Skip to main content
  Uutinen

Satakuntaan saatiin uusi yrittäjyyskasvatusstrategia

By 22.2.2021 No Comments

Satakunta oli aikanaan ensimmäinen maakunta, joka laati oman maakunnallisen yrittäjyyskasvatusstrategian kymmenkunta vuotta sitten. Nyt maakuntaan on saatu uusi strategia, joka linjaa maakuntatason tavoitteet ja painopistealueet yrittäjyyskasvatukselle vuoteen 2022 asti.

 

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstrategia on luotu lapsille ja nuorille, jotka työskentelevät työelämässä vielä 2070-luvulla. Strategian visio on Oma-aloitteisten ja rohkeiden nuorten Satakunta 2022.

Painopisteinä tulevaisuustaidot, jatkuvuus, pedagogia

Satakunnan yrittäjyyskasvatusstrategian painopisteitä ovat oppijoiden tulevaisuudessa tarvitsemat taidot, yrittäjyyskasvatuksen jatkuvuuden turvaaminen sekä yrittäjämäisen pedagogian jalkauttaminen oppilaitoksiin.

Painopistealueet on strategiassa on avattu tavoitteiksi ja niihin liittyviksi toimenpiteiksi, joiden käytännön toteutus voidaan sovittaa ja sitoa kunkin kunnan ja oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan sopivaksi.

Yhteistyö on avainasemassa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa

Satakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategia korostaa verkoston tärkeyttä yrittäjyyskasvatuksen toteutumisessa, ja strategiaan onkin avattu eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä. Yhteistyön ja vahvan toimijoiden verkoston tavoitteena on huolehtia, että jokainen satakuntalainen lapsi ja nuori löytäisi oman paikkansa tulevaisuuden työelämässä.

Strategia myös laadittiin yhteistyössä: sen tiimoilta järjestettyihin työpajoihin osallistui yli 60 opetusalan ja elinkeinoelämän edustajaa. Strategiatyön koordinoinnista vastasi Prizztechin YES Satakunta.

Strategiatyössä hyödynnettiin myös edellistä, vuonna 2010 toteutettua maakunnallista yrittäjyyskasvatustrategiaa, Satakunnan maakuntaohjelmaa 2018-2021, opetussuunnitelmia ja ammatillisen koulutuksen reformia. Lisäksi projektiryhmä perehtyi laajasti Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana luotuihin maakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin sekä yrittäjyyskasvatuksen tutkimusaineistoihin.

Tutustu Strategiaan Prizztech YES Satakunnan sivuilla.

Mikä maakunnallinen yrittäjyyksasvatusstrategia?

Strategioiden ja kehittämissuunnitelmien tavoitteena on kuvata alueellinen tai paikallinen yrittäjyyskasvatus ja sen tavoitteet sekä luoda tapoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi. Yhteinen maakunnallinen strategia helpottaa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä niin, että siitä tulee osa opetuksen arkea jokaisessa koulussa.

Strategiatyö kokoaa yhteen kuntapäättäjiä, virkamiehiä kuten sivistystoimenjohtoa sekä kaupunginjohtoa, paikallisia yrittäjiä ja yrittäjäyhdistysten edustajia sekä oppilaitosten edustajia eri kouluasteilta. Kun strategiaa on tehty yhdessä, saadaan sen toteuttamiseen sitoutetuksi sekä oppilaitokset että kunnan johto.

YES-verkosto osallistuu ja paikoin koordinoi maakunnallisia yrittäjyyskasvatuksen strategiaprosesseja. Lue lisää YES-verkoston tekemästä strategiatyöstä. Maakunnallisiin yrittäjyyskasvatuksen strategioihin voit tutustua materiaalit-sivulla.