Skip to main content
  Uutinen

Nuorilla on yrittäjämäistä osaamista ja tahdomme kannustaa sen näkyväksi tekemistä – tässä on yksi ratkaisu

By 29.3.2022 No Comments

Miten saamme nuoret itse tunnistamaan omaa osaamistaan ja kehittämään sitä omista lähtökohdistaan käsin? YES on mukana hankkeessa, jossa ratkaisuksi asiaan kehitetään yhteisöllistä digitaalista alustaa.

Kuka olen, mitä osaan ja kenet tunnen?

Nämä kolme kysymystä auttavat nuorta rakentamaan omaa tulevaisuuttaan, ja ne ovat myös keskeisessä asemassa Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hankkeessa, jossa YES on yksi osatoteuttajista.

Hankkeen aikana kehitetään pedagogisia toimintamalleja ja tuodaan ne nuorten ulottuville digitaalisena palveluna.

– Lähdimme kehittämään ratkaisua siihen, miten voimme edistää oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ja vahvistaa nuorten työelämälähtöistä projektiosaamista, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tia Kataja.

Hankesisällöt pilotoidaan Satakunnassa. Kuka olen, mitä osaan ja kenet tunnen -kysymyksenasettelu löytyy vahvana myös Satakunnan yrittäjyyskasvatusstrategiassa.

– Tämä kolmijako on kiinnostava, ja juuri tähän tahdomme hankkeessa tarttua. Miten voimme edistää nuorten osaamista niin, että nuori osaa sen itse tunnistaa ja sanoittaa? Tähän lähdemme nyt rakentamaan työkaluja digitaalisen alustalla, kehittäjäkumppanuudessa Ilona IT:n kanssa. Tarkoituksena on, että osaamisen tunnistaminen lähtee nuoresta itsestään ja nuori pääsee itse kehittämään osaamistaan.

Kataja kertoo, että nuoret myös osallistuvat sisältöjen kehittämiseen.

– Pidämme tärkeänä, että nuoret ovat keskeisessä roolissa kehittämistyössä. Palveluun tulevia sisältöjä on jo testattu Sataedun opiskelijoilla, ja lisäksi muun muassa otamme hankkeeseen mukaan nuorten oman, toisen asteen opiskelijoista koostuvan kehittäjätiimin. Nämä nuoret haetaan avoimella haulla satakuntalaisista nuorista.

Kehittäjäkumppanina oppimisen teknologian vahva tekijä Ilona IT

Kehittäjäkumppaniksi hankkeelle löytyi oppimisen teknologian asiantuntija Ilona IT, jonka Emill.fi -alustalle hankkeen pedagogiset sisällöt rakennetaan.

Ensimmäisiä sisältöjä saadaan syötettyä alustalle tänä keväänä, ja käyttöä vaille valmista pitäisi olla hankkeen loputtua vuonna 2023. Hankkeen aikana palvelua pilotoidaan Satakunnassa, mutta tavoitteena on palvelun skaalaaminen koko Suomeen.

YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen toivoo, että digitaalisella alustalla voidaan tulevaisuudessa palvella laajemminkin yrittäjyyskasvatuksen kenttää.

– Olemme tuottamassa ja kokeilemassa jotain aivan uutta. Uskon vahvasti, että tämä on se puuttuva palanen, jonka avulla voimme tehdä jotain merkityksellistä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen näkökulmasta. Voisi sanoa, että tällä digitaalisella alustalla menemme kohti yrittäjyyskasvatuksen ydintä eli sitä, että oppija voi omista lähtökohdistaan lähteä rakentamaan sitä yrittäjämäistä osaamista, mitä hän tulevaisuudessa tarvitsee, Lehtonen kertoo.

Kehittäjäkumppani Ilona IT:n toimitusjohtaja Christian Alopaeus on myös mielissään.

– Olemme äärimmäisen innostuneitä yhteistyöstä. YES-verkoston toiminta kohdistuu tässä hankkeessa sellaiseen ikäluokkaan, jossa on tarvetta yrittäjyyskasvatukseen, mutta myös muun osaamisen, kuten digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Alopaeus kertoo, että Ilona IT:n liiketoiminnan fokus on koulutuksen toimijoissa, mutta Emill.fi-alusta sopii kaikille, jotka tahtovat kehittää osaamistaan.

– Emill.fi soveltuu ihan kaiken näköisen osaamisen kehittämiseen niin työssä, opinnoissa kuin vapaa-ajallakin. Palvelun idea on, että olemme tuoneet samalle alustalle monenlaisia oppimisympäristöjä: käytämme videoita, kuvia, interaktiivisuutta, ääntä, podcasteja. Tavassamme rakentaa sisältöjä pyrimme noudattamaan sosiaalisen median pelisääntöjä enemmänkin kuin perinteisen oppimisympäristön rakenteita, mikä madaltaa kynnystä käyttää alustaa. Emill on myös alusta asti luotu mobiiliksi, jolloin se löytyy jokaisen taskusta.

Kuvassa Entrepreneurship Education for Furure Work -hankkeen projektipäällikkö Tia Kataja ja Ilona IT:n toimitusjohtaja Christian Alopaeus sekä etäyhteydellä YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

ESR-rahoitteinen Open Platform Entrepreneurship Education for Future Work -hanke on Prizztech Oy:n, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke. Lue lisää hankkeesta ja seuraa sen edistymistä täältä.