Skip to main content
  Uutinen

MTK ny medlem i YES rf

By 29.1.2014 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Riksomfattande YES rf:s inflytande som sakkunnig inom företagsamhetsfostran förstärks då Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK träder in som ny medlem. MTK är fack- och intresseorganisation för jordbrukare, skogsägare och landsbygdsföretagare.

– MTK är ett utmärkt komplement till våra medlemmar. Det är fint att få med en organisation som jobbar för landsbygdsföretagande, säger YES rf:s verksamhetsledare Sanna Lehtonen.

MTK främjar för sin del företagsamhetsfostran genom att producera material för läroinrättningar, genom att idka skolsamarbete och genom att erbjuda stöd för grundskolor att besöka gårdar.

– På landsbygden idkar man allt mångsidigare företagsamhet och nuförtiden finns det också mycket annat företagande på landsbygden förutom det traditionella gårdsföretagandet. Det rör sig från förädling av livsmedel till energiföretagsamhet och därför är det viktigt att göra ungdomar medvetna om och också föra fram den mångsidiga landsbygdsföretagsamheten och de möjligheter den ger, säger Lehtonen.

Övriga medlemmar i YES rf är Företagarna i Finland, den Ekonomiska Informationsbyrån, Ung Företagsamhet rf, Näringslivets Centralförbund EK, Utvecklingscentralen Lärorik, Familjeföretagens förbund samt Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Riksomfattande YES rf som grundades år 2010 koordinerar allt som allt 19 regionala YES-kontor genom att stöda nätverkets verksamhet och samarbete tillsammans med olika samarbetsparter.

www.mtk.fi