Skip to main content
  Uutinen

Minne mennä Educassa? YESin vinkit yrittäjyyskasvattajalle

By 20.1.2020 No Comments

Educa-messut ovat jälleen täynnä mielenkiintoista ohjelmaa. YES-verkosto kokosi yrittäjyyskasvattajille 14 tärppiä messujen ohjelmasta.

Kiinnostaako koulutuksen ja työelämän muutos, entä uudet oppimisympäristöt? Mitä puheenvuoroja Educassa on omien vahvuuksien löytämisestä ja kehittämisestä?

Alta löydät YES-verkoston 15 vinkkiä Educan tapahtumiin. Puheenvuorojen välissä on hyvä tulla tapaamaan yrittäjyyskasvatuksen toimijoita Tralla-osastolle 6g70. Osaston löydät keskeltä messuhallia, opettajien olohuoneen vierestä.

Koulutuksen ja työelämän muutoksesta kiinnostuneet:

 

Huipulla myös tulevaisuudessa – #koulutusselonteko2020
lauantai kello 14.45
järjestäjä: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Hallitusohjelman tavoitteena on mm., että Suomi on tulevaisuudessa kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida. Evästyksiä kuulemassa opetusministeri Li Andersson ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sekä valtiosihteeri Tuomo Puumala. Juontajana OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka. Lue lisää.

Suomalaisen työn tulevaisuus ja ammatillinen osaaminen
perjantai kello 16.45
järjestäjä: OAJ

Keskustelua työn tulevaisuudesta ja työhön vaikuttavista muutosvoimista, työn ja oppimisen liitosta ja ammatillisen polun mahdollisuuksista ja toteutuksesta. Keskustelun aikana yleisö pääsee mukaan Mentimeter-äänestyksellä. Lue lisää.

Learning by doing – hållbart lärande
perjantai kello 12
järjestäjä: Ung Företagsamhet rf, JA Alumni Finland ry, Tegengrenskolan, Kyrskslätts gymnasium, Strömborgska skolan

Världen förändras i ett rasande tempo, delvis p.g.a. digitalisering, men också andra orsaker. Hur vet vi vilka egenskaper som krävs för att lyckas i ett arbetsliv som aldrig är sig likt? Vad kräver det av skolan? Läs mer.

Omien vahvuuksien löytämisestä ja kehittämisestä kiinnostuneet:

 

Miten koulu voi auttaa jokaista löytämään lahjansa?
perjantai kello 11.15
järjestäjä: OAJ

Hyvän lahjakkaiden lasten kasvatuksen ja opetuksen perusidea on yksinkertainen: Tarjotaan jokaiselle lapselle mahdollisuus löytää omat kykynsä ja arvostetaan jokaista lasta tulevasta runoilijasta huipputeknologian kehittäjään. Tärkeintä on persoonallisuuden eheä kasvu, itsensä toteuttaminen, sosiaaliset taidot ja moraali. Lue lisää.

Elämisentaitoja Lions Quest: Välitä ja kasvata – taitoja elämiseen ja työtapoja kohtaamiseen
perjantai kello 18
järjestäjä: Suomen Lions-liitto

Kuinka opettaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vahvistaa itseluottamusta ja ohjata päätöksentekoon? Miten huomioida erilaiset persoonat koulun arkitilanteissa? Miten auttaa lapsia luottamaan omaan ajatteluunsa? Luokan- ja erityisluokanopettajina pitkään toimineet kertovat omia, toimivia ratkaisujaan. Lue lisää.

Osallisuudesta ja toimintakulttuurista kiinnostuneet:

 

Yhteisöllinen ja aktiivinen toimintakulttuuri – kuulemmeko oppilaan äänen?
lauantai kello 14.30
järjestäjä: Liikkuva koulu -ohjelma

Tavoitteena hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, oppimisen iloa ja aktiivisuutta edistävä toimintakulttuuri. Realismia vai utopiaa? Näkeekö oppilas itsensä opsissa? Lue lisää.

Antit lavalla – kouludemokratia, osallisuus ja oppiminen
lauantai kello 11.30
järjestäjä: Kehittämiskeskus Opinkirjo

Oppilaiden demokraattinen osallistuminen vaikuttaa myönteisesti moniin asioihin. Yksi jäsennelty tapa toteuttaa kouludemokratiaa on luokkavaltuusto, viikoittain pidettävä demokraattinen kokous, jossa käsitellään oppilaiden tekemiä aloitteita. Opinkirjo julkaisee suomenkielisen oppaan luokkavaltuustotoiminnan käynnistämiseen. Lue lisää.

Kohti ketterää ja joustavaa koulua
perjantai kello 17.45
järjestäjä: Opetushallituksen Kokeilukeskus ja koulutusalan asiantuntijaorganisaatio HundrED

Koulut muuttuvat jatkuvasti. Jotta uudistuminen onnistuu, koulutuksessa olevia haasteita ei voida ratkaista yksin vain koulutusalan sisällä. Tarvitaan siilot murtavaa, hallinnonalan rajat ja eri tasot ylittävää kehittämistä, kokeilemista ja pitkäjänteistä tekemistä. Tule mukaan keskustelemaan, jakamaan oppeja ja kuulemaan ajankohtaista tietoa aiheesta yhdessä muiden muutoksen tekijöiden kanssa. Lue lisää.

Uusista oppimisympäristöistä kiinnostuneet:

 

Millainen on tulevaisuuden luokka? Oppimisen ja opettamisen ympäristöt globaalissa murroksessa
lauantai kello 14.30
järjestäjä: Isku

Oppiminen avautuu ja opettamisesta tulee yhä monikanavaisempaa. Koulutilojen uudistumiseen kohdistuu odotuksia ja käsitteet ’luokka’ tai ’oppimistila’ saavat uusia merkityksiä. Puheenvuorossa tarkastellaan tulevaisuuden oppimisympäristöjä kansainvälisten tutkimusten ja kokemusten valossa ja pohditaan oppimisympäristöjen vaikutusta oppimistuloksiin ja kouluyhteisön hyvinvointiin. Lue lisää.

Kaikki kaupungin lapset junnuyliopistossa – ainutlaatuista yhteistyötä yliopiston ja kaupungin eri kouluasteiden välillä
perjantai kello 13
järjestäjä: Kehittämiskeskus Opinkirjo

Lappeenrannassa LUT-yliopisto ja kaupunki ovat yhteistyössä rakentaneet sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuisen oppimis- ja opetuskokonaisuuden, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta tieteeseen ja tutkimiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sisällöt keskittyvät painopistealueisiin puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Ne on suunniteltu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Tule kuulemaan mitä, kenelle ja miten tämä toteutetaan! Lue lisää.

Lukion uudesta opetussuunnitelmasta kiinnostuneet:

 

Uusi LOPS – mikä muuttuu lukiossa?
lauantai kello 13.30
järjestäjä: Opetushallitus

Opetushallitus vahvisti 7.11.2019 uudet lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla käytössä elokuussa 2021. Esityksessä avataan Opetushallituksen ja lukioiden näkökulmasta lukiouudistuksen keskeisimpiä muutoksia ja laaja-alaisen osaamisen roolia uudistuksen ytimessä. Lue lisää.

Lukiouudistus ja paikallinen opetussuunnitelmatyö
lauantai kello 14.50
järjestäjä: OAJ

Lukiouudistus etenee lukiolain ja ylioppilaskirjoituslainsäädännön toimeenpanon myötä. Opetussuunnitelman perusteet on julkaistu ja paikallinen työ on alkanut. Mikä lukiossa muuttuu ja miten? Lue lisää.

Nuorten taloustaitojen parantamisesta kiinnostuneet:

 

Näin nuoret Pörssilähettiläät opettavat taloudesta
lauantai kello 11
järjestäjä: Pörssisäätiö

Pörssisäätiön kouluttamat nuoret Pörssilähettiläät kiertävät yläkouluissa kertomassa oman talouden hallinnasta, sijoittamisesta ja pörssin toiminnasta. Opettajat ympäri Suomen voivat kutsua heidät pitämään maksuttoman oppitunnin. Keskustelua ohjelmasta ja siitä, ja kuinka nuoret saadaan kiinnostumaan fiksusta rahankäytöstä. Lue lisää.

Osaamisen tunnistamisesta kiinnostuneet:

 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut
perjantai kello 10.45
järjestäjä: Suomen Partiolaiset

Partion nuorisoalan osaamiskeskus esittelee kehittämänsä digitaalinen ratkaisun, osaamiskiekon, joka havainnollistaa harrastusjärjestöissä ja vapaaehtoistyössä syntyvän osaamisen vastaavuudet tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Osaamiskiekko on kehitetty nuoriso- ja järjestöalan yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi, jonka sisällöksi ollaan keräämässä monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä. Lue lisää.

Tutustu koko Educan ohjelmaan osoitteessa educa.messukeskus.com/ohjelma.

YES tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen palveluja, lue lisää ja löydä lähin YES-toimija.