Skip to main content
  Uutinen

Visste du det här om strategierna för företagsamhetsfostran? Fem knepiga frågor till YES

By 2.5.2013 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Under det här årtusendet har företagsamhetsfostrare och näringslivet vaknat upp och tillsammans börjat diskutera om regionala och landskapsomfattande strategier för företagsamhetsfostran. Men vad är det egentligen fråga om?

1. Varför görs landskapsomfattande strategier för företagsamhetsfostran?

– Hittills har situationen ofta varit den att man i många regioner och t.o.m. i läroinrättningar i samma kommun förverkligar fostran till företagsamhet på olika sätt – eller så gör man det inte alls. Målet med strategierna för företagsamhetsfostran på landskapsnivå är att definiera vad man menar med fostran till företagsamhet på olika skolstadier och ge ramar för hur man förverkligar företagsamhetsfostran. Yttersta tanken är den att alla elever och studerande ska ha lika möjligheter att ta del av fostran till företagsamhet. Genom företagsamhetsfostran siktar vi naturligtvis till att förbättra ungdomars välmående regionalt genom att uppmuntra unga och erbjuda dem verktyg för framtiden.

2. Ska inte nationella aktörer se till de stora linjerna inom företagsamhetsfostran? Vilken är YES’ roll?

– Naturligtvis finns det nationella riktlinjer, mål och läroplaner, men näringslivet är också starkt involverat i strategierna på landskapsnivå. I landskapen har det fötts en vilja att säkerställa livskraftigheten och utbudet på kunnig arbetskraft. Eftersom YES är en stark nätverkare har organisationen från början velat dra en aktiv roll i att främja företagsamhetsfostran regionalt. De flesta strategiprojekten har startat på initiativ av YES-regionchefer. Ett tyngdpunktsområde inom YES-verksamheten är att ta fostran till företagsamhet allt djupare och till nya plan, och då utgör strategiarbetet en lösning.

3. I vilka regioner har strategier för företagsamhetsfostran redan uppgjorts och vem är involverad i dem?

¬- Många städer och kommuner har naturligtvis redan egna strategier för företagsamhetsfostran, men om man talar om det regionala planet så finns det en strategi för företagsamhetsfostran på landskapsnivå i Satakunta och Mellersta Finland. För närvarande håller man intensivt på och rustar regionala strategier i Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Södra Savolax och Kymmenedalen. Här är det inte enbart fråga om arbete i läroinrättningarna, utan även YES, representanter för företagarorganisationerna, näringslivsorganisationer, landskapsförbundet och regionala utvecklingssamfund som jobbar med företagsamhet deltar aktivt.

4. På vilket sätt sker strategiarbetet i praktiken?

Det här borde man fråga av YES-regioncheferna, men det väsentliga är att man får ett brett fält av regionala aktörer att förbinda sig till strategiarbetet så att olika synvinklar kan utnyttjas. Målet med strategiarbetet är att väcka aktörer att tänka på sin egen roll i utvecklandet av företagsamhetsfostran och att föra fram företagsamheten. Tanken är att då man är klar med strategierna syns verkningarna av dem på alla skolstadier från förskoleverksamheten till högskolenivå. Strategierna kan också utnyttjas då man fattar beslut om t.ex. tyngdpunktsområden för undervisning och utbildning.

5. Hur skulle du sammanfatta målen för strategiarbetet som YES utför?

– Även enligt den landskapsomfattande strategin för fostran till företagsamhet i Satakunta: Var och en har rätt att bli fostrad till företagsamhet!