Skip to main content
  Uutinen

Uusi digitaalinen palvelu opettajien yrittäjyyskasvatustyöhön: tralla.fi

By 13.9.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Suomen yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden työkalut, menetelmät ja toimijat löytyvät nyt yhdestä paikasta eli Trallasta.

Tralla auttaa opettajaa valitsemaan oppijoiden ikään ja valmiustasoon parhaiten soveltuvat yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja oppimisympäristöt. Palvelusta näkee myös, miten kyseinen malli toteuttaa yrittäjyyskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Opettajat voivat myös lisätä palveluun omia yrittäjyyskasvatusmallejaan.

Trallaan on myös koottu yrittäjyyskasvatuksen teoriaa ja avattu sen keskeisiä käsitteitä. Palvelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 laatimiin yrittäjyyskasvatuslinjauksiin, opetussuunnitelmiin sekä muihin strategioihin, jotka ohjaavat koulutusta yrittäjyyden näkökulmasta.

Tralla.fi-palvelun toteutuksesta ja jatkokehittämisestä vastaa YES-verkosto.

– Meillä Suomessa on ilahduttavan paljon hyviä yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja ja palveluja. Koska niitä tuottavia toimijoita on paljon, opettajien voi olla vaikea saada kokonaiskuvaa kaikista mahdollisuuksista, ja hyvät mallit tai työkalut voivat jäädä löytämättä. Tralla kokoaa yhteen nämä yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpiteet ja toimijat, kertoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Trallan on tuottanut Yksityisyrittäjäin Säätiö.

 

– Yksityisyrittäjäin Säätiö on vuosien ajan rahoittanut erilaisia yrittäjyyskasvatuksen hankkeita ja pyrkinyt lisäämään yrittäjyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä. On hienoa, että Tralla-palvelun kautta voimme tuoda opetushenkilöstölle näkyville yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuudet ja lapset sekä nuoret voivat osallistua koko koulupolkunsa ajan eri yrittäjyyskasvatustoimenpiteisiin, sanoo Yksityisyrittäjäin Säätiön asiamies Annukka Åstrand.

YESin tavoitteena on, että jokainen suomalainen lapsi ja nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

– Tralla muodostaa yrittäjyyskasvatuksen polun esiopetuksesta korkea-asteelle: se kuvaa, miten yrittäjyyskasvatuksen tulisi toteutua: yhtenäisenä jatkumona, jossa oppijoiden taidot ja valmiudet kehittyvät iän myötä, Lehtonen sanoo.

Tralla on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön Yrittäjyyskasvatuksen polku -hankkeessa. Yrittäjyyskasvatuksen polkua ja digitaalista palvelua ovat olleet rakentamassa kaikki Suomen merkittävät yrittäjyyskasvatuksen toimijat. Trallasta löytyvät muun muassa YES-verkoston, Nuori Yrittäjyys ry:n, Taloudellisen tiedotustoimiston, Opinkirjon, Suomen 4H-liiton tarjoamat mallit, kurssit ja materiaalit.

Tutustu Trallaan: tralla.fi