Skip to main content

Yrittäjyyskasvatuksen
työkirja opettajalle

Hei opettaja!

Yrittäjyyskasvatuksen tarve on ilmeinen ja se vain kasvaa, sillä yrittäjämäiset valmiudet ovat tärkeitä taitoja tässä ja nyt. Lapsen tai nuoren oppiessa kuka hän on, mitä hän osaa, kenet hän tuntee ja miten hän toimii yhteistyössä muiden kanssa, hän pärjää nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työelämässä.

Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yrittäjyyskasvatuksesta hyötyvät myös ne, jotka eivät ryhdy yrittäjiksi. Myös sinulle yrittäjyyskasvatus avaa uusia mahdollisuuksia kehittyä työssäsi.

Yrittäjyyskasvatus on ollut osa suomalaisia opetussuunnitelmia jo pitkään ja sen toteuttamiseen on tarjolla paljon materiaalia. Yrittäjyyskasvatuksen vieminen omaan opetukseen voi tuntua sinusta haasteelliselta ja sen yhdistäminen muihin teemoihin ja oppiaineisiin työläältä.

Sen ei kuitenkaan tarvitse olla sitä.

Voit lähteä liikkeelle pienin askelin ja kokemuksen karttuessa tehdä enemmän. Tärkeintä on, että mietit mitä yrittäjyyskasvatus tarkoittaa sinulle opettajana ja miten se suhteutuu oppijoihisi ja omaan opetukseesi. Näin löydät oman tapasi toteuttaa yrittäjyyskasvatusta.

Muista, että yrittäjyyskasvatukseen kuuluu rohkeus ja kokeileminen, ja joskus kaikki ei mene ihan putkeen. Mutta aina voi kokeilla uudelleen ja oppia lisää!

Jos olet jo edennyt pitkälle yrittäjyyskasvatuksessa, rohkaisen sinua arvioimaan tekemääsi työtä. Mieti, miten voisit vielä vahvistaa osaamistasi ja kehittää opetustasi.

Antoisia lukuhetkiä työkirjan parissa!

Sanna Lehtonen

Näin käytät työkirjaa

Työkirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutustut yrittäjyyskasvatuksen perusteisiin, pedagogisiin lähestymistapoihin ja keskeisiin käsitteisiin. Pääset testaamaan, mikä on sinun vahvuutesi yrittäjyyskasvatuksessa: oletko valmentaja, asiantuntija, johtaja vai verkottaja?

Toisessa osassa siirryt teoriasta käytäntöön. Tarjoamme sinulle työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen yhteistyössä verkostosi kanssa. Saat lisälukemista teemoihin, vinkkejä ja malleja suunnittelutyöhön sekä välineitä oman työsi ja oppijoiden osaamisen kehittymisen arviointiin.

Jos yrittäjyyskasvatus on sinulle uutta, suosittelemme lukemaan tämän työkirjan järjestyksessä alusta loppuun. Tämä auttaa sinua saamaan kattavan käsityksen aiheesta ja sen keskeisistä periaatteista.

Kokeneemmille opettajille, jotka ovat jo integroineet yrittäjyyskasvatusta opetukseensa, voi olla hyödyllistä tarkastella työkirjaa valikoivasti. Tällöin voit keskittyä niihin osioihin, joissa tunnet tarvitsevasi lisäkehitystä tai tuoreita ideoita. Voit myös käyttää työkirjaa hyvänä kertausmateriaalina vahvistamaan jo oppimaasi ja syventämään ymmärrystäsi yrittäjyyskasvatuksen eri ulottuvuuksista.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on suunniteltu erityisesti opettajille, mutta on tärkeää muistaa, että yrittäjyyskasvatus perustuu vahvasti yhteistyöhön. Kuten tässä työkirjassa korostetaan, yrittäjyyskasvatusta kannattaa toteuttaa yhdessä muiden kanssa verkostoissa.

YES-verkosto on tuottanut runsaasti materiaalia, joka on suunnattu laajemmalle yrittäjyyskasvatuksen kehittäjäverkostolle, kuten kunnille, oppilaitoksille, päättäjille ja vaikuttajille. Eri toimijoiden yhteistyöllä voidaan luoda kokonaisvaltainen ja vaikuttava yrittäjämäisen osaamisen ekosysteemi. YES-verkoston materiaaleihin voit tutustua täällä.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja opettajalle
Kirjoittaja: Sanna Lehtonen
Sivuston toteutus ja visuaalinen ilme: Leea Simola
Julkaisija: Valtakunnallinen YES ry 2024