Skip to main content
  Uutinen

Ennätyslaaja tutkimus yrittäjyyskasvatuksesta loppusuoralla: Ysimittarin kolmas kyselykierros käynnistyy

By 12.10.2022 No Comments

Yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyysasenteita selvittävän Ysimittari-tutkimuksen kolmas ja viimeinen kyselykierros lähtee yläkouluille 2.11.2022. Tutkijat toivovat koulujen apua mahdollisimman suuren vastaajamäärän saamiseksi.

Ysimittari-tutkimus on maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen laaja, sillä se kattaa koko ikäluokan kolmena peräkkäisenä vuonna.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin tutkija Anu Raappana kertoo, että vastaavia tutkimuksia ei ole aiemmin tehty, tai hän ei ole ainakaan törmännyt sellaisiin.

– Yhtä laajoja tutkimuksia on tehty vain korkeakouluopiskelijoille, ja nekin ovat käsitelleet monesti vain opiskelijoiden aikomuksia ryhtyä yrittäjiksi.

Ysimittari saattaa siis olla ensimmäinen laatuaan, jolla selvitetään 15-16 vuotiaiden käsityksiä ja mielikuvia yrittäjyydestä. Tutkimuksella pyritään myös selvittämään mitä vaikutuksia peruskoulussa tehdyllä yrittäjyyskasvatuksella on ollut.

Kyselyn ensimmäiseltä kierrokselta on paljastettu jo joitain mielenkiintoisia tuloksia, mutta lopullisia tutkimustuloksia on odotettava siihen saakka, kun kaikki vastaukset saadaan analysoitua.

Raappana paljastaa, että kyselystä on auennut kaksi erityisen mielenkiintoista tutkimussuuntaa. Nämä ovat perhetaustan ja vapaa-ajan toiminnan vaikutus nuorten asenteisiin.

– Yrittäjäperheen roolimalleilla näyttää olevan vaikutusta nuoriin. Tutkimus näyttää myös toteen sen, että nuorten työelämävalmiudet ja yrittäjyysvalmiudet kehittyvät koulun lisäksi myös kotona ja vapaa-ajalla. Tästä saa mielenkiintoisia avauksia yrittäjyyskasvatuksen menetelmien ja sisältöjen kehittämiseen, Raappana sanoo.

Ysimittari-kysely lähetetään opetushallituksesta yläkouluille koulun viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Ideana on, että opettajat teettävät kyselyn yhdeksäsluokkalaisille osana opetusta.

Koulut voivat päättää itsenäisesti kyselyn toteutuksesta. Kyselyyn voi vastata puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Vastaaja voi myös itse valita haluaako vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi. Kyselyyn vastaamiseen menee vain noin kymmenen minuuttia.

Tutkimuksen ensimmäisella kyselykierroksella vastaajia oli 11 433 ja toisella kierroksella 8 370. Raappana toivoo jälleen kaikkien yläkoulujen apua, jotta tänäkin vuonna vastauksia saadaan mahdollisimman paljon.

Kysely lähtee opetushallitukselta yläkouluille sähköpostitse 2.11.2022. Mikäli oppilaitos ei saa viestiä, voi osoitteesta ysimittari@lut.fi kysyä vastauslinkkiä ja tarkempia ohjeita.

Ysimittari-tutkimuksessa selvitetään muun muassa sitä, mikä mielikuva yrittäjyydestä nuorille on syntynyt ja minkälaisia yrittäjyysvalmiuksia he kokevat omaksuneensa peruskoulun aikana. Kyseessä on maailmanlaajuisestikin ennätyslaaja tutkimus, jossa kerätään vastaukset kolmelta peräkkäiseltä ikäluokalta heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla. Ysimittari-tutkimushankkeen rahoittaa Yksityisyrittäjäin Säätiö ja sen toteuttaa LUT-yliopisto yhdessä YES-verkoston, Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Nuori yrittäjyys ry:n kanssa.