Skip to main content
  Uutinen

Työelämäyhteistyö on oppimisympäristö myös opettajalle

By 2.9.2015 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Tällä viikolla koulut ympäri Suomea juhlivat Yrittäjän Päivää 5.9. muun muassa toteuttamalla työelämäyhteistyötä yritysten kanssa. Tietoa työelämästä nuorille tuovat työelämän vapaaehtoiset YES Kummit. Koulu-yritysyhteistyö on tärkeää myös opettajalle.

Tällä viikolla yrittäjyyskasvatusta toteutetaan kouluissa monin erilaisin tavoin Yrittäjän Päivän 5.9. kunniaksi. Koulu-yritysyhteistyötä helpottavat työelämän vapaaehtoiset eli YES Kummit, jotka osallistuvat koulun arkeen muun muassa kutsumalla nuoria yritysvierailulle, kertomalla omaa yrittäjätarinaansa kouluissa ja osallistumalla koulujen omiin projekteihin työelämän asiantuntijan roolissa.

Yrittäjämäistä asennetta, uskallusta kokeilla uutta ja kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan pitää löytyä koko kouluyhteisöstä.

Koulu-yritysyhteistyö on tärkeää paitsi nuoren työelämässä tarvittavien taitojen kehittymisen kannalta, myös keino opettajalle uudistaa opettajuuttaan ja saada tietoa työelämän tarpeista, muistuttaa YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

– Työelämä muuttuu kovaa vauhtia ja meidän on osattava opettaa nuorille niitä taitoja, joiden avulla he pärjäävät tulevaisuudessa. Tämä vaatii paljon uuden oppimista myös opettajalta. Yrittäjämäistä asennetta, uskallusta kokeilla uutta ja kontakteja ympäröivään yhteiskuntaan pitää löytyä koko kouluyhteisöstä.

YES-verkosto toimii eri puolilla Suomea koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja opettajien tukena

– Tarjoamme muun muassa YES Kummeja työelämäyhteistyöhön, valmennuksia opetushenkilöstölle, yrittäjyyskasvatuksen malleja opetukseen ja järjestämme tapahtumia. Esimerkiksi viime vuonna YES-verkosto järjesti yli 700 yrittäjyyskasvatuksen tilaisuutta, Lehtonen sanoo.

Viime vuonna YES-verkosto järjesti yli 700 tilaisuutta.

YES-verkoston tarjoama tuki on Lehtosen mielestä tarpeellista etenkin työelämäyhteistyötä aloittavalle opettajalle tai koululle.

– Uudet opetussuunnitelmat velvoittavat laaja-alaisuuteen, oppijalähtöisyyteen ja toiminnallisuuteen. Opettajan työelämä- ja yrittäjyysosaamisen on oltava vahvaa. Opettajan on mietittävä muun muassa seuraavaa: Minkälaisilla pedagogisilla ratkaisuilla voin innostaa oppilaitani? Tarvitaanko perinteistä luokkaympäristöä? Uskallanko soittaa tuntemattomalle yrittäjälle ja ehdottaa yhteistyötä? Mistä saan apua digitaalisuuden lisäämiseksi opetukseen? Tähän YES-verkosto tarjoaa tukea ja malleja.

Lehtonen muistuttaa, että opetussuunnitelmat antavat opettajalle vapauden toteuttaa opetusta monin tavoin. Oppimisympäristön ei tarvitse enää olla perinteinen luokkahuone.

– YES-verkosto toimii linkkinä opettajan ja yrittäjän välillä koko lukuvuoden ajan ja on aktiivinen kohtauttaja. Koulu-yritysyhteistyöllä opettaja saa apua uusien oppimisympäristöjen ideointiin ja yrittäjyyttä tukevan yhteistyöverkoston. Samalla voidaan varmistaa, että koulutussisällöt vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita.