautuvat yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaopettajiksi, jotka toimivat jatkossa paikallisen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäopettajina omassa yhteisössään.

Tänä vuonna YES Tutorope -valmennuksessa painottuu yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka ja etenkin opettajuuden muutoksen teema.

– Tänä keväänä tulevat YES Tutoropet ovat perehtyneet yrittäjyyskasvatuksen käsitteeseen ja siihen, miten opetussuunnitelmat sekä kansalliset ja kansainväliset asiakirjat ohjaavat yrittäjyyskasvatusta. Opettajat ovat myös tutustuneet kokeilukulttuuriin ja kokeillen oppimiseen. Syksyllä jatkamme opettajuuden muutoksella, ja tavoitteena on antaa opettajille työkaluja muutoksen kohtaamiseen, kertoo YES ry:n koulutuspäällikkö Elli-Noora Lassy.

Ainoa varma asia on muutos

Valmennuspäivän aikana opettajat sukelsivat opettajan osaamisen malliin ja oman opettajuutensa kehittämiskohteisiin, ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen pedagogiikkaan sekä tulevaisuusohjauksen työkaluihin.

Keskustelun herättelijöinä ja työpajojen pitäjinä toimivat projektitutkijat Anni Holmström ja Sanna Hangelin Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta, yrittäjä, erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti Katri Paavolainen sekä projektiasiantuntija Anne Nieminen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Omien osaamisten kartoitus käynnissä.

Opettajat tutustuivat OVET-hankkeessa kehitettyyn opettajan osaamisen malliin ja pääsivät tunnistamaan omia osaamisalueitaan ja kartoittamaan kehityskohteitaan.

Projektitutkija Anni Holmström muistutti, että opettajan pitää pysyä kärryillä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja mitä uudistustarpeita yhteiskunta ja sen muutokset asettavat opettajan ammatille.

– Opettajan täytyy hallita tulevaisuuden taidot paitsi itsensä takia, myös siksi että hän pystyy opettamaan niitä oppilaille. Opettajan työ tulisi nähdä monipuolisena ja jatkuvasti kehittyvänä asiantuntijatyönä.

Keskustelua herätti muun muassa se, miten etenkin lukioissa opettaja voi helpottaa opiskelijan kuormaa. Yrittäjyyskasvatus nähtiin henkireikänä ja uusien katsantokantojen avaajana: kun opiskelija oppii yrittämään ja välillä epäonnistumaan, niin epäonnistumisia sietämällä voi kasvattaa elämänhallintaa muissakin asioissa.

Myös opettajan taakka kevenee, kun hän siirtyy tiedon kaatajasta oppimisen mahdollistajaksi. Onnistumisen kokemuksia saa myös, kun yksinäisen peruspuurtamisen sijaan siirtyy enemmän tiimiopettajuuteen.

Älä reagoi muutokseen vaan tee muutos

Opettajat pääsivät YES Tutorope -valmennuksessa myös tutustumaan tulevaisuusohjauksen työkaluihin, joiden avulla yksilö voi tunnistaa ja hahmottaa erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä toimia halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Jännittävä, pelottava, epävarma. Anne Nieminen näyttää, mitä lukiolaiset vastasivat kun heiltä kysyttiin millä sanalla he kuvailisivat tunteitaan tulevaisuutta kohtaan.

Projektitutkija Anne Nieminen muistutti, että on tärkeää luoda nuoriin uskoa, että he voivat itse vaikuttaa tulevaisuuteensa.

– Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Ja jos me emme itse valitse, joku muu valitsee meidän puolestamme. Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. Mitkä ovat arvoni taustalla: mitä arvostan, mitä haluan, mitkä ovat toiveeni?

Sama koskee Niemisen mukaan myös kouluja, joiden pitäisi hänen mukaansa siirtyä reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen. Koulu voi lähteä muuttamaan maailmaa niiden arvojen mukaan, joita se pitää tärkeänä, eikä vain reagoida muutokseen.

Mikä YES Tutorope?

YES-verkosto valmentaa vuoden 2019 aikana 32 opettajaa YES Tutoropettajiksi eli yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaopettajiksi. Viime vuonna tutoropettajia valmennettiin reilut sata.

Tulevat YES Tutoropet saavat vuoden 2019 aikana 10 koulutuspäivän laajuisen tehovalmennuksen yrittäjyyskasvatukseen sekä valmiudet toimia paikallisen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija- ja kehittäjäopettajina.

Valmennuksen aikana tutoropet tutustuvat yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaan ja työelämän ja opettajuuden muutokseen sekä verkostoituvat muiden yrittäjyyskasvatustoimijoiden kanssa ja pääsevät tutustumaan yrittäjyyskasvatuksen lähettilään työhön käytännössä.

Eri puolilla Suomea toimivien YES Tutoropettajien avulla entistä useamman opettajan on mahdollista saada tukea ja neuvoja omaan työhön.

Lue lisää YES Tutorope -valmennuksesta.

Tutustu Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuusohjaus.fi -sivustoon ja sen työkaluihin ja tehtäviin. YES Tutorope -valmennuksessa tutustuttiin etenkin Tulevaisuuden työkirja -julkaisuun, joka on ladattavissa sivuilta.