Skip to main content
  Uutinen

Lähes joka toinen nuori harkitsee yrittäjyyttä, työssä tärkeintä on hyvä kulttuuri

By 30.5.2022 No Comments

Jopa 45 prosenttia nuorista on harkinnut yrittäjyyttä, paljastaa tuore tutkimus. Kuusi prosenttia on jo tai on ollut yrittäjänä.

Tiedot perustuvat Eezy Oyj:n maalis-huhtikuussa toteutettuun kyselytutkimukseen, johon vastasi viisisataa 16–29-vuotiasta nuorta.

Yrittäjämuodoista nuoria kiinnosti eniten yrityksen perustaminen itse (23 %), kevytyrittäjyys (11 %) tai yrityksen perustaminen yhdessä muiden kanssa (11 %).

Työssä nuorille kaikkein tärkeintä on työpaikan ”fiilis”

Kun nuoret valitsevat työtä, kaikkein tärkeintä heille on mukavat työkaverit ja työpaikan kulttuuri (56 %:lle erittäin tärkeää).

Seuraavaksi tärkeimpiä seikkoja olivat mielenkiintoinen työn sisältö (54 %:lle erittäin tärkeää), työn kokeminen merkityksellisesti (46 %) hyvä palkka” (38 %), mahdollisuus edetä työssä (33 %), pitää halutessaan omia lomia (26 %) ja päättää työajoista (25 %).

Etätyömahdollisuudet, kansainvälinen työ tai arvostettu ammatti koettiin vähemmän tärkeiksi tekijöiksi työpaikkaa tai uraa valittaessa.

Vanhempien tuki tärkeää, joka kolmas nuori kaipaa lisää apua

Vanhemmilla on tärkeä rooli työpaikan löytämisessä. Erityisesti alle 20-vuotiaiden nuorten viimeisin työpaikka on löytynyt useammin vanhempien tai muiden läheisten aikuisten kuin työpaikkailmoitusten kautta.

Joka kolmas nuori kaipasi lisää apua työpaikan löytämiseen, työhakemuksen tekemiseen tai työhaastatteluun.

Lisää Eezy Oyj:n kyselytutkimuksen tuloksia voit lukea täältä.

Nuorten yrittäjyysinto on ollut kasvussa koko 2000-luvun

Nuorten kasvava kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on tullut ilmi myös muissa nuorten asenteita kartoittavissa tutkimuksissa.

Talous ja Nuoret TAT selvittää nuorten yrittäjyysasenteita vuosittaisessa Tulevaisuusraportti -kyselytutkimuksessaan. Vuoden 2021 tutkimuksen mukaan 36 % nuorista näki yrittäjyyden mahdollisena tulevaisuudensuuntanaan. Kyselyyn vastasi lähes 15 000 yläkoululaista, lukiolaista ja ammatillista opiskelijaa.

Tämän vuoden Tulevaisuusraportin nuorten yrittäjyysaikomuksia koskeva osuus julkaistaan syksyllä.

Vielä korkeammat lukemat saatiin vuoden 2019 Nuorisobarometri-tutkimuksessa, jonka teemana oli työ ja yrittäjyys. Barometrin mukaan jopa 58 % haluaisi kokeilla yrittäjyyttä jossain vaiheessa työuraansa. Nuorisobarometriin vastasi lähes kaksituhatta 15-29-vuotiasta.

Samansuuntaisia tuloksia antaa myös parhaillaan käynnissä oleva kolmevuotinen Ysimittari-tutkimus, joka selvittää yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita. Ysimittarin ensimmäisen kierroksen tulosten mukaan pojista 49 %  ja tytöistä 27 % voisi toimia yrittäjänä. Tutkimukseen vastasi 11 433 yhdeksäsluokkalaista.

Myös korkeakouluopiskelijoiden asenteita yrittäjyyttä kohtaan on tutkittu. Suomen Yrittäjien toteuttamassa Opiskelijasta yrittäjäksi 2019 -tutkimuksessa 34 % vastaajista ilmoitti olevansa halukkaita toimimaan yrittäjänä tulevaisuudessa. Korkeakoulusektorin mukaisia eroja ei juuri ollut: ammattikorkeakouluopiskelijoista 34 % ja yliopisto-opiskelijoista 32 % oli halukkaita toimimaan yrittäjänä tulevaisuudessa. Tutkimus toteutettiin osana Opiskelijabarometri-tiedonkeruuta, jossa vastauksia saatiin yhteensä 14 025 korkeakouluopiskelijalta.