Skip to main content
  Uutinen

Uusi digityökalu yläkoululaisille laaja-alaisten taitojen kehittämiseen: Kokeilkaa yhdessä Mun juttua!

By 22.4.2020 No Comments
oppimateriaali laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen

Mun juttu -digityökalun avulla oppilaat voivat kehittää kolmea työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: laaja-alaista osaamista, tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä. Työkalu sopii myös etäopetukseen.

Miten laaja-alaisen osaamisen taitoja voidaan kehittää yläkoulussa? Miten voidaan toteuttaa useita eri oppiaineita yhdistävää ja oppiainerajat ylittävää opetusta?

YES-verkosto on tuottanut yläkoulujen käyttöön uuden Mun juttu -digityökalun, jonka avulla laaja-alaisen osaamisen taitoja voidaan harjoitella innostavasti, aktivoivasti ja toiminnallisesti kokeilukulttuurin hengessä.

– Mun juttu -digityökalu on rakennettu opetussuunnitelman yleisen tavoitteen pohjalta kokonaisvaltaisen ainerajattoman oppimisen periaatteelle. Se yhdistelee luovasti erilaisia tehtäviä tarkoituksenaan auttaa oppilasta tunnistamaan oma kiinnostuksen kohteensa ja kehittymään laaja-alaisesti, kertoo työkalun toinen kehittäjä, YES Keski-Suomen aluepäällikkö ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Petrikki Tukiainen.

Resilienssiosaamisesta tukea koronakevääseen

Mun juttu -digityökalun tehtävät on jaettu laaja-alaisen osaamisen seitsemän teeman alle yksilö-, tiimi- ja toiminnallisiin tehtäviin. Tehtävät tukevat yksilön ajattelun kehittymistä, opettavat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja haastavat tekemään asioita käytännössä.

Laaja-alaisen osaamisen rinnalla työkalu kehittää myös kahta muuta työelämässä ja elämässä vaadittavaa osaamisaluetta: tunneosaamista ja muutoskyvykkyyttä, joihin on työkalussa omat tehtävät.

– Resilienssi eli muutoskyvykkyys, tunnetaidot ja yhteisöllinen tekeminen ovat aivan työkalun ytimessä. Työkalu onkin juuri nyt ajankohtainen, kun koronatilanne vaatii meiltä kaikilla kykyä suoriutua uusissa tilanteissa. Resilienssitaitoja, kuten stressin sietokykyä ja ongelmanratkaisukykyä tarvitaan nyt myös oppilailta, ja niitä voi työkalun avulla kehittää, Tukiainen sanoo.

Rohkeasti kokeilemaan – vielä tänä keväänä ehtii!

Mun juttu -digityökalu sopii moneen tarkoitukseen. Työkalua voi käyttää esimerkiksi monialaisissa opintokokonaisuuksissa, yhteiskuntaopin tunnilla, yrittäjyyden valinnaisaineessa, ryhmänohjauksessa, projektioppimisessa tai teemapäivässä.

Työkalu sopii myös etäopetukseen. Tukiainen suosittelee ensin perehtymään työkaluun, minkä jälkeen voi päättää, miten haluaa käyttää työkalua.

– Työkalua voi käyttää koko sen laajuudessa tai muokata poistamalla tehtäviä tarpeiden mukaan. Se on alun perin rakennettu toteutettavaksi osittain myös kontaktiopetuksessa, joten koronatilanteen aiheuttamassa etäopetuksessa sitä kannattaa soveltaa omat ja ryhmän digitaidot huomioiden. Hyvä idea voisi olla, että kokeilee sitä nyt keväällä, ja ottaa täysipainoisesti käyttöön ensi lukukaudella.

Näin saat Mun juttu -digityökalun käyttöösi

Mun juttu -digityökalua käytetään Seppo-alustalla. Alustalle kirjaudutaan www-selaimen kautta älypuhelimella tai tietokoneella. Pelin pelaaminen ei edellytä ohjelmien lataamista. Työkalun voi tilata oman oppilasryhmän käyttöön Materiaalit-sivulta.

Työkalun tilaajat saavat käyttöönsä myös opettajan oppaan, josta löytyy työkalun pedagoginen viitekehys sekä ohjeita työkalun käyttöön ja soveltamiseen eri oppitunneille.

Tilaa Mun juttu -digityökalu tästä

Mun juttu -digityökalu on kaksivuotisen kehitystyön tulos, ja se on toteutettu Yksityisyrittäjäin Säätiön rahoituksella. Työkalun ovat kehittäneet pitkän linjan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijat Petrikki Tukiainen ja Tapu Holttinen. Työkalu pohjautuu säätiön tuella vuonna 2018 rakennettuun Mun juttu -verkkokurssiin, jossa opettajat kehittävät omaa osaamistaan laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien näkökulmasta.

Tutustu YESin muihin laaja-alasen osaamisen kehittämisen työkaluihin:

Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Mun maailma on alakoululaisille suunnattu työkirja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Lue lisää.

Mun juttu – Laaja alaisen osaamisen opevalmennus

Mun juttu – Laaja-alaisen osaamisen opevalmennuksessa opitaan kehittämään opetusmenetelmiä, joilla voi edistää oppilaiden laaja-alaisten taitojen kehittymistä ja vahvistaa heidän tulevaisuustaitojaan. Lue lisää.