Skip to main content
  Uutinen

Onko yrittäjyyskasvatus vaikuttanut koululaisten asenteisiin? Uusi laaja tutkimus selvittää, mitä ysiluokkalaiset ajattelevat yrittäjyydestä

By 27.11.2019 No Comments

YES-verkoston, LUT-yliopiston ja Opetushallituksen yhdessä toteuttamassa, Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään ensimmäistä kertaa näin laajasti yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasennetta ja yrittäjyysvalmiuksia. Valtakunnallinen Ysimittari-kysely kattaa koko ikäluokan.

Nuori on peruskoulun aikana hyvin todennäköisesti ollut yrittäjyyskasvatuksen kohteena. Mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorelle on syntynyt? Minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia nuori kokee omaksuneensa peruskoulun aikana?

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkija Anu Raappana kertoo, että tämä on ensimmäinen kerta, kun yrittäjyyskasvatuksesta kysytään näin laajalta joukolta yrittäjyyskasvatuksen kohderyhmän edustajia yhdellä kertaa ja samalla tavalla.

– Yrittäjyyskasvatus on ollut suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmassa vuodesta 1994. Tiedämme, että kouluissa tehdään monipuolista ja laaja-alaista yrittäjyyskasvatusta. Saamme tietää tässä ja nyt, miten nuoret itse kokevat yrittäjyyden ja siihen keskeisesti linkittyvät omat yrittäjyysvalmiutensa, Raappana sanoo.

Tutkimus kattaa kolme peräkkäistä ikäluokkaa eli 150 000 oppilasta

Tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston sekä Opetushallituksen kanssa.

Tutkimus toteutetaan kyselynä, jonka saavat kaikki Suomen yhdeksäsluokkalaiset. Kysely tehdään kolmelle ikäluokalle, eli 2004, 2005 ja 2006 syntyneille nuorille kolmena peräkkäisenä vuonna.

– Ensimmäisen kerran kysely tavoittaa ysiluokkalaiset keväällä 2020. Tutkimus toistetaan tämän jälkeen vielä kaksi kertaa, eli sen saavat kaikki vuosina 2004, 2005 ja 2006 syntyneet nuoret ollessaan yhdeksännellä luokalla.

Kyselyn pilotit käynnissä, varsinainen kysely käyntiin maaliskuussa

Koska kysymyksessä on laaja kysely, on testaaminen tärkeä osa sen toteuttamista.

Kyselyn pilotit toteutetaan eri puolilla Suomea ja niihin osallistuu noin 100 yhdeksäsluokkalaista Pyhtäällä, Kouvolassa, Lahdessa, Oulussa ja Turussa. YES-verkosto on ollut keskeisessä roolissa kyselyn pilotoinnin toteuttamisessa.

– Kun testaaminen on saatu päätökseen tammikuun 2020 loppuun mennessä ja kaikki pienet tekniset kommervenkit sekä sisältöön liittyvät tekijät ovat kunnossa, kysely lähtee Opetushallituksen avustuksella maaliskuun aikana kaikkiin Suomen yläkouluihin, Raappana kertoo.

Pilotin aikana kuullaan myös opettajia

Kyselyyn voi vastata puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaja voi myös itse valita haluaako vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi. Piloteissa vastaamiseen käytetään puhelinta.

Raappana kertoo, että pilottivaiheessa palautetta kerätään myös opettajilta, jotta kysely onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

– Kyselyn tulee olla opettajan näkökulmasta mahdollisimman helppo toteuttaa. Oppilaiden, opettajien ja rehtoreiden testitapahtumissa antama palaute on tärkeää. Vain testaamalla on mahdollista selvittää kyselyn luotettavuuteen liittyviä tekijöitä sekä teknisen ratkaisun toimivuutta.

Ensi kesällä alustavia tuloksia

Ensimmäisiä alustavia tuloksia kyselystä on odotettavissa kesän 2020 aikana.

– Aineisto on kumuloituva ja siitä raportoidaan pitkin matkaa eri näkökulmista ja eri kanavissa, Raappana lupaa.