Skip to main content
  Uutinen

Päijät-Hämeeseen saatiin yrittäjyyskasvatuksen strategia

By 10.10.2013 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Päijät-Häme on liittynyt niiden maakuntien joukkoon, joihin on yhteisvoimin saatu kehitettyä yrittäjyyskasvatuksen strategia.

Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategiassa ja toimenpideohjelmassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet sekä toimenpiteet vuosille 2014–2020. Strategia kehitettiin monen toimijan yhteistyönä: mukana oli maakunnan elinkeinoelämä, sivistystoimi ja alueen oppilaitokset.

Vuoden mittainen strategiaprosessi käynnistyi loppuvuodesta 2012, jolloin käynnistettiin yhteinen vuoropuhelu yrittäjyyden vahvistamiseksi ja yrittäjyskasvatusosaamisen kehittämiseksi. Valmis strategia esiteltiin yleisölle lokakuun alussa.

Suomi tarvitsee luovia ongelmanratkaisijoita, joiden osaaminen perustuu vahvaan tietotaitoon, verkostoitumiseen ja kykyyn toimia yhdessä. Tällaista osaamista tulee rakentaa saumattomasti eri koulutusasteilla. Osaamistavoite voidaan saavuttaa vain uudistamalla opetuskulttuuria nykyistä vuorovaikutteisemmaksi ja yhteisöllisemmäksi.

Painopisteet ja tavoitteet: 3 + 4

YES Päijät-Hämeen strategiasta löytyy selkeät keinot yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Siihen on kirjattu kolme painopistettä ja neljä tavoitetta ja niiden yhteyteen lueteltu vastuutahot ja toimenpiteet, joilla tavoitteet on mahdollisuus savuttaa.

Lisäksi stragegiasta löytyy yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset tavoitteet, ohjeet osallistavan strategiatyön jalkautukseen sekä työkalut, joilla kehittämistyötä voi mitata ja seurata.

YES Päijät-Häme toimi aktiivisena verkottajana

Strategian laadinnassa hyödynnettiin YES Päijät-Hämeen verkostoja, ja yhteisöllinen prosessi jakaantui kehittämistiimin ja kouluastekohtaisten opettajatiimien työskentelyyn sekä Villinikkarit Oy:n asiantuntijatyöhön. Myös elinkeinoelämän edustajien panos oli merkittävä.

YES-verkosto on strategiatyön vahva verkottaja myös muualla Suomessa. Tällä hetkellä valmis maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia löytyy Päijät-Hämeen lisäksi jo Satakunnasta, Keski-Suomesta ja Varsinais-Suomesta, lisäksi strategiatyö on valmisteilla Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa.

Tutustu Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategiaan (pdf). Muut maakunnalliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat löydät Materiaalit -sivulta.