Skip to main content
  Uutinen

Yrittäjyystunneilla ei kirjoja tarvita – yrittäjyyskasvatuksen tärkein tavoite on yrittävä asenne

By 9.3.2018 11 huhtikuun, 2019 No Comments

Reisjärven kristillisellä opistolla voi opiskella vuoden pituisella yrittäjyyslinjalla, jonka aikana yrittäjyyttä opitaan käytännön kautta. Yrittäjyyskasvatus on sisäänrakennettu myös opiston toimintakulttuuriin, ja yrittäjämäistä asennetta harjoitellaan kaikilla linjoilla. Opistovuoden jälkeen nuoret voivat jatkaa yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti opiston omassa osuuskunnassa.


Reisjärven opistolla yrittäjyyskasvatus on osa toimintakulttuuria. Kuvassa opiston rehtori Mikko Kinnunen (vas.) ja yrittäjyysvalmentaja Ville Laitila.

Yrittäjyyslinjalla opiskellaan käytännön kautta

Reisjärven kristillisen opiston yrittäjyyslinjan toiminta käynnistyi viisi vuotta sitten yrittäjien ehdotuksesta, ja sen kohderyhmänä on 16–17-vuotiaat nuoret.

– Opiskelijat hakeutuvat yrittäjyyslinjalle, koska nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on viime vuosina kasvanut ja yrittäjyysopeille on tällä hetkellä kysyntää. Yrittäjyyslinjalla opitaan tekemällä, mikä myös houkuttelee nuoria opintojen pariin, toteaa opiston yrittäjyysvalmentaja Ville Laitila.

Laitila kertoo, että yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin päästään ennen kaikkea käytännön kautta. Yrittäjyyslinjalaisilla on oppikirjat käytössä vain englannin tunneilla.

– Yrittäjyyslinjan opiskelijat jakautuvat lukuvuoden alussa tiimeihin ja perustavat NY-yrityksen, jota he pyörittävät opistovuoden ajan. Harjoitusyrityksen lisäksi opiskelijamme harjoittelevat yrittäjämäisiä taitoja muun muassa osallistumalla Reipas-messujen järjestämiseen Reisjärvellä.

Yrittäjyyskasvatus antaa rohkeutta ja tiimityöskentelytaitoja

Yrittäjyyskasvatus kehittää taitoja monipuolisesti. Mitä nämä taidot ovat opiston rehtorin ja yrittäjyysvalmentajan mielestä?

– Opistomme yrittäjyyskasvatus kehittää nuorten tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja. Esimerkiksi heti opintojen alussa yrittäjyyslinjan nuorilla on haasteena koota oma tiimi, jonka kanssa oma harjoitusyritys perustetaan, toteaa rehtori Mikko Kinnunen.

– Yrittäjyyskasvatus antaa nuorille rohkeutta. Opiskelijoiden palautteissa nousee aina esille vuorovaikutus- ja esiintymistaitojen kehittyminen. Yrittäjyyslinjasta ei voi selvitä harjoittelematta esiintymistä, jatkaa Laitila.

Yrittäjyyslinjan jälkeen voi jatkaa yrittäjyystoimintaa opiston osuuskunnassa

Reisjärven opiston opiskelijoille tarjotaan lukuvuoden jälkeen mahdollisuus jatkaa yrittäjyystoimintaa Versosto-osuuskunnassa. Tämä on uusi yrittäjyyskasvatuksen malli, joka syntyi opiston Silta-hankkeen myötä.

Laitila toimii osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana. Osuuskunnassa on tällä hetkellä 37 jäsentä eri puolilla Suomea.

– Osuustoiminnan perusperiaate on, että osuuskunta on jäsentensä omistama yritys. Kaikki jäsenet ovat tasavertaisia ja päättävät osuuskunnan asioista yhdenvertaisesti. Nuoret voivat esim. jatkaa NY- tai 4H-yrityksensä toimintaa osuuskunnan kautta ja laskuttaa osuuskunnalta, Laitila toteaa.

Versosto-osuuskunta tarjoaa nuorille jäsenilleen vahvaa tukea yrittäjyyteen. Osuuskunnalla on muun muassa oma WhatsApp-ryhmä, jossa on kokeneita yrittäjiä kummeina. Heidän tehtävänsä on kannustaa nuoria yrittäjiä ja antaa apua yrittäjyyden arkeen.

 

Reisjärven opiston yrittäjyyskasvatuksen mallit

 1 Yrittäjämäinen toimintakulttuuri – yrittäjyyskasvatusta koko porukalle
Yrittäjämäistä asennetta edistetään yrittäjyyslinjalla mutta myös koko opiston toiminnassa.

2 Oppilaskuntatoiminta opettaa vastuunottamista
Jokainen opiskelija kuuluu johonkin lautakuntaan, kuten kioski-, teknologia- tai musiikkilautakuntaan. Lautakunnat järjestävät toimintaa opistolla ja keräävät näin varoja koko opiston yhteiseen, lukuvuoden päättävään retkeen.

3 Osuuskuntatoiminta
Opiskelijat voivat jatkaa yrittäjyystoimintaa turvallisesti ja ohjatusti opiston Versosto-osuuskunnassa. Osana osuustoimintaa tarjotaan yrittäjäkummien sparrausta WhatsApp-ryhmässä ja viikonlopputapaamisissa.

Yrittäjyystarinat-haastattelusarjassa kerromme kokemuksia ja näkemyksiä yritystoiminnan käynnistämisestä, yrittäjyyden arjesta ja juhlasta. Kaikki yrittäjyystarinat voit lukea täältä: msl.fi/verkko-opisto/bisnesta_keittionpoydalta/haastattelut.

Yrittäjyystarinat ovat osa Maaseuturahaston rahoittamaa Bisnestä keittiönpöydältä -hanketta, jossa Valtakunnallinen YES on osatoteuttajana. Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla vuosina 2017–2018 ja sen kohderyhmänä ovat alueen nuoret ja aikuiset, liikeidean omaavat, yrittäjyyttä miettivät tai uutta työtä hakevat henkilöt.