Skip to main content
  Uutinen

Miksi lukiot eivät valmista nuoria enemmän työelämään? Nämä kuusi asiaa pitäisi ainakin ensin ratkaista

By 4.10.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Lukiolaiset kaipaavat lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta. Miksi he eivät saa sitä? YES – Lukiot työelämään -hankkeessa kehitetään yhdessä ratkaisuja.

Yksi lukiokoulutuksen tehtävistä on kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. Näin sanotaan vuonna 2016 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa.

Myös lukiolaiset itse kaipaavat työelämätietoa. Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan vain 34 % lukiolaisista on sitä mieltä, että he ovat saaneet riittävästi ohjausta opintojensa aikana uravalintoihin. Jatko-opintoihin liittyvään ohjaukseen lukiolaisista on tyytyväisiä vain vajaa puolet (49 %).

Vaikka työelämätietoa kaipaavien nuorten määrä on ollut suuri jo usean vuoden ajan, muutos on hidasta. Kaksi vuotta sitten kyselyn luvut olivat 30 % ja 43 %.

– Meillä on Suomessa paljon erinomaisia edelläkävijälukioita, joissa tehdään paljon yrittäjyyskasvatusta ja työelämäyhteistyötä. Työelämälähtöisyys pitäisi saada kuitenkin joka lukioon. Työelämään ja työhön liittyvien valmiuksien oppiminen on jokaisen nuoren oikeus ja nuoren työelämään valmentaminen kuuluu koko koululle ja jokaiselle opettajalle, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Työelämälähtöisyys vaatii uusia ratkaisuja

Mitkä asiat sitten estävät työelämälähtöisen lukion toteutumisen?

Muun muassa tätä pohdittiin keskiviikkona YES-verkoston Tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion työpajassa Helsingissä. Työpaja oli osa YES – Lukiot työelämään -hanketta, joka päättyy vuoden lopussa.

Työpajassa hankelukioiden rehtorit, opettajat sekä muut yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat määrittelivät suurimmiksi esteiksi seuraavat:

 

YES-verkosto julkaisee tänä vuonna tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion toimintamallin

YES – Lukiot työelämään -hankkeessa järjestetyissä työpajoissa, tapahtumissa ja keskusteluissa on ideoitu yhdessä, miten erilaisiin työelämälähtöisen lukion haasteisiin löydetään toimivat ratkaisut.

YES-verkosto julkaisee tänä vuonna hankkeen tuloksena tulevaisuuden työelämälähtöisen lukion toimintamallin.

– Toimintamallin tarkoituksena on auttaa lukiota rakentamaan työelämälähtöisempää lukiota ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Toivomme, että loppuvuodesta julkaistavaa mallia voivat hyödyntää kaikki lukiot, Lehtonen sanoo.

Tulevaisuuden työelämälähtöinen lukio kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään, työhön ja yrittäjyyteen.

– Työelämälähtöisestä lukiosta valmistuu opiskelijoita, joilla on yrittäjämäistä asennetta, ymmärrys omista vahvuuksistaan ja laaja yleissivistys, johon kuuluu työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavat tiedot ja taidot. Näin nuoret saavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämässä toimimiseen.

 


Työelämälähtöisen lukion haasteita ratkottiin työpajassa Helsingissä 2. lokakuuta. 

 

YES-verkoston Lukiot työelämään -hanke toteutetaan 1.4.2016–31.12.2018. Hankkeessa on mukana 17 lukiota ja kuusi YES-aluetoimistoa, jotka toimivat lukioiden tukena kehitystyössä. Yhteistyökumppaneita ovat Nuori Yrittäjyys ry, Suomen Yrittäjät sekä YES-verkoston alueelliset ja valtakunnalliset taustaorganisaatiot. Hanketta koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Lue lisää hankkeesta.