Skip to main content
  Uutinen

Uusi opas: Näin rakennat kuntaan toimivan yrittäjyyskasvatuksen tiimin

By 30.9.2021 2 marraskuun, 2021 No Comments

Vaikuttava ja tavoitteellinen yrittäjyyskasvatustyö vaatii useiden eri toimijoiden yhteistyötä. YES-verkoston uusi maksuton opas antaa ohjeet, miten homma pistetään pyörimään.

YES-verkosto on julkaissut uuden, maksuttoman oppaan yrittäjyyskasvatuksen yhteistyön kehittämiseen kunnassa.

Yrittäjyyskasvatuksen tiimiopas antaa työkalut yrittäjyyskasvatustiimin perustamiseen ja toimivaan yhteistyöhön.

Oppaasta löytyy konkreettiset ohjeet siitä, miten yrittäjyyskasvatustiimin toiminta saadaan käyntiin sekä työkaluja tiimin tavoitteiden asettamiseen, yhteistyöhön, käytänteisiin, aikatauluttamiseen ja arviointiin.

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen, miksi tämä opas on tehty?

– Opas auttaa synnyttämään kuntaan eri toimijoiden yhteistä yrittäjyyskasvatustyötä. Tavoitteena on, että kaikki kunnan toimijat ovat yhdessä kehittämässä yrittäjyyskasvatusta. Sen toteutumiseksi paras keino on, että jokaisessa kunnassa on yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimi. Tämä opas antaa siihen ohjeet.

Miksi joka kunnassa pitäisi olla yrittäjyyskasvatustiimi?

– Yrittäjyyskasvatustiimin yhteistyön myötä yrittäjyyskasvatuksesta tulee suunnitelmallisempaa, tavoitteellisempaa ja osallistavampaa. Kun tiimissä on mukana paljon eri alojen toimijoita, sen toiminta ulottuu läpileikkaavana koko kuntaan ja yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuus on varmistettu.

Mitä kokemusta YES-verkostolla on yrittäjyyskasvatuksen tiimeistä?

– YES-verkosto on jo pitkään ollut mukana perustamassa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistiimejä. Ensimmäiset tiimit perustettiin jo yli kymmenen vuotta sitten, ja YES-aluetoimijat ovat toimineet tiimien koollekutsujina ja koordinoijina. Moni alueellinen tai kuntakohtainen tiimi onkin perustamisen jälkeen jatkanut omaa elämäänsä ja kehittynyt aktiiviseksi toimijaksi.

Voiko yrittäjyyskasvatustiimejä perustaa muualle kuin kuntiin?

– Totta kai. Tiimin voi muodostaa tarpeiden ja alueen erityispiirteiden mukaan, esimerkiksi maakunnassa voi olla oma yrittäjyyskasvatustiimi. Myös oppilaitoksilla voi olla oma yrittäjyyskasvatustiimi.

Kuka vastaa tiimin koollekutsumisesta?

– Jos alueella ei ole YES-toimijaa, täytyy yhteisesti päättää kenen vastuulla yrittäjyyskasvatusiimin toiminta on. Siitä kannattaa käydä yhdessä keskustelua. Mutta aloite yrittäjyyskasvatustiimin perustamisesta voi lähteä oikeastaan keneltä vain – kannustan kaikkia rohkeasti kutsumaan porukan koolle. Ensimmäisessä tapaamisessa voi ja kannattaakin sitten sopia tarkemmat pelisäännöt tiimin toiminnalle.

Opas on ladattavissa maksutta YES-verkoston nettisivuilta. Mihin pöytiin itse veisit oppaan ensimmäiseksi?

– Meinasin sanoa, että veisin oppaan kunnan sivistyslautakunnan kokoukseen, mutta en sanokaan! Haluan pois tällaisesta siiloutumisajattelusta, jossa yrittäjyyskasvatus on aina sivistystoimen vastuulla. Tekisin siis niin, että varaisin pöydän lähikahvilasta ja kutsuisin sinne eri toimijoita juttelemaan: paikallisia yrittäjiä, opettajia, virkamiehiä ja kunnan sivistystoimen johtajan sekä elinvoimajohtajan tai elinkeinopäällikön. Ja jos kunnassa toimii yrittäjyyskasvatusta edistäviä järjestöjä, niin niiden toimijoita myös mukaan.

Saako YESiltä tukea yrittäjyyskasvatustiimien toiminnan käynnistämiseen?

– Kyllä saa. Ensimmäisenä kannattaa ladata opas. Tarvittaessa me YES-verkostossa annamme lisää tukea ja neuvoja.

Yrittäjyyskasvatuksen tiimioppaan voit ladata täältä.