Skip to main content
  Uutinen

Lukiot tahtovat työharjoittelua ja tietoa työelämästä

By 20.10.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Yrittäjyyskasvatusta voi lukioissa toteuttaa monin eri tavoin. Lukiolaiset itse toivovat ainakin työharjoittelua, kokemusten jakamista ja kannustavaa palautetta.

Miten saamme lisää yrittäjyyskasvatusta lukioon? Miten uudistuvat lukion opetussuunnitelman perusteet tulisi huomioida koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa?

Joukko opettajia, opoja ja opiskelijoita 15:stä eri Uudenmaan lukiosta pisti mietintämyssyt päähän, kun YES Uusimaa järjesti opettajille ja opiskelijoille OPS-työstöpäivän lokakuun alussa.

Päivän aikana pidetyt ryhmätyöt ja alustukset herättivät paljon keskustelua lukion nykytilasta ja siitä, miten opetusta pitäisi kehittää. Ilahduttavaa oli, että tilaisuuteen kutsutut lukiolaiset osallistuivat aktiivisesti keskusteluun.

Päivän aikana ehdittiin keskustella muun muassa yrittäjämäisestä toimintakulttuurista, epäonnistumisista oppimisesta, muuttuvasta työelämästä ja koulun ulkopuolisesta yhteistyöstä.

Muun muassa oppilaiden arvioinnissa nähtiin hyviä ja huonoja puolia.

– Kun opiskelija saa työn valmiiksi, opettaja antaa siitä arvosanan. Eikö nuoren arvostelun sijaan voisi antaa kehitysehdotuksia? ehdotti Borgå Gymnasiumin lehtori Tom Nyman.

– Opettajien pitäisi heittää punakynä pois ja ottaa vihreä kynä tilalle, haastoi Mäntsälän lukion abiturientti Jarmo Peltola.

“Kylässä kannattaa käydä”

Työstöpäivän aikana ideoitiin eri tapoja toteuttaa yritysyhteistyötä. Yritysvierailut, kontaktit koulun ulkopuolelle ja myös toisiin kouluihin sekä kansainvälinen yhteistyö nähtiin tärkeäksi, jotta opettajat eivät opeta “mututuntumalla” työelämää nuorille.

Mahdollisuus päästä työharjoitteluun lukiossa herätti positiivista vastakaikua sekä opettajissa että opiskelijoissa. Opiskelijat toivoivat työharjoitteluun kunnon satsausta. “Mielummin kaksi viikkoa kuin vain yksi päivä. Ja olisi hyvä, jos voisi jakaa omia kokemuksia toisille opiskelijoille”, oli opiskelijoiden viesti opettajille.

 

Kuvassa opiskelija Daniel Andersson ja Tom Nyman Borgå Gymnasiumista sekä opiskelija Mika Pousi ja opettaja Jani Wennerstrand Kotka Svenska Samskolasta.

Abiturientti toivoo osallistavampaa opetusta

Jarmo Peltola lähti OPS-työstöpäivään mielellään, kun pyyntö opettajalta tuli.

– Olen vähän seurannut ja lukenut asiasta, joten tiesin suurin piirtein mistä tänään puhutaan. Lukiokoulutukselta toivoisin sitä, että se opettaisi meitä enemmän itse osallistumaan. Joillakin opettajilla opetus on vielä sellaista, että istutaan riveittäin pulpeteissa ja päntätään yksin. En tiedä antaako se kenellekään mitään, Peltola sanoo.

On Peltolalla kiiteltävääkin.

– Olen kyllä oppinut sen, että lukioaikana pitää osaa kyseenalaistaa asioita ja toimintatapoja.

Ja abiturienttihan kyseenalaistaa.

– Mietin noita ylioppilaskirjoituksia, että onko se nyt ihan järkevää. Meidän koko lukio perustuu kuuden tunnin yhteen istumasessioon jossain aineessa, ja siitä annetaan arvosana. Siinä vieressä on lukion päättötodistus. Yksi kurssi kestää keskimäärin 18 tuntia, joten sillä arvosanalla pitäisi olla paljon isompi painoarvo kuin jollain ylioppilaskirjoituksella.

 

Kuvassa Jarmo Peltola ja Nelli Aatsinki Mäntsälän lukiosta ja opo Aulikki Koivula Myllyharjun lukiosta Loviisasta.

Työpäivä antoi materiaalia koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin

YES:in OPS-työstöpäivän tavoitteena oli ideoida yhdessä uusia yrittäjyyskasvatuksen toimintatapoja lukiohin ja pohtia, miten lukio-opetuksesta saisi työelämälähtöisempää ja miten työelämäyhteistyötä voisi kehittää.

–  Ryhmätöiden keskusteluja ja linjauksia voi käyttää erityisesti Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuuden koulukohtaisten tavoitteiden, määritteiden ja esimerkkien pohjaksi. Toivomme, että opettajat käyttävät ryhmien työn tuloksia sekä yleisesti aineopintojen lukujen lukiokohtaisissa tarkennuksissa että vinkkeinä yksittäisiin kursseihin, YES Uusimaan aluepäällikkö Heli Koskenniemi kertoo.

Opettajat dokumentoimassa OPS-työstöpäivän materiaalia. Seinälle on kerätty post-it lapuille osallistujen näkemyksiä taidoista, joita tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. 

Uusi lukion opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2016 syksyllä.

Se velvoittaa laaja-alaiseen opetukseen ja oppiainerajat ylittävään opetukseen, joten yhtenä OPS-työstöpäivän tavoitteena oli luoda uusia, konkreettisia monialaisia teemaopintokokonaisuuksia.

– Yhtenä ryhmätyönä annoimme tehtäväksi ideoida uusia, monialaisia teemaopintokokonaisuuksia. Otimme uudet ideat talteen ja kokoamme näistä sähköisen YES-katalogin kaikkien hyödynnettäväksi, Koskenniemi kertoo.

OPS-työstöpäivässä kuultiin myös kaksi asiantuntijan alustusta. Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö kertoi uusimmat tuulet työelämän muutoksesta ja Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Minna Huotilainen puhui siitä, miten uusin tutkimustieto vaikuttaa oppimiseen ja opettamiseen. Huotilaisen esityksen löydät myös prezistä.

Lue lisää YESin yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöstä.

YES järjestää tänä lukuvuonna valmennuksia opettajille opetussuunnitelmien sisällöistä. Tutustu YES-valmennuksiin.

5 teesiä lukion kehittämiseen

YES-verkosto on koonnut viisi keskeistä osa-aluetta yrittäjämäisen lukion luomiseksi ja opettajien ja lukioiden käytännön työelämäyhteyksien kehittämiseksi. Tutustu YESin lukioteeseihin – sivustolta löydät myös yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä ja malleja eri puolilta Suomea.