Skip to main content
  Uutinen

Uusi YES-aluepäällikkö Ronja Niemi rakentaa yrittäjyyskasvatuksen verkostoja Satakuntaan

By 17.8.2023 No Comments

Kesäkuun alussa aloittanut YES Satakunnan uusi aluepäällikkö Ronja Niemi uskoo yhteistyöhön ja verkostomaiseen toimintatapaan.

Kerro lyhyesti itsestäsi.

Olen Ronja Niemi ja jatkan Jenni Rajahalmeen jalanjäljissä YES Satakunnan aluepäällikkönä. Satakunnassa YES-aluepalvelut järjestää Prizztech oy, jossa aloitin työt viime syksynä Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeessa. Hankkeessa olemme rakentaneet uutta JEKKU-osaamisympäristöä toisen asteen oppijoille. Lisäksi olen ollut mukana hankkeessa, joka keskittyy pienten palveluyritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen.

Viimeistelen myös kauppatieteen maisteriopintojani Porin yliopistokeskuksessa. Graduni aiheena on nuorten osallistaminen palvelumuotoiluprosessissa, ja JEKKU-hanke oli minulle myös hieno mahdollisuus löytää haastateltavia ja tehdä havaintoja hankkeen työpajoissa.

Miten päädyit yrittäjyyskasvatuksen pariin?

Graduni kautta. Viime syyskuussa en ollut vielä päättänyt graduni aihetta, ja ohjaajani vinkkasi JEKKU-hankkeesta, josta olisi mahdollista saada sekä graduaihe kuin myös osa-aikainen projektityö. Hankkeeseen liittyvä palvelumuotoilu kiinnitti huomioni, joten otin projektipäällikkö Tia Katajaan yhteyttä, ja sitä kautta pääsin hankkeeseen ja tutustuin myös YES-verkostoon ja yrittäjyyskasvatukseen. Olen toki jo pitkään ollut kiinnostunut yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä teemoista, tein muun muassa yhden kesän töitä kevytyrittäjänä markkinointiasiantuntijana. Yrittäjyyskasvatuksen teemat ovat siis kiinnostaneet laajasti.

Kerro yksi tavoite, jonka olet asettanut itsellesi YES-aluetoimijana?

Tavoitteenani on ainakin se, että pystyisin kasvattamaan oppilaitosten ja yritysten sekä muiden toimijoiden yhteistyötä. Ja muutenkin lisätä verkostomaisuutta ja verkostomaista työtapaa eri toimijoiden kesken.

Henkilökohtaisista tavoitteista voisin mainita ainakin sen, että oppisin mahdollisimman paljon itsekin ja tutustuisin monipuolisesti eri toimijoihin.

Mikä on mielestäsi YES-verkoston vahvuus? 

Mielestäni YESin vahvuus on laaja verkosto ja yhteistyö. YES-verkostossa on niin paljon eri taustoja omaavia ihmisiä ja huimasti asiantuntemusta. Täytyy sanoa, että kaikissa YES-verkoston tapaamisissa on ollut kiinnostavaa kuunnella muita ja ymmärtää, että ihmisillä on erilainen tausta mutta sama tavoite. Kiva ilmapiiri välittyy heti, YES-verkostossa on hyvä yhteishenki!

Mitä mielestäsi Satakunnassa pitää lähteä seuraavaksi tekemään, nyt kun uusi maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia on valmis?

Satakunta on tosiaan saanut uuden maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian, joka julkaistaan lähipäivinä. Se toteutettiin verkostotyönä avoimina työpajoina, jotka alkoivat helmikuussa, ja minäkin ehdin loppupuolella mukaan palavereihin. Strategiatyötä veti edeltäjäni Jenni Rajahalme ja fasilitoijana toimi Educraftor. Oli todella mielenkiintoista seurata strategiatyötä ja huomata, miten merkittävä rooli verkostoilla oli työssä.

Hyvää verkostotyötä olisi tärkeää jatkaa suunnitelmallisesti, joten olemme miettineet pistää verkoston toimijoista pystyyn yrittäjyyskasvatustiimin, jossa on edustus jokaisesta Satakunnan kunnasta ja joka kokoontuu kerran puolessa vuodessa. Ainakin alkuun tiimi voisi olla YES-aluepäällikön kokoon kutsuma, mutta tavoitteena on, että jatkossa yrittäjyyskasvatustiimi toimisi itsenäisesti.

Mikä on ensivaikutelmasi yrittäjyyskasvatuksesta Satakunnassa?

Olen päässyt tutustumaan yrittäjyyskasvatukseen sekä strategiatyössä että etenkin JEKKU-hankkeen tiimoilta, ja sitä kautta päässyt tutustumaan satakuntalaisiin toimijoihin. Hankkeessa pidettiin kymmeniä työpajoja ja tavoitettiin yli 700 opiskelijaa, 250 opetushenkilöstön edustajaa ja 60 työelämän edustajaa ja vaikka välillä on ollut vähän epävarmuutta, olemme saaneet paljon positiivista vastakaikua ja hienoja onnistumisia. Tästä on hyvä jatkaa.

Millä mielellä lähdet syksyyn, kerro terveiset koko YES-verkostolle!

Odotan mielenkiinnolla, että pääsen tutustumaan laajemmin YES-verkoston toimijoihin ja tekemään vielä enemmän käytännön yrittäjyyskasvatustyötä. Olen innostunut ja valmis oppimaan lisää, joten toivottavasti tapaan mahdollisimman monen marraskuun Yrittäjyyden Ytimessä -risteilyllä!

YES-verkoston toimintatapa on yhteiskehittäminen ja toimintamalli verkostoyhteistyö. YES-aluetoimistot on perustettu paikallisista tarpeista ja paikallisesta yhteistyöstä lähtöisin. YES-aluetoimijat vastaavat YESin toiminnasta ja yrittäjyyskasvatuksen verkostotyöstä maakunnallisella ja paikallisella tasolla. Lue lisää YESin verkostoyhteistyön mallista ja tutustu kaikkiin YES-aluetoimijoihin ja yhteyshenkilöihin.