Skip to main content
Näkökulma

Oletko miettinyt, että yrittäjyyskasvatus voi olla kunnan tärkein elinvoimatekijä?

By 24.5.2021 No Comments

Jos jokainen opettaja, rehtori ja koulutuksen järjestäjä arvioi, miten yrittäjyyskasvatus tarkoittaa ja miten tätä työtä edistetään, niin me olisimme automaattisesti myös elinvoiman kehittämisen tiellä, kirjoittaa Anne Vuorinen blogikirjoituksessaan.

No jopas – otsikossa kaksi painavaa sanaa: yrittäjyyskasvatus ja elinvoima. Mieleeni nousee kysymykset: Mitä? Miksi? Miten?

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattua kasvatusta, jonka tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla, eikä tulekaan yrittäjiä. Tärkeintä on, että jo lapsesta ja nuoresta tunnistaisimme omat vahvuutemme, pärjäisimme elämässä ja löytäisimme aikanaan paikkamme työelämässä – ehkäpä myös yrittäjinä.

Yrittäjyyskasvatuksen tulisi liittyä kiinteästi kaikkeen opetukseen. Jos jokainen opettaja, rehtori ja koulutuksen järjestäjä arvioi, miten yrittäjyyskasvatus omassa työssäni, omassa oppilaitoksessani tai omassa kotikunnassani tarkoittaa ja miten tätä työtä edistetään, niin me olisimme automaattisesti myös elinvoiman kehittämisen tiellä.

Parhaimmillaan oppilaitokset edistävät yrittäjämäistä toimintakulttuuria ja toteuttavat yrittäjämäistä ja yrittäjyyttä edistävää pedagogiikkaa, mutta tämä ei yksin riitä.

Monet työelämätahot ja järjestöt, kuten Suomen Yrittäjät, alueelliset yrittäjäjärjestöt sekä paikallisyhdistykset sekä valtakunnallinen YES-verkosto tekevät työtä yhteiseen maaliin – tavoitteenamme on yrittäjämyönteinen kunta, yrittäjämyönteinen alue ja yrittäjämyönteinen Suomi. Tämä edellyttää tiivistä yhteiskehittämisen moodia ja tänä päivänä puhutaan ekosysteemisistä verkostoistakin.

Minulla on ollut ilo ja kunnia toimia valtakunnallisen YES ry:n puheenjohtajana 10 kuukauden ajan; sitä ennen useita vuosia Keski-Uudenmaan monitoimijaisessa yrittäjyyskasvatusverkostossa.

Tällä hetkellä saan läheltä ja ilolla seurata yrittäjyyskasvatuksen ilosanoman leviämistä niin valtakunnallisesti kuin Keski-Uudenmaan alueella.

On hienoa, kun niin virkamiehet kuin poliittiset päättäjätkin ovat ottaneet asian omakseen. Yrittäjyyskasvatuksen eheä polku alkaa jo varhaiskasvatuksesta ja jatkuu 2. asteelle ja toivottavasti myös korkea-asteelle, mutta se edellyttää monitoimijaista verkostotyötä toiminnan eri tasoilla.

Kunnilla on keskeinen merkitys ja edellytykset elinvoimaisuuden keskeisenä edistäjänä. Abstrakti elinvoimakäsite konkretisoituu, kun elinvoiman tavoitteet rajautuvat yritysten kasvuun ja tukeen liittyviin palveluihin, ammatillisen koulutuksen merkitykseen, korkea-asteen TKI-toiminnaksi, yhdistys- ja järjestöyhteistyöhön jne.

Elinvoiman syntymistä voidaan edistää eri organisaatioiden strategisilla valinnoilla, saumattomalla yhteistyöllä ja konkreettisesti samansuuntaisia toimenpiteitä sisältävällä tekemisellä.

Yhteensovittaminen vaatii strategista näkemystä niistä tekijöistä, joiden varaan kunnan ja alueen elinvoima voi pitkällä tähtäimellä rakentua.

Tulevaisuuden kuntia rakennetaan tietoisilla valinnoilla ja teoilla.

Omalta osaltaan YES ry haluaa olla keskustelun herättäjä ja elinvoimakeskusteluihin osallistuja. Siksi kysymmekin: Onko sinun kunnassasi mietitty kenen vastuulla yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen on?

YES-verkosto on tehnyt yrittäjyyskasvatuksen suunnittelun avuksi Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! YES-kuntakäsikirjan kunnan päätöksentekijöille.

Käsikirja tarkastelee yrittäjyyskasvatusta koko toimintakulttuurin ja ekosysteemin tasolla, jolloin yrittäjyyskasvatusta on mahdollista suunnitella kokonaisvaltaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa niin, että voidaan puhua yrittäjyyskasvatuspolusta.

Rakennetaan yrittäjyyskasvatusta monitoimijaisesti, suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti koko kunnan tasolla!

Onnea ja iloa  –  elinvoima rakentuu yhdessä😊

Anne Vuorinen toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yritys-ja elinvoimapalvelujen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän toimii myös Keuda Koulutuspalvelut oy:n osa-aikaisena toimitusjohtajana. Hän toimii Suomen Oppisopimusosaajat ry:n varapuheenjohtajana, AMKEn työelämäkumppanuuksien verkoston sekä Laurea Ammattikorkeakoulun alueneuvottelukunnan jäsenenä sekä lukuisissa kunnallisissa luottamustehtävissä Hyvinkäällä. YES ry:n puheenjohtajuus on luottamustehtävistä uusin.

Näkökulma-palstalla julkaisemme asiantuntijoiden kirjoituksia.

Me YES-verkostossa tahdomme nostaa yrittäjyyskasvatuksen mukaan kuntavaalikeskusteluun. Tutustu YES-verkoston kuntavaaliteemoihin tästä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa! -käsikirja auttaa rakentamaan kunnan elinvoimaisuutta tukevaa yrittäjyyskasvatusta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja koko kunnan tasolla. Lue lisää ja lataa maksuton käsikirja.