Skip to main content
  Uutinen

Kiinnostaako työuramentorointi? Uutta tukimateriaalia mentorille, mentoroitavalle ja mentoriohjelman järjestämisestä kiinnostuneille organisaatioille

By 5.11.2020 No Comments

YES-verkosto on yhteistyössä MESH-hankkeen kanssa julkaissut kattavan materiaalipaketin työuramentoroinnin toteuttamiseksi.

Työuramentorointi on menetelmä, jossa kokenut ammattilainen tukee vähemmän kokenutta henkilöä kasvamaan ammatillisesti, vahvistamaan ja tunnistamaan osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä löytämään polkuja työelämään tai etenemään urallaan.

Mentoroinnilla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia niin työllisyyden kuin henkilökohtaisen kehityksenkin kannalta, kertoo Janna Peltola Turun ammattikorkeakoulun MESH-hankkeeesta.

– Mentorointi tukee työllistymistä, identiteetin kehittymistä, ammatillista ja henkistä kasvua sekä verkostoitumista. Mentoroinnin avulla monet voivat saada henkilökohtaista tukea ja tsemppausta kohti suomalaista työelämää ja ammatillisia verkostoja.

Ohjeita, vinkkejä ja käytännön työkaluja mentorointiin

Mitä mentorointi vaatii mentorilta? Entä mitä mentoroitavan olisi hyvä tietää? Mistä mentoreita löytyy? Entäpä jos järjestäisimme meidän oppilaitoksessamme mentorointiohjelman, mitä siinä tulee ottaa huomioon?

YES-verkosto on yhdessä MESH-hankkeen kanssa julkaissut yeskummit.fi -sivustolle tukimateriaalipaketin mentoritoimintaan niin mentorille, mentoroitavalle kuin mentoriohjelman järjestämisestä kiinnostuneille organisaatioille.

Tukimateriaalista löytyy ohjeita, vinkkejä ja käytännön työkaluja mentoritoiminnan aloittamiseen ja toteuttamiseen.

– Tukimateriaalista löytyy muun muassa mentoroinnin prosessi avattuna, mentorointisopimuksen malli, perehdytysmateriaalia mentorille ja aktorille, työkaluja itse työskentelyvaiheeseen ja ohjeita arviointiin. Mentoria etsiville on listattu tahoja, jotka järjestävät mentoriohjelmia ja joiden kautta voi löytää oman mentorin.

Tukimateriaali huomioi myös mentoriohjelman järjestämisestä kiinnostuneet tahot: materiaalista löytyy yksityiskohtaiset ohjeet organisaatioille oman mentoriohjelman järjestämiseen.

Hyvien käytäntöjen kerääminen jatkuu

Peltola kertoo, että tukimateriaali on koostettu kokeilujen ja hyvien käytäntöjen kautta.

– Materiaalit ovat kehittyneet hiljalleen MESH-hankkeen aikana, kun olemme kokeilleet erilaisia juttuja mentorointiohjelmissamme. Olemme koostaneet materiaalit yhdessä hankkeen Turun ja Lahden tiimien kanssa. Turussa olemme keskittyneet mentorointiohjelman prosessiin ja järjestäjien ohjeisiin. Lahdessa fokus on ollut mentorointityökalujen kehittämisessä.

Tavoitteena on, että hankkeessa kehitetyt materiaalit ja hyvät käytännöt jäisivät elämään myös hankkeen jälkeen.

– Olemme koonneet yhteen aiheita, teemoja ja vinkkejä, jotka ovat olleet tärkeitä oppimiskokemuksia meille järjestäjinä. Koemmekin tärkeäksi, että mentorointi vinkkeine ja ohjeine kaikkineen olisi kaikkien saavutettavissa.

Hyvien kokemusten ja käytäntöjen kerääminen jatkuu vielä vuoden ajan.

– Vuosi 2021 on MESH-hankkeen viimeinen vuosi. Tällöin keräämme vielä viimeisiä kokemuksia mentoroinnista sekä verkostoitumisesta sekä keskitymme hankkeen tuotoksien ja kokemuksien levittämiseen.

Myös uusille mentoreille on tarvetta.

– Lahdessa, Turussa ja Tampereella alkaa vielä mentorointiohjelmia, joihin toivotaan innokkaita mentoreita mukaan! Lisäksi tulemme testaamaan uusia ohjelmia, jotka keskittyvät verkostoitumiseen. Tulevista ohjelmista tiedotamme Facebook-sivuillamme sekä hankkeen nettisivuilla, Peltola kertoo.Tutustu työuramentoroinnin tukimateriaaliin yeskummit.fi-sivuilla.

MESH on kansainvälinen ESR-hanke, joka tukee kansainvälisten osaajien sijoittumista suomalaisille työmarkkinoille mentoroinnin ja verkostojen kehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää, kokeilla ja levittää mentoroinnin malleja ja käytäntöjä sekä systematisoida mentorointia ja verkostojen hyödyntämistä. Lue lisää: mesh.turkuamk.fi.