Skip to main content
  Uutinen

Tukeeko pedagogiikkani oppilaiden työelämätaitojen kehittymistä? Kysy itseltäsi ainakin nämä 10 kysymystä

By 7.4.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Lapin yliopisto on julkaissut yrittäjyyskasvatuksen käsikirjan, josta löytyy malleja ja vinkkejä nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen parantamiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -verkkojulkaisu koostettiin YriTy-hankkeessa ja se perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opinto-ohjaajien omiin näkemyksiin ja kehittämiskokeiluihin.

Taustalla oli mukana olleiden opettajien omat tarpeet kehittää opetustaan yrittäjyys- ja työelämätaitoja tukevaan suuntaan: Hankeessa opettajat suunnittelivat ja toteuttivat itsenäisiä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiskokeiluja. Tavoitteena oli ideoida toiminnallisia oppimisympäristöjä, jotka  auttaisivat oppijoita rakentamaan pohjaa työelämään ja yrittäjyyteen liittyvien sisältöjen ja lainalaisuuksien ymmärtämiselle.

Kokemuksiensa pohjalta opettajat laativat opettajille suunnatun, työelämää ja yrittäjyyttä tukevan kymmenen kysymyksen listan.

Tukevatko siis käyttämäsi oppimisympäristöt ja pedagogiikka oppilaiden työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavien ajattelumallien kehittymistä? Kysy itseltäsi:

  1. Haluanko nähdä ja kohdata oppijan elämässään?
  2. Haluanko kuulla ja kuunnella jokaista oppijaa?
  3. Annanko jokaisen oppijan kokemukselle tilan?
  4. Maltanko antaa hiljaisuuden puhua?
  5. Uskallanko jättää välillä ”silleen” – eli suunnittelen, mutta jätän tilaa muutokselle  ja oppijoiden hoksauksille?
  6. Ilmaisenko toiminnan/opiskelun raamit riittävän selkeästi?
  7. Luonko opiskelutilanteet turvalliseksi?
  8. Rohkaisenko/luotanko vertaisoppijuuteen?
  9. Annanko riittävästi aikaa opiskelu- ja oppimisprosessin reflektoimiselle?
  10. Sallinko itsenikin oppia ja erehtyä?

Käsikirjasta löydät myös malleja ja ideoita oppimisympäristöjen suunnitteluun ja pedagogisiin ratkaisuihin, jotta voit aiempaa paremmin tukea oppijoiden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittymistä. Voit lukea käsikirjan verkossa.

Lue myös opetin.fi -sivuston artikkeli: YriTy-hanke tuotti malleja peruskoulujen ja lukioiden yrittäjyyskasvatukseen

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirjan koosivat hankejohtaja ja yliopistonlehtori Lenita Hietanen ja projektiassistentti Essi Kesälahti. Kokeilujaan esittelevät kaksi luokanopettajaa, kaksi yläluokkien kieltenopettajaa sekä kaksi lukion oppilaanohjaajaa: englannin ja ruotsin lehtori Raija Collin, lehtori Anita Haataja, luokanopettaja ja vararehtori Sirkkaliisa Kokko, kieltenopettaja Paula Koskela, opinto-ohjaaja Ari Sirviö ja opinto-ohjaaja Anu Turunen.