Skip to main content
  Uutinen

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia valmistui

By 12.9.2013 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Varsinais-Suomessa on yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden yhteistoiminnan tuloksena saatu aikaan Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020.

Strategian tavoitteena on kehittää maakunnan hyvinvointia, yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa määritellään yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen visio ja keinot, jolla visio saadaan toteutetuksi.

Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Maakunnan yrittäjyyskasvatuksen Ehjä polku perusasteelta korkea-asteelle rakentuu kumppanuudelle, avoimuudelle ja verkostoyhteistyölle.

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen visio 2020

Strategiassa eritellään Varsinais-Suomen maakunnalliset tavoitteet maakunnan yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittymiseksi, yrittäjyyskasvatuksen kehittymiseksi sekä yrittäjyyskasvatuksen kouluastekohtaiset tavoitteet. Siinä myös määritellään kouluastekohtaiset konkreettiset toimenpiteet ja esitellään yrittäjyyskasvatuksen kehittämisverkostot maakunnassa.

Yrittäjyyskasvatuksella luodaan alueiden hyvinvointia ja yrittäjyyttä ja siksi sen tulee näkyä kunnan keskeisissä strategioissa. Konkreettinen tavoite on, että yrittäjyyskasvatus on linkitetty kuntastrategiaan jokaisessa varsinaissuomalaisessa kunnassa vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen kunta on miettinyt kuntakohtaisen yrittäjyyskasvatusstrategian osana sivistys- ja opetustoimen strategiaa.

Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategian tavoitteita

Strategiaa oli luomassa iso joukko innokkaita ihmisiä: maakunnallista kehittämistiimiä ja kouluastekohtaisia opettajatiimejä tukivat asiantuntijan roolissa YES Varsinais-Suomi ja Villinikkarit Oy. Strategian sisällön rakentamisessa apua antoivat myös seudulliset YES-tiimit, ja viimeistelyyn osallistui opetushenkilöstön lisäksi sidosryhmien edustajia.

Seuraavana on vuorossa maakunnallisen strategian toteutus: sitä johtaa ja seuraa Varsinais-Suomen maakunnallinen YES-tiimi. YES Varsinais-Suomi tukee toimijoita strategian toteuttamisessa mm. täydennyskoulutuksien järjestäjänä, materiaalien jakajana ja koulu-työelämäyhteistyön kehittäjänä.

Srategioiden rakentaminen ei ole vaikeaa, mutta niiden toteuttaminen on. Nyt onkin paikka osoittaa, että haluamme tehdä tekoja, jotka rakentavat yritteliästä ja hyvinvoivaa maakuntaa.

Riippumatta asemastamme organisaatiossa voimme jokainen olla aktiivisia vastuunkantajia ja tehdä rohkeita kokeiluja strategian linjaamassa suunnassa. Nyt jos koskaan on kannustettavaa lähteä työyhteisönä tutkimaan, kuinka yritteliästä organisaatiota ja maakuntaa rakennetaan yhdessä.

Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy

Tutustu tuoreeseen strategiaan YES Varsinais-Suomen  Strategia 2020 -sivulla, pikaperehdytyksen saat kun luet strategian esitteen (pdf).

YES toimii maakunnissa alueellisena verkottajana

Alueellisena verkottajana YES:illä on avainrooli yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisten strategioiden laadinnassa. YES vie aktiivisesti maakunnallista strategiatyötä eteenpäin verkostonsa avulla.

Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö on saatu päätökseen Satakunnassa, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä ja sekä valmisteilla Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa.

Tutustu strategioihin ja muihin yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin Mallit ja materiaalit -sivulta.