Skip to main content
  Uutinen

Lärare, sök din egen stig till företagsamhetsfostran

By 29.1.2013 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Hur kan man förverkliga företagsamhetsfostran i sin egen skola? Det finns lika många medel som lärare. Konferensen för företagsamhetsfostran som förra veckan ordnades i Seinäjoki gav en rejäl dos synvinklar och arbetsredskap för att utveckla sitt eget arbete.

Hur kan man förverkliga företagsamhetsfostran i sin egen skola? Det finns lika många medel som lärare. Konferensen för företagsamhetsfostran som förra veckan ordnades i Seinäjoki gav en rejäl dos synvinklar och arbetsredskap för att utveckla sitt eget arbete.

Konferensen Inspirerande Företagsamhet – Företagsamhetsfostran 2013 som ordnades för sjunde gången i Seinäjoki Arenan 23 – 24 januari samlade över två hundra gäster som är intresserade av entreprenörskapsfostran. Avsikten med evenemanget var att ge deltagarna inspiration och tilltro till företagsamhetsfostran.

– Vi valde temata för anföranden så att de representerade olika sidor av fostran till företagsamhet. Jag hoppas att lärarna tar med sig åtminstone den lärdomen att det inte finns ett rätt sätt att förverkliga entreprenörskapsfostran. Det lönar sig att gå framåt med små steg och vara öppen för olika synsätt, berättar projektchef Tiina Jokela-Lyly vid YES Södra Österbotten.

Konferensscenen intogs av en brokig skara experter på sitt eget område, med allt från rektorer till läkare och företagare till rap-artister. Anföranden dryftade vikten av att lära sig genom egen aktivitet och misslyckanden, att arbeta som samfund samt utmaningar i utbildningssystemet.

”Learning by doing motiverar studerande”

I anförandet presenterades många olika personliga erfarenheter av hur man kan förverkliga företagsamhetsfostran. Lektor och speciallärare Ulla-Maija Kallio som kommit för att lyssna inspirerades av lärare Pirjo Huikuris presentation om inlärningsmiljöer och motivering av studerande.

– Jag understöder Pirjos system, jag skulle vilja ha den hos oss också! Vi har redan UF-verksamhet och övningsföretag i vår läroinrättning. För många är det bästa sättet att lära sig helt enkelt att lära sig genom att själv göra saker, säger Kallio.

Inlärning genom egen aktivitet lyftes fram även i de andra anförandena. Mycket talade man om kollektivism och uppbyggande av förtroendet – är jag som lärare ärligt intresserad av tankarna som min kollega eller mina studerande för fram? Lektor Matti Rautiainen var av den åsikten att vi skulle föra en dialog om så var fallet. Dialogen tycks dock rätt knapp.

– Det verkar inte finnas tid för att jobba kollektivt – som ett samfund – speciellt om man tänker göra det ”som dekoration på kakan” dvs. först då det egna arbetet gjorts. En förändring kräver att konstruktionerna reformeras, uppmuntrar Rautiainen.

Då man jobbar tillsammans trivs både lärare och studerande

Rektor Marjo Yliluoma vid Kantin koulu i Karvia fick möjligheten att presentera positiva erfarenheter av ett nytt slags lärarskap. Yliluoma, som i december också valdes till Årets YES-lärare, är för närvarande främst orolig för en sak – att verkligen bry sig. Enligt henne går lärare som inte ger just något av sitt civila jag till sina elever och tar sitt jobb med inställningen ”åtta till fyra” miste om mycket. De uppnår aldrig en känsla av att jobba i ett samfund.

– Också en lärare kan misslyckas. En lärare kan inte dra en roll och lotsas veta allt. Elevernas tillit och uppskattning gentemot läraren växer då läraren visar att nu gick det åt skogen, men kanske vi söker mera information och klarar av det här tillsammans.

I Yliluomas skola deltar alla i företagsamhetsfostran, börjande från städpersonalen. Under de gemensamma morgonkaffestunderna talar man inte om sina egna saker utan om utvecklandet av skolan.

Även inlärningen sker kollektivt.

– Alla lär sig på olika sätt. Olika arbetssätt förbereder också ungdomarna för sina kommande arbetssamfund, påminner Yliluoma.

Med vilken inställning jobbar du?

YES Södra Österbotten har nu koordinerat konferensen tre gånger. Jokela-Lyly tycker sig skönja en liten attitydförändring i positiv riktning.

– Nu är kanske atmosfären mera accepterande och uppfattningen av entreprenörskapsfostran klarare. Den vägen har tyngdpunkten flyttats över på verkliga handlingar, säger Jokela-Lyly.

Du kan också själv utföra testet som Yliluoma presenterade åt konferenspubliken:

Skriv ner tre viktiga saker som dagens ungdomar kommer att behöva då de börjar i arbetslivet. Vilka färdigheter bör han eller hon ha? Om du fungerar som lärare, fundera nu för dig själv: svarar mitt arbete på dessa behov?

Sammandrag över anföranden från konferensen hittar du på Sedus webbplats.
Fotografier från och diskussioner om evenemanget kan du se på YES’ respektive konferensens facebook-sidor (på finska).

Konferensen var organiserad av Sedu och koordinerad av YES Södra Österbotten.