Skip to main content
  Uutinen

Maakunnallisia strategioita pian seitsemän: Pohjois-Pohjanmaa liittyy joukkoon

By 17.9.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Pohjois-Pohjanmaalle rakennetaan eri toimijoiden yhteistyönä tämän syksyn aikana maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia, joka integroidaan maakunnan oppilaitosten opetussuunnitelmiin.

Strategiassa määritellään muun muassa joka kouluasteelle yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Alueellinen yhteistyö vie yrittäjyyskasvatusta eteenpäin

Yhteinen strategia varmistaa sen, että yrittäjyyskasvatus toteutuu joka kunnassa ja jokaisella kouluasteella.

– Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta yrittäjyys nähdään palkkatyön ohella realistisena vaihtoehtona toimeentulon hankkimiseen ja itsensä toteuttamiseen, toteaa YES Pohjois-Pohjanmaan aluepäällikkö Leena Eskola.

Strategia laaditaan osallistavalla menetelmällä. Sitä työstetään Oulun-, Koillismaan ja Oulun Eteläisen Seututiimeissä, joihin on ilmoittautunut mukaan kattava joukko alueen oppilaitoksia, organisaatioita, yrittäjiä, yrittäjäjärjestöjä ja sidosryhmiä. Seututiimien työpajat ovat avoimia kaikille, tiimien ensimmäiset kokoontumiset ovat 21.-23.9.2015. Strategiaprosessin päätoteuttajana toimii asiantuntijaorganisaatio Villinikkarit Oy.

Luvassa hyväksi todettuja menetelmiä ja opettajien valmennuksia

Maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian laatiminen on osa EU-rahoitteista (Ely/ESR) Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanketta (PoPyk). Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja.

– Koulutusorganisaatioille ja opetushenkilöstölle tarjotaan maksuttomia valmennuksia, jotka vahvistavat valmiuksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen omassa työssä ja antavat tukea ops-työhön, Eskola kertoo.

Kun tarve lähtee ruohonjuuritasolta, siihen sitoudutaan

Osallistavalla mallilla tehty strategiatyö kokoaa yhteen eri toimijat: kuntapäättäjiä, virkamiehiä, paikallisia yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta. Yhdessä tehty työ parantaa sen toteuttamiseen sitoutumista.

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen iloitsee, että maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstrategia on saatu jo Satakuntaan, Varsinais-Suomeen, Päijät-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Savoon. Lisäksi Suomessa on jo useita seutukunta- tai kuntakohtaisia yrittäjyyskasvatuksen strategioita tai kehittämissuunnitelmia ainakin Loimaan seudulla, Helsingissä, Tuusulassa, Järvenpäässä ja Seinäjoella.

– Yhteinen näkeymys helpottaa uuden, yrittäjämäisen toimintakulttuurin luomista kouluissa. YES-verkoston tavoitteena on kehittää yrittäjyyskasvatusta niin, että siitä tulee osa opetuksen arkea jokaisessa koulussa kouluasteesta tai paikkakunnasta riippumatta, Lehtonen sanoo.